Spelenderwijs Bekijk groter

Spelenderwijs

Ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind

9789088503313

Verkrijgbaar

Met talloze voorbeelden en anekdotes schetst de auteur de problemen rond de huidige methodische aanpak van leren en opvoeden, versus de spontane ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

Meer details

12,90 € incl. btw

Datasheet

colofonpaperback - 128p.
jaar2012
UitgeverijSWP

Meer informatie

In de huidige tijd wordt te weinig rekening gehouden met de neurobiologische aspecten van de vroegkinderlijke ontwikkeling. Kinderen zouden zo vroeg mogelijk al van alles moeten leren. Maar ontwikkelingen verlopen fasegewijs en doen zich niet alleen voor op het terrein van taal, motoriek, waarneming en denken, maar ook op emotioneel en sociaal gebied. Het heeft geen zin om die processen te forceren of te versnellen; dat kan zelfs schadelijk zijn voor het jonge kind.

Spelend leren heeft de plaats ingenomen van het intrinsieke spel dat van het kind zelf uit gaat. Echter, in de vroegkinderlijke ontwikkeling moet juist het vrije spel aanleiding zijn om te komen tot creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Met talloze voorbeelden en anekdotes schetst Sieneke Goorhuis-Brouwer de problemen rond de huidige methodische aanpak van leren en opvoeden, versus de spontane ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Spelenderwijs geeft inzicht in de manier waarop jonge kinderen in de wereld staan.

Auteurs

Sieneke Goorhuis-Brouwer

Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer is orthopedagoog en spraakpatholoog in het UMCG (afdeling KNO/Communicatieve stoornissen bij kinderen). Zij verricht onderzoek naar de epidemiologie van spraak- en taalproblematiek, de diagnostische processen bij spraak- en taalproblematiek en de effecten van spraak-en taalproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Wekelijks onderzoekt zij met haar team ongeveer 30 kinderen met verdenking op ontwikkelingsachterstanden. Vooral de laatste jaren neemt het aantal gezonde kinderen in de kliniek sterk toe, reden waarom zij zich bezig is gaan houden met de verschoolsing van het kinderleven. In 2005 organiseerde zij rond dit thema twee congressen: Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren? Hierop volgende het congres: de Kleuterschool terug!, georganiseerd in samenwerking met Bas Levering en Logacom.
Sinds 2006 schrijft zij ook columns over opvoeding in het Friesch Dagblad.
www.sienekegoorhuis.nl