Vrijheid & Zekerheid Bekijk groter

Vrijheid & Zekerheid

Naar een sociaal-ecologische samenleving

Verkrijgbaar

In dit uitdagende boek toont Holemans aan hoe de samenleving van de 21ste eeuw eruit kan zien en hoe we ecologische rechtvaardigheid en sociale duurzaamheid bereiken.

Meer details

24,90 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2016
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 376p.

Meer informatie

Samenlevingen veranderen doorheen de tijd. Zo zorgde de welvaartsstaat vanaf de jaren 1950 dat burgers van toenemende vrijheid genoten terwijl de overheid voor zekerheid zorgde. Vanaf de jaren 1980 maakte de neoliberale markt van vrijheid en zekerheid dan weer individuele projecten.

Volgens Dirk Holemans ontwikkelt zich nog eens ruim dertig jaar later een derde tijdperk: de sociaal-ecologisch samenleving. Die samenleving pakt de paradox van onze tijd aan. Want vrijheid en zekerheid hebben nog weinig te maken met het behoud van onze huidige wereld. Hoe we ons morgen verplaatsen, voedsel produceren of energie opwekken: alles zal anders zijn.

Naïef, zegt u? Nochtans nemen steeds meer burgers concrete initiatieven in samenwerking met progressieve besturen. Denk aan lokale voedselsystemen, energiecoöperaties, duurzame mobiliteit, enzovoort.

In dit uitdagende boek toont Holemans aan hoe zo’n samenleving van de 21ste eeuw eruit kan zien en hoe we daar geraken.

"Over wat soort ideeën en werkwijzen beschikken we voor de transitie naar een duurzame maatschappij? Weinige Belgische auteurs hebben hierover zo'n alomvattend perspectief als Dirk Holemans. Hij ontwikkelt een visie over de radicale evolutie naar een duurzame maatschappij die vrijheid en zekerheid in evenwicht kan houden. Voor eenieder die wil meewerken aan de transitie naar een sociaal-ecologisch maatschappijmodel is dit boek een must." - Michel Bauwens, cyberfilosoof en oprichter van de p2p foundation

Downloaden

Auteurs

Dirk Holemans

Dirk Holemans is coördinator van de denktank Oikos. Voorheen was hij Vlaams volksvertegenwoordiger, onderzoeker en docent. Hij was redacteur van Mensen maken de stad (EPO, 2012) en auteur van Vrijheid & zekerheid (EPO, 2016).


Persartikels

5beaufort (Herfst 2017)
"Zoals Holemans zegt: we kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we kunnen hem wel in handen nemen. Het lezen van dit boek is al een goed begin."

Agorakring (15-04-2017)
"Met dit boek schreef Holemans een hoognodige synthese en is hij erin geslaagd om een bijzonder interessant en zelfs belangrijk werkstuk te leveren." - lezen

Terzake magazine (19-03-2017)
"Boek 'Vrijheid & Zekerheid' wijst de weg naar een duurzame toekomst" - interview - lezen

Trio (Klara) (04-03-2017)
"Dirk Holemans schreef onlangs zijn 'magnum opus' tot nog toe: Vrijheid & Zekerheid. Naar een sociaal-ecologische samenleving" - Werner Trio in debat met Dirk Holemans Tinneke Beeckman - herbeluisteren

nbd biblion (11-01-2017)
"Het boek is expliciet normatief en uitdagend. Het vraagt mensen bestaande zekerheden los te laten en deel uit te gaan maken van het nieuwe verhaal. Het betoog wordt ondersteund met (per hoofdstuk) een groot aantal verwijzingen en bronnen."

Ecotips (Januari-februari 2017)
"Alvast 1 goed voornemen voor 2017: Lees Vrijheid & Zekerheid! Dit boek is het resultaat van zes jaar denken en drie jaar schrijven, tussen het andere werk en leven van Dirk Holemans door. Mooi en overzichtelijk uitgegeven bij EPO, gedrukt op aangenaam papier in een goed leesbaar lettertype. De fraaie coverillustratie van dehand van de wereldvermaarde schilder Edward Hopper (The Long Leg) maakt het plaatje compleet." - recensie

Terzake magazine (Januari 2017)
"Boek ‘Vrijheid & Zekerheid’ wijst de weg naar een duurzame toekomst" - interview

De Standaard Der Letteren (16-12-2016)
Tip beste boek van 2016

"Holemans gaat met open vizier in de aanval tegen het neoliberalisme en pleit voor een ideologie die rekening houdt met de draagkracht van de aarde en mensen weer verbindt: het ecologisme. Naïef? Tal van burgerinitiatieven illustreren dat het kan. En als politici nog lang dralen, zou het weleens kunnen dat de aarde ons laat weten dat het genoeg is geweest." - Bart Beirland, redacteur Buitenland De Standaard

Kerk & Leven (07-12-2016)
"Dit boek, het resultaat van zes jaar denkwerk, lijkt ons een lezenswaardige
aanvulling op de groene encycliek Laudato si."

MO* (December 2016)
"Holemans' boek is erg rijk aan ideeën, van vele belangrijke hedendaagse denkers, en het biedt een kader en actieperspectief voor de komende tijd zonder in simplismen te vervallen. Een interessant boek."

Onze Streek (Winter 2016)
"Vrijheid & zekerheid heeft heel wat troeven. Het boek brengt concrete burgerinitiatieven in een logisch verband met grotere veranderingen in het systeem, maar blijft realistisch over hun reikwijdte. Holemans weet de gevaren van utopische ideeën heel goed in te schatten: zelfs in de abstracte paragrafen wordt het nooit droog of hoogdravend. Behalve een boeiende analyse van de samenleving, is het een warme oproep om ze ten goede te
veranderen."

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (December 2016)
"Holemans gebruikt duidelijke, heldere taal en illustreert zijn gedachtegang met enkele grafieken. Ook dit is een werk dat de lezer een bepaald inzicht verschaft in de sociale problemen van onze tijd, met voorstellen tot verbetering. Het bevat zo voldoende stof om een eigen visie op te bouwen over onze huidige en toekomstige samenleving." - lezen

Lokaal (December 2016)
Interview

Knack.be (06-11-2016)
'Leidt leven in totale onzekerheid niet tot gevoelens van diepe angst?' - voorpublicatie - lezen

DeWereldMorgen.be (03-10-2016)
"Een boek dat er stáát: zorgvuldig geconstrueerd, balancerend tussen theoretische bespiegelingen waarvoor hij graag te rade gaat bij een aantal van zijn lievelingsauteurs. (...) Dirk Holemans heeft, om het enigszins in ecologische termen uit te drukken, met ‘Vrijheid & zekerheid’ een intellectuele voetafdruk van formaat afgeleverd." - lezen

Sampol (Oktober 2016)
"Een noodzakelijk boek. Een fenomenale prestatie."

Uitpers (30-09-2016)
"Dirk Holemans heeft een prachtig boek geschreven. Het is optimistisch, inspirerend, mobiliserend en ambitieus. Het doel is niets minder dan werken aan een nieuw groot verhaal dat een betere wereld moet mogelijk maken." - lezen

De Standaard (21-09-2016)
interview - lezen

Pascal Debruyne, Postdoc onderzoeker, Politieke wetenschappen UGent (September 2016)
"Voor mensen die geïnteresseerd zijn in kritische politieke ecologie en commons, in politisering en burgerinitiatief, in het partnerschap tussen geëngageerde burgers en een flankerende overheid, in ontmarkting en de strijd tegen neoliberalisme, en zich kunnen vinden in het motto 'transitie is oorlog' in het streven naar sociaal-ecologische rechtvaardigheid, raad ik dit boek nu al zéér warm aan. Ik heb écht genoten van dit boek. Dirk Holemans steekt David Bollier voorbij!"