De recidivist als medeburger Bekijk groter

De recidivist als medeburger

9789088505799

Verkrijgbaar

In dit boek wordt de problematiek van de re-integratie in de samenleving van ex-gedetineerden door een gerenommeerde deskundigen uiteengezet. Met voorbeelden van succesvolle praktijken én enkele buitenlandse praktijken.

Meer details

31,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2015
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 200p.

Meer informatie

Jaarlijks keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden terug in de lokale samenleving. In een flink aantal gevallen vallen zij na enige tijd terug in het plegen van strafbare feiten. Bekend is dat circa 70 procent van de ex-gedetineerden na 6 jaar weer in aanraking komt met politie en justitie. Dit leidt, zeker wanneer het gaat om ex-zedendelinquenten en plegers van gewelddadig gedrag, in toenemende mate tot maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. De rol van de burgemeester en in het algemeen het openbaar bestuur is in deze situaties van toenemend belang.

De kans dat een ex-gedetineerde een recidivist en een veelpleger wordt en blijft is groot. Een goede begeleiding van de terugkeer van ex-gedetineerden is dan ook van groot belang om te voorkomen dat zij terugvallen in hun oude gedrag. Velen van hen hebben meerdere problemen die een goede terugkeer in de samenleving in de weg staan: geen identiteitsbewijs, geen huisvesting, schulden, geen baan, verslaving, (geestelijke) gezondheidsproblemen en een netwerk van ‘verkeerde’ vrienden.

Bij deze nazorg vanuit detentie zijn dan ook verschillende partijen betrokken. In eerste instantie het gevangeniswezen, waar de terugkeer in de samenleving al moet worden voorbereid. Tijdens detentie moet een aantal basisvoorwaarden voor re-integratie in de samenleving worden geregeld, zoals een identiteitsbewijs, inkomen en waar nodig onderdak, schuldhulpverlening en (geestelijke) gezondheidszorg. Maar ook gemeenten, veiligheidshuizen, verslavingszorg en de reclassering spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor een goede maatschappelijke inbedding van de ex-gedetineerde.

In dit boek wordt deze problematiek door een aantal gerenommeerde deskundigen uiteen gezet en er worden voorbeelden gegeven van succesvolle praktijken om ex-gedetineerden en ex-Tbs-gestelden te re-integreren in de (lokale) samenleving, waarbij ook enkele buitenlandse praktijken worden beschreven.
Deze kennis is van belang voor een brede groep professionals, zowel voor lokale overheden als voor hen die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, de VG-sector, het gevangeniswezen, de reclassering en voor gedragsdeskundigen, advocaten, rechters en officieren van justitie.

Auteurs

Jaap van Vliet

Jaap van Vliet werkte vanaf 1973 als maatschappelijk werker in het algemeen maatschappelijk werk en in de kinderbescherming. In 1979 maakte hij de overstap naar de Van Mesdagkliniek (Tbs-kliniek), waar hij tot 1983 afdelingshoofd was. Daarna werkte hij bij de reclassering (achtereenvolgens bij de ARV, de stichting Reclassering Arnhem en de stichting Reclassering Nederland) als bureauhoofd Sociaal Psychiatrisch Werk en als unitmanager.
In 1997 vestigde hij zich als zelfstandig adviseur en onderzoeker. Hij werkte in die periode als manager en projectleider in enkele Tbs-inrichtingen en deed enkele onderzoeken in de forensische psychiatrie in opdracht van het Ministerie van Justitie, afdeling DJI, het ministerie van VWS en van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).
In 2001 kwam hij in dienst bij Leger des Heils Reclassering als projectmanager/beleidsmedewerker. Vanaf 2004 werkte hij als beleidsadviseur en in 2008 werd hij voor 2 dagen per week gedetacheerd als onderzoeker in de kenniskring van het Lectoraat Werken in Justitieel Kader, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht. Deze detachering is per 1 januari 2016 beëindigd in verband met met pensionering. Vanaf september 2016 is hij part time verbonden aan het lectoraat Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties, onderdeel van het Expertisecentrum Veilgheid van Avans Hogeschool in Den Bosch.
In 2006 is Jaap van Vliet gepromoveerd op een studie naar de relatie tussen forensische psychiatrie en de algemene geestelijke gezondheidszorg en hij heeft ruim 120 publicaties op zijn naam, merendeels over forensische psychiatrie en reclassering.