Pedagoog, durf te spelen! Bekijk groter

Pedagoog, durf te spelen!

VBSP-bundel 4

9789085600794

Verkrijgbaar

Deze bundel roept op kinderen voldoende kansen te geven om te spelen en zich via hun spel te ontwikkelen en ook zelf het spel niet te verleren. Voor pedagogen en sociale werkers.

Meer details

19,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2020, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 152p.

Meer informatie

Vraag kinderen waarom ze spelen en ze zullen antwoorden: “Gewoon, omdat dat leuk is.” Een wijs antwoord. Juist het leuke aan spelen, waarin de bezigheid zelf belangrijker is dan het resultaat van die bezigheid, is de essentie van spelen en maakt dat het van grote waarde is in de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren. En spelen is inderdaad gewoon: het is kinderen eigen. 

Maar is spelen nog wel zo gewoon voor kinderen die in de huidige samenleving opgroeien? Is er nog voldoende ruimte om te spelen in een samenleving waarin prestatiegerichtheid, de maakbaarheidsgedachte,  je veelvuldig moeten meten in toetsen en competities groot goed lijken te zijn? Professor Sutton-Smith noemde ooit dat niet vervelen maar depressie het tegenovergestelde van spelen is. Laten we onze kinderen wel voldoende spelen en durven we zelf nog te spelen?

Spel kan motivatie vergroten. Met behulp van creatieve (onderwijs)werkvormen worden leerdoelen behaald. Serious gaming, het creatief inzetten van media technologie, biedt mogelijkheden om verandering en verdieping te bewerkstelligen. Ook in vormen van theater, muziek, beeldende kunst, dans, sport en beweging worden waardevolle ervaringen opgedaan.

Deze bundel is een van de mooie opbrengsten van het tweedaagse kennisfestival 'Pedagoog, durf te spelen!' dat de VBSP in oktober 2019 organiseerde. Daar werden de deelnemers uitgedaagd om op speelse en creatieve wijze te laten zien en te ervaren hoe het onderzoek en onderwijs op de verschillende hogescholen ertoe bijdragen dat kinderen en jongeren, ouders en (onderwijs)professionals letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om te spelen. 

Het wordt van harte aanbevolen om dit boek in opleidingen Pedagogiek of Social Work of in werksettingen te gebruiken om uw kennis te verdiepen en uw opvattingen aan te scherpen.

Gerelateerde titels

Auteurs

Lisette van der Poel

Dr. Lisette van der Poel studeerde ontwikkelingspsychologie promoveerde in 1994 op een onderzoek naar het speelgedrag van kinderen, getiteld Play: a study into the observation of play and the relationships between play, creativity, leisure and parental attitudes. Ze heeft jarenlang onderwijs gegeven en diverse publicaties geschreven over de waarde van spel in de opvoeding van en hulpverlening aan kinderen. In 2004 leidde ze de ontwikkeling van de Voltijd-bachelor Pedagogiek bij de Hogeschool Utrecht en werd vervolgens de opleidingsmanager van deze opleiding. Van 2012 tot 2017 werkte ze als clustermanager van de Pedagogiek- en Social Work-opleidingen bij de hogeschool Inholland. Momenteel werkt ze als hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht en is ze als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Jeugd van deze hogeschool.


Ingrid Schonewille

Drs. Ingrid Schonewille pedagoog en supervisor. Ze is sinds 2008 verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding, waar zij werkt als docent en supervisor. Daarvoor is zij jarenlang werkzaam geweest in het (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam als groepsleerkracht, intern begeleider en schoolleider. Ingrid is secretaris in het bestuur van de VBSP.


Hans de Deckere

J.E.L. (Hans) de Deckere is werkzaam geweest in basis-, voortgezet-, beroeps- en speciaal onderwijs. Hij studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1993 is hij verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek( Hogeschool Utrecht). Hij is o.a. betrokken bij projecten gericht op afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg. Zijn activiteiten richten zich vooral op de organisatie van de professionalisering van leraren. Vanuit zijn rol als secretaris van het Werkverband Opleidingen Speciale Onderwijszorg( WOSO) vertegenwoordigt hij deze opleidingen bij vele bestuurlijke organisaties. Als projectleider is hij betrokken bij de realisatie van congressen van de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek.


Janneke Metselaar

Janneke Metselaar is sinds 2015 lector Zorg voor Jeugd aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Na haar studie en werkzaamheden aan de Universiteit Leiden en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) was zij vanaf 2008 als docent en onderzoeker verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen. Janneke Metselaar maakt zich hard voor praktijkgestuurd (effect)onderzoek in de zorg voor jeugd. In het bestuur van de VBSP heeft Janneke Metselaar een verbindende rol naar lectoraten en de Masteropleidingen Pedagogiek.


Jan Bekker

Drs. Jan Bekker was docent en onderzoeksbegeleider bij de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam en is bestuurslid van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP).


Willemieke de Jong

Willemieke de Jong is als pedagoog sinds 2001 werkzaam bij de Driestar hogeschool in Gouda. Eerst alleen als docent verbonden aan de pabo en sinds drie jaar ook als studieleider van de pedagogiek-opleiding.
Daarnaast werkt Willemieke aan een promotiestudie bij de VU, waarin ze onderzoekt of er binnen de cultuurhistorische activiteitstheorie ruimte is voor levensbeschouwelijke activiteiten.