Differentiëren in het talenonderwijs Bekijk groter

Differentiëren in het talenonderwijs

Kleine ingrepen, grote effecten

Verkrijgbaar

Een praktisch inspiratieboek vol met tips voor kleine ingrepen en werkvormen die recht doen aan de verschillen tussen leerlingen of cursisten in heterogene en homogene groepen.

Deze uitgave is alleen als gratis beoordelingsexemplaar te bestellen voor docenten die lesgeven op een lerarenopleiding.

Meer details

36,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2016
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 272p.

Meer informatie

Hoe zorg je dat een groep leerlingen of cursisten, die in vele opzichten van elkaar verschillen, gemotiveerd met de doeltaal aan de slag gaan? Taalleerders kunnen er veel baat bij hebben om op hun eigen niveau, manier en tempo te werken. Ook het ministerie en de inspectie willen aandacht voor het bevorderen van differentiatie in de lessen. Veel docenten zoeken naar concrete voorbeelden om hier gehoor aan te geven.

Differentiëren in het talenonderwijs is een praktisch inspiratieboek vol met tips voor kleine ingrepen en werkvormen die recht doen aan de verschillen tussen leerlingen of cursisten in heterogene en homogene groepen. De werkvormen zijn ingedeeld in de vier vaardigheden en woordenschat en grammatica. Afhankelijk van de situatie kan de docent een keuze maken uit ingrepen om small, medium en large te differentiëren en te selecteren naar ERK-niveau. Elke werkvorm wordt op overzichtelijke wijze weergegeven volgens het model van Volledige Instructie. Daarin is aangegeven hoe gevarieerd kan worden in niveau, tempo, inhoud, leervoorkeuren en mate van ondersteuning van de docent. De werkvormen kunnen los worden aangeboden naast de lesmethode, maar ook gebruikt worden om opdrachten uit de methode te verrijken. Op de website zijn o.a. werkbladen beschikbaar om uit te printen.

Dit boek is bedoeld om op een snelle en gemakkelijke wijze te differentiëren in de taallessen.
Dit boek is geschikt voor alle docenten en docenten in opleiding mvt en NT2.

Auteurs

Johan Keijzer

Johan Keijzer is een zeer ervaren docent en geeft al jaren trainingen op het gebied van activerende didactiek, motivatie en differentiatie op scholen en congressen.


Karen Verheggen

Karen Verheggen is een zeer ervaren docent en geeft al jaren trainingen op het gebied van activerende didactiek, motivatie en differentiatie op scholen en congressen.


Det van Gils

Det van Gils is een zeer ervaren docent en geeft al jaren trainingen op het gebied van activerende didactiek, motivatie en differentiatie op scholen en congressen.