Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit Bekijk groter

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit

Handboek voor professionals in zorg en welzijn

Verkrijgbaar

Essentiële informatie en inzicht hoe professioneel om te gaan met beroepssituaties waarbij seksualiteit en intimiteit een rol spelen.

Meer details

40,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2017
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 351p.

Meer informatie

Veel professionals in zorg en welzijn hebben moeite om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Kennis op dat gebied en het ontwikkelen van vaardigheden en houdingsaspecten om kwesties bespreekbaar te maken, zijn belangrijk bij het ontwikkelen van een professionele beroepshouding. De uitgave Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit geeft essentiële informatie en inzicht hoe professioneel om te gaan met beroepssituaties waarbij seksualiteit en intimiteit een rol spelen.

Het boek gaat in op de seksuele ontwikkeling die mensen in hun verschillende levensfasen doorlopen en plaatst het begrip seksualiteit in een breed maatschappelijk kader. Er is veel aandacht voor een positieve grondhouding ten opzichte van seksualiteit en intimiteit en er is veel aandacht voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van kwesties. Het boek schetst een breed beeld van seksualiteit en intimiteit rond diverse thema’s, en besteedt daarbij veel aandacht aan het professioneel werken met verschillende doelgroepen zoals kwetsbare jongeren, zedendelinquenten, slachtoffers van seksueel misbruik, ouderen of mensen met een psychische aandoening.

Het boek is samengesteld door experts uit het onderwijs en professionals uit het werkveld.

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit is geschreven voor studenten van opleidingen in zorg en welzijn maar kan zeker ook ingezet worden door professionals die hun beroepshouding willen verbeteren.

Het boek sluit aan bij de roep om seksualiteit en intimiteit meer aandacht te geven in de diverse werkvelden van zorg en welzijn en het onderwijs dat professionals daartoe opleidt.  De uitgave en het bijbehorende online oefenmateriaal daagt de lezer uit te reflecteren op beroepssituaties en maakt seksualiteit en intimiteit bespreekbaar in de beroepspraktijk. Door middel van oefenmateriaal, opdrachten en discussievragen worden studenten uitgedaagd om praktische vaardigheden te trainen.

Auteurs

Mechtild Höing

Mechtild Höing is socioloog, docent sociale studies bij Avans Hogeschool en onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Zij heeft een eigen bureau voor onderzoek, advies en training.


Janine Janssen

Janine Janssen is verbonden aan Avans Hogeschool.


Anne Boer

Anne Boer is verbonden aan Avans Hogeschool.


Malou Liebregths

Malou Liebreghts is verbonden aan Avans Hogeschool.