Ouders en school Bekijk groter

Ouders en school

Succesfactoren voor betrokkenheid

Verkrijgbaar

Praktische handvatten om de ouderbetrokkenheid bij de school te optimaliseren.

Meer details

13,90 € incl. btw

Datasheet

colofonpaperback - 104p.
jaar2012, 1ste druk
UitgeverijSWP

Meer informatie

Tegenwoordig is er geen discussie meer over de vraag of ouders betrokken moeten zijn moeten zijn bij de school en of aan ouders medezeggenschap toekomt. Dit wordt als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Ouders en de school hebben een gezamenlijk belang, namelijk het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkelingskansen, de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen. Er is een groeiende aandacht voor samenwerking van opvoeders thuis en op school, en voor de plichten van ouders als deelnemers in de samenleving. Goede contacten tussen school, ouders en buurt werken door in de kwaliteit van een school en de leerprestaties van de leerlingen. Succesfactoren voor het optimaal functioneren van vormen van ouderbetrokkenheid zijn:

  • de wijze waarop betrokkenen een visie ontwikkelen in het met elkaar omgaan in het kader van het ouderbetrokkenheid;
  • de mate waarin afspraken, procedures, overlegstructuren en verantwoordelijkheden duidelijk zijn;
  • de mate waarin betrokkenen bereid zijn het samenwerkingsproces gezamenlijk aan te gaan;
  • de vaardigheid waarmee de betrokkenen met elkaar omgaan.

De vraag óf deze vier elementen elkaar stimuleren dan wel tegenwerken, wordt mede bepaald door de samenwerking met instellingen in de 'community' (buurt, wijk).
In dit boekje praktische handvatten om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren.

Auteurs

Frederik Smit

Dr. Frederik Smit is coördinator van het Expertisecentrum Ouders, school, buurt, verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verricht vooral onderzoek op het terrein van relatie ouders en school, kinderopvang en medezeggenschap in het onderwijs.