Hoe ver reikt de invloed van de leraar? Bekijk groter

Hoe ver reikt de invloed van de leraar?

Onderzoek naar het functioneren van jongens met gedragsproblemen in het voortgezet speciaal onderwijs (Horizon-reeks)

9789088505348

Verkrijgbaar

Een goede relatie leraar-leerling kan het verschil maken voor risico- of zorgleerlingen. In dit boek wordt op basis van praktijkgericht onderzoek nagegaan of dit ook geldt voor jongens met gedragsproblemen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (Cluster 4).

Meer details

16,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2014
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 60p.

Meer informatie

Een goede relatie tussen leraar en leerling – gekenmerkt door nabijheid en vertrouwen, in plaats van conflict en afwijzing – kan de motivatie en betrokkenheid bij school en ook de leerprestaties verhogen. Eerder onderzoek wees uit dat de relatie met de leraar het verschil kan maken voor risico- of zorgleerlingen, die vaak in een negatieve spiraal van ongemotiveerd gedrag en slechte leerprestaties terechtkomen. In Hoe ver reikt de invloed van de leraar? wordt op basis van praktijkgericht onderzoek nagegaan of dit ook geldt voor jongens met gedragsproblemen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (Cluster 4). Leraren beoordeelden externaliserend probleemgedrag en leerprestaties en de jongens zelf de relatie met hun leraar en hun betrokkenheid bij school. Op basis van de bevindingen bespreken de auteurs implicaties voor de praktijk, vooral voor de aanpak van leerlingen met ernstig probleemgedrag.

Kelly Simon en Helma Koomen hopen met dit boek professionals, onderzoekers en beleidsmakers bewust te maken van de rol die de relatie met de leraar speelt voor leerlingen met externaliserend probleemgedrag. Met de invoering van het Passend Onderwijs wordt het nog belangrijker dat leraren kennis hebben over hoe te handelen bij een specifieke doelgroep zodat vroegtijdig schoolverlaten wordt tegengegaan en leerlingen een betere rol in de maatschappij kunnen vervullen.

Auteurs

Kelly Simon

Kelly Simon heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is als docent lichamelijke opvoeding werkzaam op het Rudolf Steiner College te Haarlem. In het kader van haar afstudeeronderzoek heeft zij onderzoek verricht naar de rol die de leraar-leerlingrelatie kan spelen in het functioneren van leerlingen op school.


Helma Koomen

Dr. Helma Koomen is werkzaam als universitair hoofddocent aan de Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek betreft de rol van leraar-leerlinginteracties en relaties in het welbevinden, sociaal functioneren, taakbetrokkenheid en leerprestaties van leerlingen enerzijds, en het welbevinden en functioneren van leraren in basis- en voortgezet onderwijs anderzijds.