De morele intuïtie van kinderen Bekijk groter

De morele intuïtie van kinderen

Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten

9789088505324

Verkrijgbaar

In dit boek verbindt Tom Kroon inzichten uit de ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatst deze in een pedagogisch kader. Hij geeft ouders, leerkrachten en pedagogen tal van adviezen en verdiept het pedagogisch inzicht.

Meer details

26,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2014, 3de volledig herziene druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 248p.

Meer informatie

Eerlijk delen. De waarheid spreken. Tegen je verlies kunnen. Met de gevoelens van anderen rekening houden.

Welke morele waarden zijn van fundamenteel belang om een vitale, rechtvaardige en vrije samenleving mogelijk te maken? Hoe brengen we kinderen deze waarden zo bij dat ze een leven lang daar vorm aan willen blijven geven? Wat is de rol van emoties?

In De morele intuïtie van kinderen verbindt Tom Kroon inzichten uit de ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatst deze in een pedagogisch kader. Belangrijke waarden komen aan bod, zoals fatsoen en rechtvaardigheid, vrijheid en tolerantie.
Naast onmisbare persoons- en burgerschapswaarden worden de daartoe noodzakelijke gezindheden (deugden) aan de orde gesteld. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de ontwikkeling van het empathisch vermogen, het cultiveren van gevoelens als compassie, verontwaardiging en spijt en de betekenis van disciplineren. De auteur wijst ook op het belang van een gezond geweten voor de vrije en verantwoordelijke mens. In het slothoofdstuk komen in vogelvlucht enkele grenzen aan bod waar opvoeders door de moderne samenleving en door de specifieke aanleg van sommige kinderen op stuiten.
Tom Kroon geeft tal van adviezen voor (aanstaande) (ped)agogische hulpverleners, werkers in het onderwijs, het vormingswerk en het jeugdwerk en geïnteresseerde ouders. Daarnaast verdiept hij met dit boek het (ped)agogisch inzicht.

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Tom Kroon

Drs. T. M. (Tom) Kroon is wijsgerig en historisch pedagoog. Hij werkte als docent in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs (wis- en natuurkunde) en als docent en opleidingsmanager in het hoger pedagogisch onderwijs. Hij ontwierp het theoretisch uitgangspunt van twee methodes morele opvoeding voor het basisonderwijs, creëerde het kader voor de lessen hierin en schreef de bijbehorende handleidingen. Hij droeg voorts bij aan de samenstelling en uitvoering van trainingen voor het jeugd(vormings)werk en stelde brochures voor ouders en onderwijsgevenden samen. Jarenlang was hij lid van de redactie van het tweemaandelijks Pedagogiek in Praktijk magazine (PiP).
Na zijn pensionering onderzoekt hij, al of niet op verzoek, praktisch-pedagogische vraagstukken rond morele en burgerschapsvorming. Daarover publiceert hij, geeft hij voorlichting en lezingen. Hij is lid van de jury van de door de Stichting Vredeswetenschappen ingestelde PEACE IN PRACTICE HBO RESEARCH AWARD.