Weten wat werkt Bekijk groter

Weten wat werkt

Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein

Verkrijgbaar

Deze publicatie biedt inspiratie en handvatten voor professionals, onderzoekers, beleidsmakers, docenten en studenten social work die samen willen werken aan het antwoord op de vraag wat werkt in de sociale sector.

Meer details

31,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2013, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 240p.

Meer informatie

Wat levert sociaal werk op? Om daarachter te komen is evaluatieonderzoek noodzakelijk. Weten wat werkt biedt inzicht in uiteenlopende vormen van evaluatie die passen bij de sociale sector. Slimme vormen van onderzoek die te vaak onbenut blijven. De auteurs maken gebruik van waargebeurde voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van maatschappelijke ondersteuning in zorg en welzijn. Uit de voorbeelden blijkt dat samenwerking tussen onderzoekers en professionals bijdraagt aan praktisch bruikbare kennis over de doelen, de werkzame mechanismen en de effecten van de interventie.

In de conclusie plaatsen de redacteuren de diverse bijdragen in een breder perspectief. Wat is de waarde van evaluatieonderzoek? Hoe kan kennis over wat werkt in het dagelijks handelen van professionals worden geïntegreerd? En hoe verhouden de opbrengsten van onderzoek zich tot politieke en morele keuzes?

Deze publicatie biedt inspiratie en handvatten voor professionals, onderzoekers, beleidsmakers, docenten en (master) studenten social work die samen willen werken aan het antwoord op de vraag wat werkt in de sociale sector. Met bijdragen van onder meer Trudie Knijn, Radboud Engbersen, Erik Snel, Harry Michon en Anne Goossensen.

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Jurriaan Omlo

Jurriaan Omlo studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Inholland voor het lectoraat Maatschappelijk Werk en de Wmo werkplaats in Rotterdam. Hij verricht onderzoek naar good practices op het gebied van maatschappelijk werk en sociaal werk in brede zin. Hij promoveerde in 2011 op een onderzoek naar het perspectief van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op integratie. In het verleden was Omlo werkzaam bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), en schreef toen mee aan een advies over hangjongeren en een advies over polarisatie. Na werkzaam te zijn geweest bij het Ministerie van VROM en later Binnenlandse Zaken - de beleidsdirectie Inburgering en Integratie - werkte hij enige tijd bij MOVISIE, waar hij publiceerde over de Wet Maatschappelijke ondersteuning en effectieve sociale interventies.


Martijn Bool

Martijn Bool werkt binnen Movisie bij het programma Effectiviteit en vakmanschap. Hij biedt ondersteuning op verschillende inhoudelijke themas in het werkveld en binnen Movisie. Arbeidsverleden: Hij heeft tien jaar bij het Trimbos-instituut vernieuwende werkwijzen geïntroduceerd en onderzocht. En grote implementatie en ontwikkelprojecten geleid en ondersteund. Daarvoor heeft hij meer dan 10 jaar in de preventiepraktijk voor psychische problemen (RIAGG) gewerkt en bij een klein onderzoeksbureau gericht op beleidsadviezen. Verder heeft hij op uiteenlopende manieren preventiebeleid van de GGZ en verslavingszorg landelijk en lokaal ondersteund. De themas bij voorgaande werkzaamheden liepen uiteen van rehabilitatie, kinderen uit multiproblem gezinnen, preventie van depressie, alcohol, werkstress en suïcide.


Peter Rensen

Peter Rensen is als onderzoeker verbonden aan Movisie een kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Hij werkte aan een vijfjarig project rondom eenzaamheid. Momenteel is hij werkzaam op de afdeling trends en onderzoek. Hij is onder meer projectleider Effectieve interventies in de sociale sector.