Wegen en (blijven) overwegen Bekijk groter

Wegen en (blijven) overwegen

Intake en volgsysteem in het maatschappelijk werk

Verkrijgbaar

Dit boek, bestemd voor studenten maatschappelijk werk en professionele werkers in de sector zorg en welzijn, behandelt uitvoerig de verschillende stappen van intakeprocedure en dossiervorming.

Meer details

22,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2007, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 168p.

Meer informatie

Wegen en (blijven) overwegen is een handleiding voor het uitvoeren van een intake en het opbouwen van een elektronisch dossier in het (algemeen) maatschappelijk werk. Een zorgvuldige intake en goede dossiervorming zijn belangrijke aspecten van het kwaliteitsbeleid van hulpverlenende instanties. In dit boek worden werkwijzen beschreven die maatschappelijk werkers en leidinggevenden in staat stellen om deze taken op een goede manier uit te voeren.

Na de doelstellingen van en de voorwaarden voor een intake, worden de verschillende stappen van de intakeprocedure behandeld. De hulpverlener laat de cliënt eerst zijn verhaal vertellen en stelt daar vragen over. Zo wordt het perspectief van de cliënt in kaart gebracht. In overleg met de cliënt ontstaat een probleemanalyse en een hulpverleningsplan, wat de hulpverlener met zijn collegas bespreekt voordat het in werking treedt.

De dossiervorming wordt behandeld aan de hand van het NIZW-volgsysteem. In dit systeem worden vier reflectiemomenten onderscheiden waarover gerapporteerd wordt. Hierdoor ontstaat een goed gedocumenteerd hulpverleningsproces, waarin de genomen beslissingen (stoppen, wijzigen, doorgaan) niet alleen zichtbaar worden, maar ook onderbouwd zijn.

Wegen en (blijven) overwegen is een praktische gids met voorbeelden en casuïstiek, bestemd voor studenten social work en voor managers en andere professionals in de sector zorg en welzijn.

Margot Scholte werkte tot voor kort bij NIZW Sociaal Beleid en is thans senior medewerker bij Movisie, een landelijk kennisinstituut voor maatschappelijke ontwikkeling.

Auteurs

Margot Scholte

Margot Scholte is psycholoog, onderzoeker en trainer. In 2008 werd ze lector Maatschappelijk Werk aan de Hogeschool Inholland. Ze is eveneens senior adviseur bij Effectiviteit en Vakmanschap bij Movisie.