Praktische pedagogiek als theoretisch probleem Bekijk groter

Praktische pedagogiek als theoretisch probleem

Verkrijgbaar

In deze verzameling opstellen worden niet alleen actuele pedagogische vragen aan de orde gesteld, maar wordt ook een aanpak gepresenteerd waarmee een praktische pedagogiek een antwoord op die vragen kan formuleren.

Meer details

22,90 € incl. btw

Datasheet

colofonpaperback - 192p.
jaar2010, 1ste druk
UitgeverijSWP

Meer informatie

Opvoeding en onderwijs nemen in het maatschappelijke debat een steeds centralere plaats in. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is de Nederlandse universitaire pedagogiek door het sterke accent op internationalisering steeds meer met de rug naar de eigen samenleving komen te staan. De pedagogiek is van oudsher een praktische wetenschap, maar die oriëntatie is ze dus gaandeweg kwijtgeraakt. Voor zover de pedagogiek zich in de afgelopen twee decennia met praktische themas bezig hield ging het eigenlijk uitsluitend om empirisch onderzoek naar voorwaarden van door de politiek geformuleerde beleidsdoelen.

In Praktische pedagogiek als theoretisch probleem pakt Bas Levering de draad op waar de meest multidisciplinaire discipline onder de sociale wetenschappen haar is verloren. Dat is hard nodig, want hoe meer de samenleving met morele kwesties in opvoeding en onderwijs in de knoop is geraakt, hoe minder de wetenschappelijke pedagogiek er een antwoord op wist te geven. Het is vooral het probleem van de normativiteit dat de vormgeving van een praktische wetenschap tot een ingewikkeld theoretisch probleem maakt. In deze bundel worden niet alleen actuele pedagogische vragen aan de orde gesteld, maar wordt ook een aanpak gepresenteerd waarmee een praktische pedagogiek een antwoord op die vragen kan formuleren.

Van de verzamelde opstellen, die in deze bundel zijn opgenomen, is het oudste uit 1987 en het nieuwste speciaal voor dit boek geschreven. 1. De betekenis van de filosofie voor de pedagogiek (2010)
2. Het eeuwige feit-norm probleem in de pedagogiek (2004)
3. Honden kunnen net zomin spelen als muggen kunnen dansen. Over biologische antropologie: tegen de evolutietheorie. (2009)
4. Opvoedingswetenschap als spiegel van de beschaving. Childhoods Secrets reconsidered. (2008)
5. Normverlies in wetenschap en samenleving (1987)
6. De zorgelijke staat van het geweten (2003)
7. Hoezeer moet je de slechtheid begrijpen om een goed mens te kunnen zijn? (1998)
8. Conceptuele analyse als empirische methode (1999)
9. Een taak van de school of een taak voor de ouders? (2007)
10. Het motivatieprobleem is nog lang niet opgelost (2009)

Auteurs

Bas Levering

Dr. Bas Levering is docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen in Tilburg en gastprofessor pedagogiek aan de Universiteit Gent. Ook is hij hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine.