bijVoorbeeld Bekijk groter

bijVoorbeeld

Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool

Verkrijgbaar

Een werkboek voor studenten in de lerarenopleiding basisonderwijs waarin goede praktijken van taalonderwijs zijn verzameld die aansluiten bij de domeinen in de kennisbasis Nederlands. Geschikt voor Vlaanderen en Nederland.

Meer details

29,50 € incl. btw

Datasheet

colofonpaperback - 274p.
jaar2011, 1ste druk
UitgeverijCoutinho

Meer informatie

Als je in een basisschool een willekeurig klaslokaal binnengaat, is de kans groot dat je in een taalles terechtkomt. Leerlingen besteden een groot deel van hun tijd op school aan het leren lezen en schrijven en aan het verder ontwikkelen van hun mondelinge vaardigheden luisteren en spreken. Taal is een kernvak in het basisonderwijs. Een leraar beschikt over kennis van taal en taaldidactiek en gebruikt deze kennis op een effectieve manier in zijn taallessen. bijVoorbeeld stelt leraren (in opleiding) in staat om aan de hand van goede praktijkvoorbeelden taalonderwijs te ontwerpen dat aansluit bij de taaldoelen van het basisonderwijs.

bijVoorbeeld is een werkboek waarin goede praktijken van taalonderwijs zijn verzameld die aansluiten bij de domeinen in de kennisbasis Nederlands. Elke voorbeeldles start met de eigen taalvaardigheid van de leraar in opleiding. Via een aantal denkstappen, analyse- en ontwerpopdrachten wordt vervolgens de link gelegd naar de taaldidactiek op de basisschool. Door de eigen taalvaardigheid als uitgangspunt te nemen en kennis van taal en taaldidactiek daar op een inspirerende manier aan te verbinden, biedt de uitgave een andere vorm van opleidingsdidactiek voor taalonderwijs.

Met het werkboek:
* leren studenten werken met de inhoud van de kennisbasis Nederlands voor de pabo.
* verwerven studenten theorie over taaldidactiek terwijl ze ook taallessen ontwikkelen voor de basisschool.
* ervaren studenten op actieve wijze basisprincipes van de hedendaagse taaldidactiek.
* leren studenten reflecteren op hun eigen taalvaardigheid.

Het werkboek sluit aan bij een doorklikbare versie van de kennisbasis Nederlands. Voor opleiders is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar.

bijVoorbeeld is bedoeld voor studenten van de pabo. Het boek kan zowel in Nederland als in Vlaanderen gebruikt worden.

Auteurs

B.T. van der Leeuw

De auteurs hebben allen ruime ervaring als opleidingsdocent. bijVoorbeeld en de ondersteunende website zijn ontwikkeld door een groep Vlaamse en Nederlandse opleiders in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED).


J. van den Hauwe


A. Schaufeli


I. Pauw


E. Moonen