Werken in de brede school Bekijk groter

Werken in de brede school

Een pedagogische benadering

Verkrijgbaar

Dit boek bereidt (toekomstige) leraren, pedagogisch medewerkers en sociale professionals voor op alle aspecten van het werken in de brede school. Met aandacht voor theorie en praktijk, voor pedagogische opdracht en materiële informatie.

Meer details

22,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2012, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 200p.

Meer informatie

De brede school is een gangbaar verschijnsel geworden in het Nederlandse onderwijslandschap. Naast dat de school kinderen voorbereidt op de arbeidsmarkt, heeft ze een socialiserende rol. In de brede school worden kinderen namelijk niet alleen onderwezen, maar ook opgevangen, opgevoed en begeleid. De brede school dient kinderen bovenal kansen te bieden om zich als uniek individu te kunnen ontwikkelen. Werken in de brede school doet hiermee een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de professional.

Werken in de brede school bereidt (toekomstige) leraren, pedagogisch medewerkers en sociale professionals voor om met elkaar handen en voeten te kunnen geven aan de pedagogische opdracht in de brede school. Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt de brede school voorgesteld aan de hand van twee casussen en wordt beschreven wat het in de praktijk betekent om in een brede school te werken en te leren. In deel twee staat de pedagogische opdracht centraal en het ontwikkelen van een visie op het werken in de brede school. In deel drie vertellen deskundigen vanuit hun expertise wat de kernwaarde is van hun vak en hoe je samen met anderen kunt werken aan educatieve ontwerpen voor kinderen. Deel vier geeft extra informatie over het verschijnsel brede school, de financiële en wetgevende kaders, internationale voorbeelden, recente ontwikkelingen en verwijzingen naar informatiebronnen.

Auteurs

Jeannette Doornenbal

Jeannette Doornenbal is lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij is specialist op het gebied van de brede school.


Saskia van Oenen

Saskia van Oenen is verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut, en houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van de brede school. Zij was ook werkzaam aan onder meer de pabo van de Hogeschool van Amsterdam en het Centrum voor Nascholing (CNA) te Amsterdam.


Wouter Pols

Wouter Pols werkt bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast was hij daar werkzaam als opleider aan de lerarenopleiding.