Talentgericht werken met kwetsbare jongeren Bekijk groter

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk

Verkrijgbaar

Dit boek biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals, via een talentgerichte benadering en de methodische handvatten die daarbij horen, aan de persoonlijke groei en maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren kunnen werken.

Meer details

31,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2016, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 252p.

Meer informatie

Als jongeren werkelijk hun talenten willen inzetten, is het noodzakelijk dat ze leren wat hun krachten en kansen zijn en hoe ze deze kunnen ontwikkelen. Talentgericht werken met kwetsbare jongeren biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals samen met jongeren aan persoonlijke groei en maatschappelijke participatie kunnen werken.
Talentprogramma’s zijn van grote betekenis om kwetsbare jongeren te inspireren, te motiveren en samen met hen nieuwe of andere mogelijkheden te creëren.

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren bestaat uit drie delen.
Deel 1 biedt, na een verkenning van meerdere perspectieven op talent en talentontwikkeling, inzicht in de pedagogische betekenis en de waarde van talentgericht werken. De auteurs beschrijven dit als ontwikkelwerk, erkenningswerk en verbindingswerk.
Deel 2 biedt vijf handelingsvormen die richting gevend zijn voor het praktisch handelen: Aansluiten, Aanwakkeren, Aanmoedigen & Temperen, Bijzonder maken en Verbinden.
De auteurs gaan in deel 3 aan de hand van bestaande kennis en eigen empirisch onderzoek in op drie thema’s die gerelateerd zijn aan de talentgerichte benadering: succeservaringen, rolmodellen en de werking van talentprojecten als preventiestrategie.
Het boek is verrijkt met levendige casuïstiek en praktijkvoorbeelden. Bij het boek hoort een website met opdrachten en oefeningen, beeldmateriaal, links naar artikelen, methodiekbeschrijvingen en webcolleges.
Het is ontwikkeld in samenwerking met diverse deskundigen op het gebied van talentontwikkeling met jongeren werkzaam in jongerenwerkorganisaties, hogescholen, roc’s en kennisinstituten.

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren is geschreven voor studenten en professionals die met kwetsbare jongeren (gaan) werken. Het boek is geschikt voor de bacheloropleidingen van sociale studies, maar kan ook gebruikt worden in programma’s en minoren van de sport- en lerarenopleidingen die gericht zijn op werken met jeugd.

Auteurs

Sebastian Abdallah

Sebastian Abdallah is docent Culturele en Maatschappelijke Vorming en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam.


Maike Kooijmans

Maike Kooijmans (1964) is docent aan de Academie voor Sociale Studies en onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van het lectoraat Jeugd en Veiligheid van Avans Hogeschool in s-Hertogenbosch.


Jolanda Sonneveld

Jolanda Sonneveld (1983) studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Haagse Hogeschool en Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Voor haar masteropleiding Sociale vraagstukken, beleid en interventies heeft ze kwalitatief onderzoek gedaan naar vraaggerichtheid en professionalisering binnen het welzijnswerk. Na haar studie heeft ze drie jaar praktijkervaring opgedaan binnen een lokale welzijnsorganisatie. Sinds 2008 is zij werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot, Jongerenwerk in de Grote Stad bij het cluster social work van de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat wordt gevormd door Click F1, Combiwel, Dock, Streetcornerwork, IJsterk, Roc Top, Roc van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Jolanda verricht momenteel praktijkgericht onderzoek naar werkwijzen binnen het professionele jongerenwerk in samenwerking met studenten en de jongerenwerkpraktijk.