Sociaal isolement bij ouderen Bekijk groter

Sociaal isolement bij ouderen

Op weg naar een Rotterdamse aanpak

9789088502132

Verkrijgbaar

Dit boek biedt achtergrondinformatie over sociaal isolement, inzicht in de heterogeniteit van de doelgroep, mogelijkheden van aanpak en te verwachten resultaten.

Meer details

28,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2011
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 272p.

Meer informatie

In Nederland worden veel interventies uitgevoerd om sociaal isolement bij ouderen te verminderen of te voorkomen. De meeste interventies blijken echter weinig effectief. Bovendien bereiken ze slechts een deel van de doelgroep.

In Rotterdam is vier jaar lang gewerkt aan een effectieve aanpak van sociaal isolement bij ouderen. Doelstelling was de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van interventies, gericht op het signaleren van sociaal isolement en het verminderen of opheffen ervan. Zes Rotterdamse organisaties hebben projecten uitgevoerd, elk met eigen invalshoeken en zwaartepunten. Deze projecten hebben veel kennis opgeleverd over effectieve werkwijzen en interventies die de situatie van sociaal geïsoleerde ouderen kunnen verbeteren.

Dit boek beschrijft alle aspecten van de ontwikkelde aanpak. Het biedt achtergrondinformatie over sociaal isolement en inzicht in de heterogeniteit van de doelgroep. Het laat zien welke mogelijkheden er zijn om sociaal isolement bij ouderen aan te pakken, welke resultaten kunnen worden verwacht bij verschillende categorieën sociaal geïsoleerden, welke organisatorische en institutionele randvoorwaarden nodig zijn om de aanpak succesvol in te kunnen voeren en hoe verankering van de ontwikkelde werkwijzen in de reguliere uitvoeringspraktijk kan plaatsvinden.

Het boek is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met sociaal isolement bij ouderen: managers van instellingen voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ambtenaren sociaal beleid, hulpverleners en studenten hoger sociaal agogisch onderwijs. Het biedt handvatten bij het ontwikkelen van een visie, het bepalen van prioriteiten en beleidskeuzes, het ontwikkelen van een passend aanbod, het inrichten van de uitvoeringsstructuur en de samenwerking met andere organisaties en partijen.

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Anja Machielse

Dr. Anja Machielse is hoogleraar ‘Humanisme en Sociale Weerbaarheid’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar 'Empowerment van Ouderen'. Zij studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. In haar onderzoek staat het belang van sociale relaties centraal, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere gemeenschap. Belangrijk thema’s zijn: sociaal isolement, eenzaamheid, (sociale) weerbaarheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. Haar onderzoek naar ouderen is gericht op ‘empowerment ’en het simuleren van sociale betrokkenheid.
Anja Machielse is lid van de wetenschappelijke adviescommissie ‘Een tegen eenzaamheid’ van het ministerie van VWS, en van het Expertpanel van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Daarnaast is zij wetenschappelijk adviseur van de gemeente Rotterdam in het kader van het ouderenbeleid. Zij publiceert veelvuldig over sociaal isolement en eenzaamheid, vooral in relatie tot zingeving en existentiële vragen.  


Roelof Hortulanus

Prof. Dr. Roelof Hortulanus bekleedt als bijzonder hoogleraar de leerstoel 'Sociale interventies en lokaal sociaal beleid' van de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast is hij directeur van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) en één van de kerndocenten van de Academische Masteropleiding Sociale Interventie. Ook maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep Goed ouder worden; welzijn, zingeving en menselijke waardigheid in de levensloop van de Universiteit voor Humanistiek en is hij redactielid van het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Social Intervention: Theory and Practice. Hij is gespecialiseerd in welzijnsvraagstukken en vraagstukken op het terrein van de woon- en leefomgeving. Zijn huidige onderzoek is gericht op conceptuele analyses van hedendaagse sociale vraagstukken, zoals de aansluiting van professionele dienstverlening op vormen van informele steun. Voorts houdt hij zich bezig met de kernexpertise van welzijn. Ten slotte werkt hij aan - voor sociale interventiepraktijken geschikte - vormen van evaluatieonderzoek, resultaatanalyses en professionele verantwoording. Hij publiceerde een aantal boeken over welzijn en over sociaal isolement.