De pedagoog in de spotlights Bekijk groter

De pedagoog in de spotlights

Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten

9789088505041

Verkrijgbaar

Bijdragen van het het congres De pedagoog in de spotlights zomen in op uitdagingen in de verschillende beroepssituaties van de pedagoog. Vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus.

Meer details

26,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2015
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 248p.

Meer informatie

Opvoeding is niet neutraal maar verbonden met de waarden en normen van de opvoeder. Wat betekent dit voor de pedagoog? Vanuit welke waarden handelt deze? Door welke idealen wordt de professional gedreven? Hoe gaat de pedagoog om met de spanningsvelden die in het werk naar voren komen?

In Nederland is sprake van een kanteling, van probleem naar perspectief en van zorg naar ontzorgen. Deze kanteling wordt ondersteund door veranderingen in beleid en wettelijke kaders. Dit beïnvloedt direct het werk van de pedagoog.

In dit boek zijn bijdragen opgenomen naar aanleiding van het congres 'De pedagoog in de spotlights!'. Vragen waarop wordt ingezoomd betreffen uitdagingen in de verschillende beroepssituaties van de pedagoog. Vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus komen werksituaties van de pedagoog aan de orde. De spanning tussen de praktijk en idealen wordt zichtbaar. Specifieke aandacht is er voor de stadspedagoog, de pedagoog als onderzoeker, de pedagoog als regisseur, de pedagoog als ondernemer. Maar ook de pedagoog in het virtuele milieu en de pedagoog als beleidsmaker.

Auteurs

Jan Bekker

Drs. Jan Bekker was docent en onderzoeksbegeleider bij de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam en is bestuurslid van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP).


Hans de Deckere

J.E.L. (Hans) de Deckere is werkzaam geweest in basis-, voortgezet-, beroeps- en speciaal onderwijs. Hij studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1993 is hij verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek( Hogeschool Utrecht). Hij is o.a. betrokken bij projecten gericht op afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg. Zijn activiteiten richten zich vooral op de organisatie van de professionalisering van leraren. Vanuit zijn rol als secretaris van het Werkverband Opleidingen Speciale Onderwijszorg( WOSO) vertegenwoordigt hij deze opleidingen bij vele bestuurlijke organisaties. Als projectleider is hij betrokken bij de realisatie van congressen van de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek.


Willemieke de Jong

Willemieke de Jong is als pedagoog sinds 2001 werkzaam bij de Driestar hogeschool in Gouda. Eerst alleen als docent verbonden aan de pabo en sinds drie jaar ook als studieleider van de pedagogiek-opleiding.
Daarnaast werkt Willemieke aan een promotiestudie bij de VU, waarin ze onderzoekt of er binnen de cultuurhistorische activiteitstheorie ruimte is voor levensbeschouwelijke activiteiten.


Marcel Meer


Lisette van der Poel

Dr. Lisette van der Poel studeerde ontwikkelingspsychologie promoveerde in 1994 op een onderzoek naar het speelgedrag van kinderen, getiteld Play: a study into the observation of play and the relationships between play, creativity, leisure and parental attitudes. Ze heeft jarenlang onderwijs gegeven en diverse publicaties geschreven over de waarde van spel in de opvoeding van en hulpverlening aan kinderen. In 2004 leidde ze de ontwikkeling van de Voltijd-bachelor Pedagogiek bij de Hogeschool Utrecht en werd vervolgens de opleidingsmanager van deze opleiding. Van 2012 tot 2017 werkte ze als clustermanager van de Pedagogiek- en Social Work-opleidingen bij de hogeschool Inholland. Momenteel werkt ze als hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht en is ze als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Jeugd van deze hogeschool.


Ingrid Schonewille

Drs. Ingrid Schonewille pedagoog en supervisor. Ze is sinds 2008 verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding, waar zij werkt als docent en supervisor. Daarvoor is zij jarenlang werkzaam geweest in het (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam als groepsleerkracht, intern begeleider en schoolleider. Ingrid is secretaris in het bestuur van de VBSP.


Jos Stakenborg


Van dezelfde auteur:

Hester Viëtor