Het Vlaanderen van De Wever Bekijk groter

Het Vlaanderen van De Wever

9789491297595

Verkrijgbaar

In dit boek stelt Koen Hostyn een vraag die je maar zelden hoort: voor wie rijdt de N-VA nu eigenlijk?

Meer details

19,90 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2014
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 288p.

Meer informatie

'Ik krijg telefoontjes van ondernemers, en niet de minsten, die mij vragen gesprekken op te zetten met de N-VA van Bart De Wever. Op die partij is hun hoop gevestigd. Veel ondernemers denken dat de N-VA de enige is die iets kan veranderen.' Het zijn de woorden van Unizo-baas Karel Van Eetvelt. Enige tijd daarvoor had N-VA-voorzitter Bart De Wever al uitgeroepen dat Voka zijn baas is en verwelkomde de voltallige top van die partij de Franse fiscale vluchteling Bernard Arnault.

Is N-VA misschien een allemansvriend? Want de fanclub van de N-VA bestaat niet enkel uit krijtstreeppakken of superrijken die de taal van Voltaire spreken. Integendeel. Ook veel werklozen, minimumtrekkers, senioren met een klein pensioentje, ja zelfs vakbonders voelen zich aangesproken door 'de partij van de hardwerkende Vlamingen'. In Het Vlaanderen van De Wever stelt Koen Hostyn een vraag die je maar zelden hoort: voor wie rijdt de N-VA nu eigenlijk? De kracht van de verandering: jazeker. Maar dan toch anders bekeken.

Ook verkrijgbaar als e-book via Standaard Boekhandel

Downloaden

Auteurs

Koen Hostyn

Koen Hostyn is filosoof en econoom. Hij is actief bij de studiedienst van de PVDA.


Persartikels

Samenleving en politiek (april 2014)
"De sterkte van het boek zit vooral in de vlotte leesbaarheid, de letterlijke citaten van N-VA-kopstukken en in de meer dan 400 noten die bewijzen dat het boek goed gedocumenteerd is." – Recensie

Het Belang van Limburg (5-04-2014)
"Vlekkeloze wetenschappelijke analyse."

Het Vrije Woord (23-03-2014)
"Koen Hostyn vertrekt van de vaststelling dat De Wever niet onder stoelen of banken steekt dat hij een grote bewondering koestert voor Thatcher en een even grote afkeer heeft voor zijn grote vijanden de vakbonden (...) Voeg daarbij zijn even grote symathie voor Dalrymple en je weet kent meteen de grote gedachtenlijnen die De Wever volgt en die je onder andere in de beginselverklaring van de N-VA terugvindt. Koen Hostyn ontleedt deze (en andere ) teksten en gebeurtenissen, en duidt aan wat ze werkelijk 'zeggen'." – Recensie

DeWereldMorgen - voorpublicatie (19-03-2014)
"Hoewel de gedoodverfde winnaar van de verkiezingen zich graag profileert als de kracht van verandering, wordt er zelden bijgezegd wat die verandering precies inhoudt. Hostyn schetst in Het Vlaanderen van De Wever een ontluisterend beeld van de verandering die komende is. In hoofdstuk één - waaruit hieronder een stuk wordt gepubliceerd - reconstrueert hij de houding van N-VA tegenover de vakbonden."

Solidair (10-03-2014)
"Na lezing van het boek kan je alleen maar hopen dat zoveel mogelijk vakbondsmensen, vormings- en sociale werkers en leraars het nog voor 25 mei in handen krijgen. Het is vooral geschreven om hen te helpen het debat aan te gaan met twijfelende N-VA-kiezers. Velen denken nog dat de N-VA de partij is die opstaat tegen de 'belastingregering' in Brussel, een anti-establishment partij. (...) Het boek van Koen Hostyn leest vaak als een scenario voor een Amerikaanse tv-serie, maar dan verplaatst naar De Weverland. The A-Team zit op het Schoon Verdiep in Antwerpen. The Wire en Breaking Bad krijgen een nieuwe setting met Liesbeth Homans en De Wever in de hoofdrol, omringd door schepenen met een dubieus verleden en nauwe banden met betonboeren en vastgoedspeculanten. Dat maakt Het Vlaanderen van De Wever ook aangenaam om te lezen. Reden te meer om het snel aan te schaffen." – Recensie - lezen

AFF (3-03-2014)
"Het Vlaanderen van De Wever leest daarenboven vlot, met veelzeggende citaten als inleiding bij de verschillende hoofdstukken en de nodige aandacht die besteed is aan 'het op muziek zetten' van de teksten. Bravo." - Recensie - lezen

Chris Reniers, algemeen secretaris ACOD
"Elke democraat moet blij zijn met dit boek. Hostyn onthuld dat de N-VA toch niet de sociale en open partij is die ze pretendeert te zijn. Elke rechtgeaarde syndicalist is het aan zichzelf verplicht het N-VA-programma kritisch door te lichten en te onderzoeken op welke manier de partij de aanval inzet op de vakbonden, de sociale zekerheid en de sociale welvaartsstaat. Het Vlaanderen van De Wever is een meerwaarde!"

Pia Stalpaert, voorzitter ACV Voeding en Diensten
"Normaal gezien hou ik van Vlaamse thrillers. Maar deze is angstaanjagend. Ik raad iedereen aan dit boek te lezen."

Eric Coryn, professor-emeritus sociale en culturele geografie
"Dit boek analyseert de N-VA als een rechtse neoliberale partij, waarbij het Vlaams nationalisme dient als scherm voor sociale afbraak. De analyse steunt op de teksten van de partij zelf én op de ervaringen als lokale beleidspartij. Een ontluisterend beeld dat via de media niet zichtbaar is, maar weldra dreigt voelbaar te worden."

Ferre Wyckmans, algemeen secretaris LBC-NVK
"De N-VA en Bart De Wever hebben het uitsluitingsdiscours van het Vlaams Belang van zijn onaanvaardbare bruutheid en straatvechterij ontdaan en dat politiek weten te verzilveren. Dat is een verdienste op zich. Maar er komt een zogenaamd beschaafd sociaal economische uitsluitingsdiscours voor in de plaats, gebaseerd op "de hard werkende Vlaming" en "de rest". Dat houdt een polarisatie in van Vlamingen ten opzichte van anderen, van werkenden t.o.v. niet (meer) werkenden, van hard werkenden tegen luierikken... Kortom een concept waar solidariteit niet verbreed, maar verengd wordt. In zo'n denkpatroon lopen vakbonden in de weg. Het is dus niet toevallig dat de vakbonden het bij de N-VA verkorven hebben en werkgevers volop geprezen worden. Verbondenheid die alleen op taal en cultuur appelleert bindt niet, maar scheidt. Een keuze die de N-VA ondubbelzinnig maakt, zo mag blijken uit dit boek.

Thomas Decreus, filosoof en auteur
"Op basis van gedegen onderzoekswerk en rake analyses legt Koen Hostyn de donkere, asociale kern van de N-VA en haar bondgenoten bloot. Dit boek is een eyeopener die leest als een thriller. Een absolute must."

Jan Blommaert, auteur en hoogleraar taal, cultuur en globalisering
"De communicatiestrategie van de N-VA behoort tot het beste wat ons land ooit heeft gezien. Haar partijprogramma behoort echter tot het slechtste wat ons kon overkomen. Een etnocratisch nationalisme gecombineerd met een schaamteloos neoliberaal elitarisme en een oligarchische houding tegenover de democratie. Koen Hostyn laat geen spaander heel van de wondere wereld van vrijheid en welvaart die De Wever en zijn CEO's ons pogen voor te houden, en drukt ons met de neus op de feiten - die precies het tegendeel aanwijzen."

Dominique Willaert, Victoria de Luxe
"Na Hoe durven ze? van Peter Metens en Opgelicht van Tom Demeester scoort de PVDA-studiedienst met Het Vlaanderen van De Wever van Koen Hostyn een sprankelende hattrick.Waar de journalisten van de reguliere media niet in slagen, daar lukt Koen Hostyn wel in: op systematische wijze ontmaskert hij de grove leugens die achter de goedbekkende N-VA slogans schuilen. Nee, de N-VA kan en mag niet als fascistische partij worden bestempeld maar wel als een partij die op een uitgekookte manier met misleidende propaganda de algehele bevolking misleidt. Het boek leest als een journalistieke allegorie op het sprookje Roodkapje en de boze wolf. Hoe Bart De Wever de Vlaamse bevolking opvrijt met zoete beloftes, maar in wezen alles en iedereen wil oppeuzelen. Ik hoop dat in de eerste plaats de arbeiders en bedienden die van plan zijn om op de N-VA te stemmen dit boek zullen lezen. Dat een kleine elite en een welbepaalde groep ondernemers de N-VA wil zien regeren zal niemand verbazen, maar dat de werkende bevolking voor deze partij zou kiezen, is na het lezen van dit boek nauwelijks te begrijpen. Lees dit boek en sta paraat voor de ijzige en snerpende wind die de N-VA door ons land wil blazen. Sta paraat en zet je schrap want een niets en niemand ontziende ontmanteling van onze welvaart en ons welzijn staat op het spel!"

Rik Pinxten, professor emeritus
"Dit is het eerste boek, bij mijn weten, waar de ‘spagaat' tussen neoliberalisme aan de ene kant en neonationalisme aan de andere kant wordt onderzocht. De auteur toont hoe het tweede dienstig is om het eerste te laten slikken door een wat economisch naïeve bevolking. Daarbij wordt voor het eerst ook duidelijk hoe een verscherpt wij-zij-denken een belangrijke klemtoon moet zijn voor N-VA: de hardwerkende Vlaming is het mythische en economisch onzinnige begrip dat een doordenken van de rol, van Vlaanderen in een globaliserende post-industriële wereld moet tegenhouden voor het kan beginnen. De hoofdstukken over de belastingpropaganda en de sociale zekerheid tonen duidelijk dat hoe de armen geviseerd en ook echt getroffen worden, terwijl de rijken niet enkel buiten schot blijven, maar meer marge krijgen dan ooit. De parallel met de evenknie op ideologisch vlak in de USA ( Tea Party en Mitt Romney als presidentskandidaat) wordt regelmatig even toegelicht. Deze hoofdstukken zijn verplichte lectuur voor iedereen die beweert een wat progressief denken voor te staan: het verzamelde feitenmateriaal en de strenge analyse ervan is voorbeeldig. Het progressieve middenveld en de politieke partijen van centrum, over centrum links to links worden hiermee belangrijke kennis aangeboden, zonder in gemakkelijk ideologisch wij-zij-denken te vervallen."

Karim Zahidi, filosoof
"Ooit zei Bart De Wever dat "VOKA zijn baas is". Dat dit geen slip of the tongue is, wordt haarfijn uit de doeken gedaan door Koen Hostyn. Met zijn analyse van het sociaal-economische programma van de N-VA laat hij zien dat het programma een duidelijke keuze inhoudt voor een verdere afbouw van de sociale bescherming, voor een fiscaal regime dat vooral grote inkomens en vermogens bevoordeelt en voor een maatschappij waar een groot deel van de bevolking genadeloos wordt blootgesteld aan de harde wetten van de vrije markt. Daarnaast presenteert de auteur een analyse van het palmares van 1,5 jaar N-VA bestuur op lokaal en Vlaams niveau. De N-VA bestuursstijl, zo blijkt uit de analyse, laat zich kenmerken door amateurisme, ideologische verblinding, miskenning van de realiteit en een neiging tot autoritarisme. Wie als geïnformeerd kiezer op 24 mei naar de stembus wil gaan, moet gewoon dit boek lezen."