Een paradijs waait uit de storm Bekijk groter

Een paradijs waait uit de storm

Over markt, democratie en verzet

9789491297335

Verkrijgbaar

Democratie is verzet en verzet is democratie. Met die gewaagde stelling gaat filosoof Thomas Decreus aan de slag om het hedendaagse politieke bestel aan een scherpe kritiek te onderwerpen en een antwoord te bieden op het heersende pessimisme.

Meer details

15,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2013
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 160p.

Meer informatie

De voorbije jaren trokken wereldwijd honderdduizenden jongeren de straten op om meer democratie en sociale rechtvaardigheid op te eisen. De beweging was diffuus en raakte bekend onder verschillende namen: de 'indignados', 'occupy' of simpelweg de '99%'. Volgens filosoof Thomas Decreus symboliseren deze bewegingen het eigenlijke beginsel van iedere democratie: het constante verzet van de machtelozen tegen de machthebbers, of van de 99% tegen de 1%. Met die gewaagde stelling gaat Decreus aan de slag om het hedendaagse politieke bestel aan een scherpe kritiek te onderwerpen. Hij ontmaskert de representatieve democratie als een verborgen aristocratie en wijst op de onverenigbaarheid van het democratisch ideaal met premissen van het neoliberale beleid en het marktdenken. Toch is dit essay meer dan zomaar een kritiek. Het is ook een poging om uit de stormen van het heden een nieuwe politiek van de hoop te schetsen die een antwoord biedt op het heersende pessimisme.

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Thomas Decreus

Thomas Decreus studeerde geschiedenis en filosofie aan de KU Leuven. Tussen 2010 en 2014 werkte hij aan een doctoraat dat de conceptuele linken wil blootleggen tussen (politieke) representatie, hegemonie en macht. Thomas Decreus was medeorganisator van de SHAME-betoging in 2011. Na de verdediging van zijn proefschrift doceerde Thomas de vakken Hedendaagse filosofische vraagstukken (2014) en Marxistische Stromingen (2015) aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Daarnaast ging hij aan de slag als journalist bij de DeWereldMorgen.be. Daar werkt hij tot op heden.


Persartikels

Humo (03-03-2020)
"Thomas Decreus in artikel bij Humo"

Kifkif (23-09-2013)
"Wie Een paradijs waait uit de storm leest, zal anders naar de wereld kijken." - Recensie - lezen

Samenleving en Politiek (september 2013)
"De kritische bespreking van het dominante marktdenken in onze gedepolitiseerde samenleving door Decreus is knap en prikkelend. Wie uitgedaagd wil worden tot diepe reflectie vindt daar in dit boek veel aanleiding toe." - Recensie

Future of Fame - Amersfoort (26-06-2013)
Interview


Solidair (18-06-2013)
"Zeggen dat de vakbondsbetoging van 6 juni vooraf de wind van voren kreeg is een understatement. 'Deze betoging is een regelrechte aanval op de democratie', zei Yves Verschueren van de werkgeversorganisatie Essenscia. Wij naar Thomas Decreus, want hij schreef een boekje over markt, democratie en verzet." - Interview - lezen

Ravage.nl (12-05-2013)
"Een prachtig boek voor beginnende, maar ook ervaren activisten. Je krijgt in een notendop veel vragen en antwoorden waarmee je het al dan niet eens kunt zijn. Decreus sluit af met een opdracht: 'Markt en democratie moeten opnieuw als onverzoenbare tegenstellingen tegenover elkaar worden geplaatst. Zolang dit niet gebeurt, zal democratisch links niet uit haar as herrijzen.'" – lees de recensie

nbdbiblion.nl (14-05-2013)
"Dit boek biedt een indringende analyse van de verhouding tussen de vrije markt en de democratie, c.q. de democratische idealen. (...) prikkelend geschreven en goede literatuur voor een ieder die wil (mee)denken over onze politieke en sociaal-economische toekomst." – recensie

Tertio (17-04-2013)
"Links economisch alternatief maakt opnieuw kans" – interview

De Gids op Maatschappelijk Gebied (april 2013)
"Over democratie, marktdenken en klein verzet" – recensie

De Leeswolf (april 2013)
"Kan geld de wereld redden?" – recensie Harold Polis, uitgever van De Bezige Bij Antwerpen maar na de werkuren ook onafhankelijk recensent

Humo (26-03-2013)
Recensie - lezen

Friessch Dagblad (30-03-2013)
"Echte democratie kan alleen maar uit verzet geborden worden." - Recensie

Radio Klara - Trio (30-03-2013)
De vrije markt: indien goed bestierd, moeder van alle goeds, of intrinsiek incompatibel met democratie, en dus moeder van de onvrijheid? Met Trends-hoofredacteur en Milton Friedman-adept Johan Van Overtveldt en filosoof en Occupy-activist Thomas Decreus. (opname Mind the Book) - herbeluisteren

Canvas - Het verdriet van Europa (27-03-2013)
Interview met Thomas Decreus

Radio Klara - Babel (27-02-2013)
"Vandaag overleed schrijver en activist Stéphane Hessel, filosoof Thomas Decreus neemt afscheid." – herbeluisteren

Cutting Edge (15-03-2013)
"(...)dit levert boek alle ingrediënten voor een stevige politieke discussie - een discussie die dringend weer wat zuurstof mag gaan tanken." – lees de viersterrenrecensie

The Review Mirror (13-03-2013)
"Een werk dat in de boekenkast van iedere politiek-geïnteresseerde zijn plaats verdient." – lees de viersterrenrecensie

VPRO Boeken (3-03-2013)
Twee jaar geleden organiseerde de Vlaamse politiek filosoof Thomas Decreus met een paar vrienden het grote SHAME-protest in Brussel, tegen de oneindig durende kabinetsformatie. In Een paradijs waait uit de storm schrijft hij over het belang van zulk verzet: 'Je kunt de politiek niet aan de politiek zelf overlaten'. - Interview - herbekijken

Jeroen Olyslaegers (februari 2013)
"De democratie hoort aan een infuus waarbij Thomas Decreus zijn inzichten helder laat binnen druppelen. Zéér inspirerend, meteen opgenomen in mijn bloedbaan van inzicht."

De Standaard (24-02-2013)
"Links zal en moet uit zijn as verrijzen" - interview - lezen

De Morgen (21-02-2013)
"Niet bang van de botsing", interview met Thomas Decreus

Kanaal Z (14-02-2013)
"Het denken rond de vrijemarkteconomie is te dominant geworden en laat geen andere meningen meer toe. Dat schrijft filosoof Thomas Decreus in z'n boek Een paradijs waait uit de storm." - Interview - herbekijken

Paul Verhaeghe, auteur van o.a. Identiteit (februari 2013)
"Degelijke filosofie geeft voedsel voor een degelijk debat, en dit boek is een rijk gedekte tafel, die ik sterk aanbeveel. Lees even mee. De regelneverij die we overal aantreffen, is een product van de zogenaamde ‘vrije’ markt, en niet van de staat. Die ‘vrije’ markt is onverzoenbaar met het democratisch ideaal. Verkiezingen en democratie zijn geen synoniemen, verzet is het sleutelwoord. Vergeet het consensusmodel, we moeten zo snel mogelijk terug naar een openlijk conflictmodel."

Matthias Lievens, co-auteur De mythe van de groene economie (februari 2013)
"Sommige filosofen interpreteren de wereld niet gewoon, maar veranderen ze ook, omdat ze ons een totaal nieuwe blik bieden op de realiteit. Dat doet ook Thomas Decreus in dit bijzonder creatieve en bij momenten briljante essay. Gewapend met de recentste inzichten uit de kritische politieke theorie slaat hij de fundamenten weg onder de gangbare liberale opvattingen over democratie. Democratie en markt zijn niet verzoenbaar, en democratie kan niet zonder verzet: met deze inzichten verplaatst Thomas Decreus op een bijzonder verdienstelijke manier de bakens van het debat."

Jan Blommaert, hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering en directeur van het Babylon studiecentrum aan Tilburg University (februari 2013)
"Om uit de crisis te raken hebben we meer dan ooit creatief en gedurfde denkwerk nodig. De scherpe, doortimmerde en heldere argumentatie van Thomas Decreus zet ons een heel eind op weg en herinnert ons aan een paar grote waarheden. Om er twee te noemen: democratie en de vrije markt kunnen niet door dezelfde deur, en onze democratie is nooit af en nooit perfect. Democratie wordt een werkwoord in dit boek, iets waaraan we allemaal onze handen moeten steken. Dit activistische beginsel kan niet genoeg onderstreept worden: wie een betere democratie wil, moet er actief aan meewerken. Want vanzelf zal ze niet ontstaan."

Stefaan Van Brabandt, filosoof, schrijver, acteur (februari 2013)
"Dit politiek-filosofische essay is een zeer waardevolle en belangrijke bijdrage aan het hedendaagse maatschappelijke debat over de betekenis van kapitalisme, democratie en verzet. In dit hoogwaardig theoretisch experiment maakt Thomas Decreus een buitengewoon heldere en toegankelijke analyse die te denken geeft, interessante verbanden legt en waardevolle inzichten verschaft. Decreus toont op een zeer verhelderende en intelligente manier aan hoe de dominante ideologie van het neo-liberalisme is doorgedrongen in onze manier van leven, van denken, van handelen, van omgaan met onszelf en elkaar. En hoe dat dreigt wat ons tot mens en het leven de moeite waard maakt te verdrukken. In alle domeinen en levenssferen van het menselijk bestaan dicteert de markt de wet, ze is de pensée unique van deze tijd en vormt naast het economische ook het politieke, culturele en morele ideaal. Bovenal beschrijft Decreus hoe dit marktdenken een bedreiging vormt voor de democratie. En hoe we het verzet als wezenskenmerk van de democratie daarom voluit moeten omarmen."

Bleri Lleshi, politiek filosoof (februari 2013)
"Thomas Decreus problematiseert in zijn essay de bestaande verhoudingen tussen markt en democratie. In een heldere schrijfstijl blijft hij bescheiden in zijn taak als filosoof. Hij geeft geen pasklare antwoorden, maar stelt vooral kritische en broodnodige vragen. Echter, de juiste vragen stellen is ook bezig zijn met de antwoorden."

Karim Zahidi, filosoof–wiskundige (februari 2013)
"Democratie is een van die politieke begrippen waarvan iedereen denkt te weten wat het betekent. Met zijn essay Een paradijs waait uit de storm heeft Thomas Decreus een diepgaande historisch geïnspireerde filosofische reflectie op de democratie geschreven waarbij een aantal schijnbare evidente waarheden over democratie op de helling worden gezet. Vanuit een radicaal-democratische invalshoek belicht hij kritisch onze huidige democratie en gaat hij op zoek naar de kiemen van een alternatieve democratische praktijk. Een verfrissend en essentieel boek voor iedereen die zich zorgen maakt over ons huidig maatschappelijk model."

Nadia Fadil, docente Antropologie, KU Leuven (februari 2013)
"Een paradijs waait uit de storm is een verfrissende en broodnodige bijdrage tot het maatschappelijk debat in tijden waarin ons democratisch model herleid is tot het ritueel van de verkiezingen en het Vlaams politiek debat vastgeroest lijkt te zijn in een technocratisch nastreven naar 'streefcijfers' of 'efficiëntie'. Decreus gaat hier radicaal tegen in, door aan te tonen dat deze logica's op een welbepaalde ideologie berusten (die van de vrije markt) die vooral de belangen van een kleine en conservatieve elite bevoorrecht. Democratie moet, daarom, voor Decreus terugkeren naar haar roots: de evenredige participatie van de verschillende segmenten uit onze samenleving. Een participatie die enkel kan bereikt worden door conflict, burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet. Een aanrader voor al wie even buiten de gekende kaders wil treden en zijn of haar politieke verbeeldingskracht wil voeden."