Grote pedagogen in klein bestek Bekijk groter

Grote pedagogen in klein bestek

Verkrijgbaar

Het gedachtegoed en de levensloop van drieënvijftig grote pedagogen en denkers over opvoeding: van Comenius tot Korczak, van Mohammed tot Montessori, van Plato tot Spock.

Meer details

35,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2016, 4de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 332p.

Meer informatie

In oude teksten over opvoeding kun je inzichten vinden die naadloos aansluiten bij je eigen ideeën. Soms wekken ze verwondering omdat je je realiseert dat wat nu vanzelfsprekend is ooit gloednieuw was. Maar oude pedagogische inzichten kunnen ook tot nadenken stemmen doordat ze juist haaks staan op alles wat we tegenwoordig vanzelfsprekend vinden. Helaas komen de meeste opvoeders en pedagogische professionals er nauwelijks toe om kennis te nemen van het werk van grote pedagogen. Dat is vooral een gemis omdat de pedagoog van vroeger en de pedagoog van nu veel gemeen hebben. Ze delen in ieder geval het besef dat kinderen in een beperkt aantal jaren tot een vorm van zelfstandigheid moeten opgroeien, zodat ze een eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

In Grote pedagogen in klein bestek worden het gedachtegoed en de levensloop van drieënvijftig grote pedagogen en denkers over opvoeding besproken: van Comenius tot Korczak, van Mohammed tot Montessori, van Plato tot Spock. Kernvragen zijn: hoe keken zij tegen kinderen aan, hoe dachten zij over opvoeding, en wat hebben ze ons vandaag nog te zeggen? In deze herziene en uitgebreide editie zijn zeven biografieën toegevoegd.

De opgenomen biografieën werden eerder in Pedagogiek in Praktijk Magazine gepubliceerd. Tom Kroon maakte jarenlang deel uit van de redactie van PiP Magazine. Bas Levering is hoofdredacteur.

4de herziene en uitgebreide druk

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Tom Kroon

Drs. T. M. (Tom) Kroon is wijsgerig en historisch pedagoog. Hij werkte als docent in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs (wis- en natuurkunde) en als docent en opleidingsmanager in het hoger pedagogisch onderwijs. Hij ontwierp het theoretisch uitgangspunt van twee methodes morele opvoeding voor het basisonderwijs, creëerde het kader voor de lessen hierin en schreef de bijbehorende handleidingen. Hij droeg voorts bij aan de samenstelling en uitvoering van trainingen voor het jeugd(vormings)werk en stelde brochures voor ouders en onderwijsgevenden samen. Jarenlang was hij lid van de redactie van het tweemaandelijks Pedagogiek in Praktijk magazine (PiP).
Na zijn pensionering onderzoekt hij, al of niet op verzoek, praktisch-pedagogische vraagstukken rond morele en burgerschapsvorming. Daarover publiceert hij, geeft hij voorlichting en lezingen. Hij is lid van de jury van de door de Stichting Vredeswetenschappen ingestelde PEACE IN PRACTICE HBO RESEARCH AWARD.


Bas Levering

Dr. Bas Levering is docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen in Tilburg en gastprofessor pedagogiek aan de Universiteit Gent. Ook is hij hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine.