Opvoeding als spiegel van de beschaving Bekijk groter

Opvoeding als spiegel van de beschaving

Een moderne antropologie van de opvoeding

9789066659247

Verkrijgbaar

Opvoeding kan met recht worden opgevat als een spiegel van de beschaving waarin zij gestalte krijgt. Door goed in die spiegel te kijken kunnen we van alles te weten komen over de wisselwerking tussen opvoeding, cultuur en maatschappij.

Meer details

29,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2009, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 272p.

Meer informatie

Bibliotheken zijn er volgeschreven over de vraag wat opvoeding nu eigenlijk is, en vooral over de vraag wat het zou moeten zijn. Wat is het doel van de opvoeding, wie is er voor verantwoordelijk, welke middelen zijn geschikt en geoorloofd? De antwoorden op dergelijke vragen blijken zeer sterk te variëren, niet alleen per cultuur of zelfs per subcultuur, maar ook per historische periode, samenlevingsvorm en religie. Opvoeding kan daarom met recht worden opgevat als een spiegel van de beschaving waarin zij gestalte krijgt. Door goed in die spiegel te kijken kunnen we van alles te weten komen over de wisselwerking tussen opvoeding, cultuur en maatschappij.

Opvoeding als spiegel van de beschaving bevat bijdragen van prominente wetenschappers met een verschillende achtergrond: Anne Provoost, letterkundige en (kinder)boekenschrijver, Gerrit Breeuwsma, ontwikkelingspsycholoog, Mariëtte de Haan, psycholoog, Marion van San, cultureel antropoloog, Josine Junger Tas, criminoloog, Jaap Doek, rechtsgeleerde, Christien Brinkgreve, socioloog, Carlo Schuengel, orthopedagoog, Ed Spruijt, socioloog, Louis Tavecchio, pedagoog, Mineke van Essen, historisch pedagoog, Leendert Groenendijk, historisch pedagoog, Cok Bakker, theoloog, Tom ter Bogt, cultuurpsycholoog, Jeannette Doornenbal, pedagoog, en de drie redacteuren: de ontwikkelingspsycholoog Willem Koops en de pedagogen Bas Levering en Micha de Winter.

Het boek is bedoeld voor pedagogen, psychologen, opvoeders, leerkrachten en ouders die verder willen kijken dan ze gewend zijn, net als Het kind als spiegel van de beschaving, dat vorig jaar verscheen.

Auteurs

Micha de Winter

Micha de Winter bekleedt sinds 2004 de facultaire Langeveld-leerstoel op het gebied van Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken bij de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel is onder meer ingesteld om het belang te benadrukken van normatieve en maatschappelijke aspecten van opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid die in de huidige samenleving zo nadrukkelijk aan de orde zijn. De wetenschappelijke studie van deze thematiek moet het publieke debat hierover informeren en stimuleren.


Bas Levering

Dr. Bas Levering is docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen in Tilburg en gastprofessor pedagogiek aan de Universiteit Gent. Ook is hij hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine.


Willem Koops

Prof. dr. Willem Koops is hoogleraar Ontwikkelingspsychologie en decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij is past-president van de European Society for Developmental Psychology en editor van het European Journal of Developmental Psychology.