Bemoeizorg van A tot Z Bekijk groter

Bemoeizorg van A tot Z

Assertieve en outreachende Zorg

9789088506260

Verkrijgbaar

Bemoeizorg is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwaardige methodiek, die in de praktijk succes heeft. Dit boek beschrijft zowel de methodiek als de praktijkervaringen van assertieve outreachende zorg.

Meer details

27,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2015
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 160p.

Meer informatie

In een tijd waarin kwetsbare mensen (tijdelijk) basisvaardigheden ontberen om voor zichzelf te zorgen, verward en eenzaam zijn, soms voor overlast zorgen of op straat belanden, is assertieve en outreachende zorg noodzakelijk. Een zorgzame bemoeienis.

Bemoeizorg is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwaardige methodiek, die in de praktijk succes heeft. Er is evidentie dat bemoeizorg werkt! In dit boek wordt bemoeizorg beschreven van A tot Z. Zowel de methodiek als de praktijkervaringen komen aan bod, voor alle beroepsgroepen die cliënten benaderen met ernstige en complexe problemen, die moeilijk bereikbaar zijn.

In dit boek zetten uitvoerders en onderzoekers samen de kennis over assertieve outreachende zorg op een rij. De organisatie van de bemoeizorg komt aan de orde, met de verschillende modellen waarin bemoeizorg wordt aangeboden: toeleidingsteams, vangnet- en adviesteams, (F)ACT teams en de sociale wijkteams. Naast de Nederlandse bemoeizorg, wordt ook ingegaan op de manier waarop deze zorg in omringende landen er uit ziet.

Bemoeizorg van A tot Z is geschreven voor hulpverleners, leidinggevenden in zorg en welzijn en gemeenten.

De auteurs hebben veel ervaring in het werkveld van bemoeizorg. Gerard Lohuis als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en docent, Simone van de Lindt als onderzoeker en opleider en Diana Roeg als onderzoeker op het terrein van de (O)GGz. Lia van Doorn als lector met expertise op het sociale domein.

"Hun werk heeft een zeer compleet, overzichtelijk en makkelijk leesbaar Handboek opgeleverd ... waarin verschillende vormen van bemoeizorg aan bod komen, zowel vanuit het perspectief van de GGZ als daarbuiten. Het is daarom van grote waarde voor mensen in dienst van de GGZ, jeugdzorg, ouderenzorg, gemeentes, politie, maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties, schuldhulpverleningsinstanties en woningcorporaties."
Prof. dr. Niels Mulder, Bijzonder Hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Auteurs

Diana Roeg


Van dezelfde auteur:

Simone van de Lindt

Drs. Simone M. van de Lindt is socioloog/sociaal psycholoog en werkte in diverse ggz-instellingen waar ze zich richtte op de verbetering van de psychiatrische zorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Vanaf 1999 tot 2012 werkte zij bij het Trimbosinstituut waar ze projectleider was van verbeterprojecten in de zorg: Bemoeizorg, Schizofrenie en Hepatitis C in de verslavingszorg. Ze deed onder meer onderzoek naar de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en de inzet van drang en dwang. In 2000 publiceerde ze het boek Bemoei je ermee over assertieve outreachende hulpverlening. Ze ontwikkelde een toolkit voor de bemoeizorg, publiceerde meerdere malen over de methodiek,  over het verbeteren van de samenwerking rond verwarde mensen en over innoveren met teams in de ggz/verslavingszorg. In 2003 ontwikkelde ze de opleiding Bemoeizorg bij de RINO Groep te Utrecht. Ze is hoofddocent van deze opleiding en de cursus ‘Aanpak vervuiling en hoarding’ beide bij de RINO Groep te Utrecht.
Als zelfstandig adviseur en trainer ondersteunt ze teams in het verbeteren van hun hulpverleningsproces en het invoeren van nieuwe methodieken. In de afgelopen jaren publiceerde ze RIBW-bemoeizorg in beeld, Innoveren met teams en Bemoeizorg van A tot Z.


Van dezelfde auteur:

Gerard Lohuis

Gerard Lohuis is sociaal psychiatrische verpleegkundige en docent/ trainer die werkzaam is binnen de sociale psychiatrie.


Lia van Doorn

Lia van Doorn is als onderzoeker en projectleider werkzaam bij het NIZW, afdeling Sociaal Beleid. Daarnaast is ze verbonden aan het Expertisecentrum voor Maatschappelijke Zorg en Sociaal Beleid van de Hogeschool van Utrecht.