De eeuw van onze kinderen Bekijk groter

De eeuw van onze kinderen

9789462670808

Verkrijgbaar

In dit boek gebruikt Rik Pinxten zichzelf wel als ingangspoort tot een universeel verhaal: dat van de grote verschuivingen van onze naoorlogse geschiedenis. Een filosofisch boek en een parabel over het leven van en in de westerse cultuur.

Meer details

24,90 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2016
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 328p.

Meer informatie

Laat ons eerst dit misverstand uit de weg ruimen: De eeuw van onze kinderen is niet 'de autobiografie van Rik Pinxten'. Autobiografieën zijn voor sportlui, muzikanten en Barack Obama. Maar in dit boek gebruikt onze bekendste antropoloog wél zichzelf als ingangspoort tot een universeel verhaal: dat van de grote verschuivingen van onze naoorlogse geschiedenis, een geschiedenis waarmee zijn leven tot nu toe grotendeels samenvalt. Aan de hand van verhalen uit en reflecties over zijn jeugd in de Antwerpse Seefhoek en over zijn tijd als student, als onderzoeker bij de Navajo-indianen in de VS en als professor in Gent vertelt hij onder andere over de economische ontwikkeling van Vlaanderen, het ontstaan van ons seculier wereldbeeld, de verschuiving van informatie naar kennis, het primaat van het neoliberalisme, de revival van xenofobie en nationalisme, en de segmentering van samenleving en individu. Een filosofisch boek maar ook een parabel over het leven van en in de westerse cultuur.

Auteurs

Rik Pinxten

Rik Pinxten is emeritus gewoon hoogleraar in de antropologie en de studie van religies aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde bij EPO ook Kleine revoluties. Of willen we de barbarij? (2013), Schoon protest. Want er is wel een alternatief (2014) en De eeuw van onze kinderen (2016).


Persartikels

Okra-magazine (Oktober 2017)
"Antropoloog Rik Pinxten kijkt met een kritische blik naar onze aanpak vandaag en reik handvaten aan voor de toekomst." - interview

Gonzo (Maart-april 2017)
"Rik Pinxten levert met 'De eeuw van onze kinderen' een doorwrocht, prikkelend en onderhoudend boek."

Kerk & Leven (04-02-2017)
"Rik Pinxten formuleert een oproep om in een diverse wereld dringend op zoek naar een gedeelde moraal en naar een oprechte praktijk van herverdeling en respect voor diversiteit. Zijn standpunt is helder: noch premoderne religies noch hedendaagse aanhangers van een eenvoudig reductionistisch sciëntisme, die wetenschap beschouwen als de maatstaf van alles, bieden afdoende antwoorden."

Ons Erfdeel (Februari 2017)
Bespreking

Hendrik Vos, Prof. Politieke Wetenschappen UGent en Directeur Centrum voor EU-studies (Januari 2017)
"Ik heb Eeuw van onze kinderen graag gelezen en het werkt inspirerend. Door de vele 'verhalen' is het vlot leesbaar en komt de essentie goed aan. Dat we in een 'verandering van tijdperk' zitten, wordt stilaan ook mijn voorzichtige conclusie. Een boek met veel nuance, dikwijls verschillend van de gangbare 'relativeringen'. Soms echt wel straffe kost, in het tijdperk van fake nieuws en post truth. Het boek verdient veel lezers."

Klasse magazine (December 2016)
"Cijfers zeggen niet alles." - interview

Leestafel (23-11-2016)
"Het mooie van dit boek is dat Pinxten zijn persoonlijke verhalen en ervaring verweeft met 'het grote verhaal'. Hij stelt vragen, beschouwt en stelt opnieuw vragen en dat alles met een open vizier. Hij zoemt in en dan weer uit op het onderwerp dat hij behandelt en probeert richting te geven aan de manier waarop we over moeilijke onderwerpen zouden moeten nadenken. (...)  Ik ben het met hem eens, dit is een filosofisch boek. Daarmee ook een boek om nogmaals te lezen en misschien zelfs nog wel een keer omdat er steeds nieuwe inzichten uit te halen zijn." - lezen

Sampol (November 2016)
"Sedert Rik Pinxten op emeritaat ging, zit hij niet stil. (...) Zopas verscheen zijn nieuwste boek, De eeuw van onze kinderen." - een interview

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (17-10-2016)
"Een dik boek maar waarin je blijft lezen, want Rik Pinxten heeft de gave te “zien” en te laten inzien. Ook als hij gekende of “moeilijke” materie behandelt, doet hij dat op zo'n eenvoudige, klare en samenhangende manier dat je meteen begrijpt en dat ook geen tweede lezing nodig is. Lezen." - lezen

Uitpers (19-09-2016)
"Een nieuwe forse klepper. (...) ‘De eeuw van onze kinderen’ is moeilijk classificeerbaar. Het is zeker geen literaire autobiografie, maar eerder een filosofisch-antropologisch werk van een geëngageerde intellectueel die teruggrijpt in de tijd om beter vooruit te kunnen zien." - lezen

De Standaard (17-09-2016)
interview - lezen

DeWereldMorgen.be (16-09-2016)
"In de peinzende indianenblik van de levensloopdenker die Rik Pinxten is, wisselen niet alleen tele- en groothoeklens elkaar voortdurend af, maar zijn ook vele werelden, en zeker niet alleen de westerse, prominent aanwezig. Een tour de force wat mij betreft." - lezen

Bonus (radio 1) (10-09-2016)
gesprek met Rik Pinxten - herbeluisteren

Eva Brems, voormalig parlementslid Groen & hoogleraar mensenrechten UGent (September 2016)
"De lectuur van dit boek heeft veel gemeen met het lezen of bekijken van een zeer goed interview. Het is een holistische ervaring waarbij je tegelijkertijd kennismaakt met de auteur en met diens gedachtegoed. De anekdotes uit leven en werk van Rik en de vele ontmoetingen met boeiende personen uit zijn omgeving, trekken de lezer mee in zijn veelzijdige intellectuele universum. De nadruk ligt op beweging: hoe de auteur de dingen (diversiteit, globalisering, wetenschap, stedelijkheid, democratie, enz.) heeft zien evolueren, de verklaringen daarvoor en de vraag wat dit kan betekenen voor de volgende generatie. Een warm en doorleefd boek."

Dirk Van Duppen, Voorzitter Geneeskunde voor het Volk & auteur (September 2016)
"Het unieke aan zijn boek is dat hij in zijn beschrijvingen vertrekt vanuit zijn persoonlijke levensverhalen. Vanuit dat beleefde concrete naar het algemene bouwt hij zijn wetenschappelijke analyses op. Voor de auteur is kennis niet enkel cognitief, maar beleefd, met lijf en leden. Iets wat hedendaagse neurowetenschappers embodied cognition zouden noemen.

De auteur is zelf opgegroeid in de volkswijken van Antwerpen-Noord. Als volksjongen is hij doorgegroeid tot eminente wetenschapper, met heel wat internationale ervaring en uitstraling. Zijn ervaringen in het veldonderzoekswerk bij de Navajo-indianen in de VS is prominent aanwezig, alsook zijn relaties in het netwerk van progressieve internationale wetenschappers.

Dat maakt zijn verhaallijn zo concreet en tevens zo universeel. Rik komt uit het volk en is gedurende heel zijn loopbaan steeds aan de kant van het volk blijven staan. ‘Die ervaringen uit mijn vroege jeugd hebben me waarschijnlijk gevoelig en alert gemaakt voor solidariteit en zelfredzaamheid.’ Dat maakt het boek ook zo diepmenselijk, het ontroert en is warm geschreven. Vanuit die achtergrond heeft hij een sterk vermogen tot inleven, tot sociale verbondenheid, gereedschappen die zo belangrijk zijn voor het ontwikkelen van humane wetenschap. Dat kleurt ook zijn visie over onderwijs en scholing. Volgens de auteur is de persoonlijke, ‘artisanale ervaring’ zo belangrijk ter verrijking van het vermogen tot interpretatie en het zien van contextuele verbanden bij het opdoen van kennis.

Vanuit die achtergrond en positie pleit Rik Pinxten ook voor meer democratie van onderuit, participatieve democratie met een stevige horizontale dimensie dewelke je vandaag ook terugvindt in de vele new commons."