De belofte van de jeugd?! Bekijk groter

De belofte van de jeugd?!

Pedagogiek in de 21e eeuw (VBSP-bundel)

9789088508387

Verkrijgbaar

Deze bundel laat zien waarmee de jeugd wordt geconfronteerd, met bijdragen op verschillende niveaus: reflectief, meer beleidsmatig en vanuit de dagelijkse praktijk. Een resultaat van het gelijknamige VBSP-congres.

Meer details

26,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2019, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 232p.

Meer informatie

De huidige samenleving verandert in hoog tempo en is complex. Meer dan in voorgaande generaties groeit de jeugd op in een volstrekt andere samenleving dan zijn of haar opvoeders zijn opgegroeid. De jeugdigen lijken de uitdagingen die de nieuwe samenleving met zich meebrengt met flair te kunnen benutten. Ze omarmen nieuwe media en technologieën, pakken de ruimte om hun eigenheid en talenten te ontwikkelen, zijn gevoelig voor authenticiteit en bewegen zich flexibel in verschillende contexten en stappen zo hun toekomst verwachtingsvol tegemoet. Of is dit wat het lijkt en is de werkelijkheid achter de social media-imago’s anders? De belofte van de jeugd?!

Vanuit de hiervoor geschetste thematiek zijn er in dit boek bijdragen op verschillende niveaus: reflectief, meer beleidsmatig of vanuit de praktijk van elke dag. De artikelen laten zien waarmee jeugdigen en jongeren worden geconfronteerd. Vanuit een eigen pedagogisch standpunt nemen de auteurs ons mee in de zoektocht naar wat nodig is om de belofte waar te maken.

De bundel De belofte van de jeugd?! is een van de mooie opbrengsten van het gelijknamige VBSP-congres. Het pedagogisch debat wordt op deze manier voortgezet in de hoop dat veel anderen aanhaken en hun voordeel ermee doen.

Auteurs

Hans de Deckere

J.E.L. (Hans) de Deckere is werkzaam geweest in basis-, voortgezet-, beroeps- en speciaal onderwijs. Hij studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1993 is hij verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek( Hogeschool Utrecht). Hij is o.a. betrokken bij projecten gericht op afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg. Zijn activiteiten richten zich vooral op de organisatie van de professionalisering van leraren. Vanuit zijn rol als secretaris van het Werkverband Opleidingen Speciale Onderwijszorg( WOSO) vertegenwoordigt hij deze opleidingen bij vele bestuurlijke organisaties. Als projectleider is hij betrokken bij de realisatie van congressen van de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek.


Willemieke de Jong

Willemieke de Jong is als pedagoog sinds 2001 werkzaam bij de Driestar hogeschool in Gouda. Eerst alleen als docent verbonden aan de pabo en sinds drie jaar ook als studieleider van de pedagogiek-opleiding.
Daarnaast werkt Willemieke aan een promotiestudie bij de VU, waarin ze onderzoekt of er binnen de cultuurhistorische activiteitstheorie ruimte is voor levensbeschouwelijke activiteiten.


Jan Bekker

Drs. Jan Bekker was docent en onderzoeksbegeleider bij de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam en is bestuurslid van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP).


Ingrid Schonewille

Drs. Ingrid Schonewille pedagoog en supervisor. Ze is sinds 2008 verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding, waar zij werkt als docent en supervisor. Daarvoor is zij jarenlang werkzaam geweest in het (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam als groepsleerkracht, intern begeleider en schoolleider. Ingrid is secretaris in het bestuur van de VBSP.


Lisette van der Poel

Dr. Lisette van der Poel studeerde ontwikkelingspsychologie promoveerde in 1994 op een onderzoek naar het speelgedrag van kinderen, getiteld Play: a study into the observation of play and the relationships between play, creativity, leisure and parental attitudes. Ze heeft jarenlang onderwijs gegeven en diverse publicaties geschreven over de waarde van spel in de opvoeding van en hulpverlening aan kinderen. In 2004 leidde ze de ontwikkeling van de Voltijd-bachelor Pedagogiek bij de Hogeschool Utrecht en werd vervolgens de opleidingsmanager van deze opleiding. Van 2012 tot 2017 werkte ze als clustermanager van de Pedagogiek- en Social Work-opleidingen bij de hogeschool Inholland. Momenteel werkt ze als hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht en is ze als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Jeugd van deze hogeschool.