Taalbewust beroepsonderwijs Bekijk groter

Taalbewust beroepsonderwijs

Vijf vuistregels voor effectieve didactiek

Verkrijgbaar

Vijf vuistregels voor taalbewust lesgeven om lessen en leersituaties betekenisvol en leerzaam te maken en om te gaan met verschillen in tempo, taalniveau, leerstijl, interesse en kennis van de leerlingen. 2de, uitgebreide editie.

Meer details

44,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2017, 2de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 296p.

Meer informatie

Een grote uitdaging in het (v)mbo is omgaan met verschillen in tempo, taalniveau, leerstijl, interesse en kennis van de leerlingen. Dit vraagt om aanpassing van werkvormen en lesstof aan de kenmerken van de leerlingen. In Taalbewust beroepsonderwijs worden vijf vuistregels voor taalbewust lesgeven geïntroduceerd. Door deze regels toe te passen, worden de lessen en leersituaties betekenisvol en leerzaam.

Wie taalbewust lesgeeft, weet de leerlingen te activeren en het onderwijs voor de leerlingen begrijpelijker en aantrekkelijk te maken. De verwerving van taalkennis en die van vakkennis zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Wanneer je hier als docent bewust op inspeelt, betekent dat een stimulans voor zowel de kennisontwikkeling als de taalontwikkeling van de leerlingen.

De tweede druk van Taalbewust beroepsonderwijs is uitgebreid met recente literatuur, actuele onderwerpen zoals differentiatie, Nederlands als tweede taal en digitale geletterdheid. Ook zijn  handige didactische stappenplannen opgenomen voor activiteiten zoals studieteksten lezen, werkstukken schrijven, presentaties houden en reflectiegesprekken voeren.

Dit boek is een toegankelijke en prikkelende uitgave voor alle (aankomend) docenten in het (v)mbo, zowel docenten Nederlands als beroepsvakdocenten. Het boek staat boordevol lesideeën en effectieve en uitdagende opdrachten. Theorie wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en uitgewerkt in praktijkopdrachten waar docenten (in opleiding) zelf mee aan de slag kunnen. Aan de hand van het Referentiekader Taal wordt zichtbaar gemaakt wat je van de leerlingen mag verwachten in taal- en vakles en op stage.

Auteurs

Tiba Bolle

Tiba Bolle is verbonden aan het ITTA, Universiteit van Amsterdam en sinds 1987 actief in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. Ze is programmaleider van de Mbo Taalcoach Academie.


Inge van Meelis

Inge van Meelis is verbonden aan het ITTA, Universiteit van Amsterdam en sinds 1987 actief in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. Ze is expert taalontwikkelend beroepsonderwijs in het (v)mbo.