Samen gesteld Bekijk groter

Samen gesteld

De dynamiek van het stiefgezin

Sold out

Dit boek reikt handvatten aan bij het vormen van een stiefgezin, door het geven van inzicht. Bevat zowel persoonlijke ervaringen van stiefouders als ervaringen van een hulpverlener in de begeleiding van stiefgezinnen.

Meer details

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2013, 4de geheel herziene druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 184p.

Meer informatie

Kunt u zich ook zo ergeren aan uw stiefkinderen? Houdt u meer van uw eigen kinderen dan van uw stiefkinderen? Vraag het uw stiefkinderen en ze zullen u vertellen dat zij ook meer van hun ouders houden dan van hun stiefouder.
Heel gewone zaken waar veel stiefouders zich voor schamen of niet over durven praten. Over deze zaken en nog veel meer gaat dit boek, geschreven voor Stichting Stiefgezinnen Nederland. Een stichting die zich met vrijwilligers inzet voor stiefgezinnen.

Een stiefgezin is een gezin waarin in ieder geval een ouder kinderen heeft uit een vorige relatie, na echtscheiding of na het overlijden van een vorige partner. Hoewel het een woord uit vroeger tijden lijkt, is een op de tien gezinnen in Nederland een stiefgezin. Het is een totaal andere vorm van samenleven, dan in een traditioneel gezin. De vorming van een stiefgezin lijkt op een fusie tussen twee bedrijven.

Dit boek reikt handvatten aan bij het fuseren, door het geven van inzicht. Er staan zowel persoonlijke ervaringen van stiefouders in als ervaringen van een hulpverlener in de begeleiding van stiefgezinnen.

Het boek is niet alleen bedoeld voor ouders die deel uitmaken van een stiefgezin, maar verschaft ook huisartsen, hulpverleners, advocaten en notarissen inzicht in de problematiek van stiefgezinnen.

Auteurs

Ietje Heybroek

Ietje Heybroek (1948) is afgestudeerd in meerdere studies, Maatschappelijk werk en dienstverlening, de Voortgezette Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg en de postdoctorale opleiding Ouderbegeleiding.
Als hulpverlener heeft ze veel ervaring opgedaan door te werken in een crisisopvanghuis met vrouwen en kinderen. Later door bij Bureau Jeugdzorg Utrecht, als gezinsvoogd het hoofd te bieden aan de problematiek van Multiproblemgezinnen. Ook werkte ze als ouderbegeleider bij een Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) waar ze veel ouders met kinderen met een ontwikkelingsachterstand (ADHD, Autisme of PDD-NOS etc) begeleidde.
Ze is nu hulpverlener in Flevoland en heeft daarnaast haar Praktijk voor Ouder-/Kind Relaties.
Zelfs is ze ervaringsdeskundige op het gebied van echtscheiding en stiefgezinnen. Ze had zelf twee kinderen toen ze ging scheiden en ze kwam haar huidige partner tegen die weduwnaar was en drie kinderen had. Inmiddels heeft zij zich al twintig jaar verdiept in stiefgezinnen.
Verder geeft ze trainingen aan ouders en trainingen aan kinderen na een (echt) scheiding. Ook heeft ze een gespreksgroep voor ouders van een stiefgezin.


Van dezelfde auteur:

Boukje Overgaauw

Boukje Overgaauw is counselor/psychosociaal werkende in haar zelfstandige praktijk in Hoorn. Daarvoor was ze werkzaam in de verpleging en verzorging, waarin de psychische begeleiding van de mens haar het meeste aantrok. Hierop inhakend volgde ze de opleiding Psycho Sociaal Werk aan het Europees Instituut voor Psychosociale Educatie te Amsterdam. Doordat ze na haar scheiding (stief)moeder werd in haar nieuw samengesteld gezin/stiefgezin, merkte ze aan den lijve hoe ingewikkeld dit is en welke diepgaande levensvragen en emoties hierbij naar boven komen. Ze raakte gefascineerd door het wondere, pijnlijke en uitdagende leven in deze nieuwe gezinsvorm en besloot zich hierin te specialiseren.
Ze is al vele jaren actief binnen de Stichting Stiefgezinnen Nederland als bestuurslid en gespreksgroepleider.
In haar praktijk werkt ze met partners/ouders en kinderen/jongeren uit samengestelde gezinnen.