Geestelijke stromingen geven Bekijk groter

Geestelijke stromingen geven

Jezelf zien staan, elkaar zien staan

Verkrijgbaar

Dit boek geeft inzicht in de verschillende religies en levensbeschouwingen aan de hand van zes levensvragen. Met 40 lesvoorbereidingen en 60 beschreven werkvormen. Voor leerkrachten (in opleiding).

Meer details

43,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Jaar van uitgave 2015
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 240p.

Meer informatie

In onze samenleving krijgen steeds meer mensen met een verschillende achtergrond met elkaar te maken. Als leerkrachten (in opleiding) zich realiseren dat iedereen er andere visies, interpretaties, gewoontes, normen en waarden op nahoudt, kunnen zij beter communiceren met hun leerlingen. Ook kunnen ze dit bewustzijn dan goed overbrengen aan hun leerlingen. Het vak Geestelijke stromingen is daar bij uitstek geschikt voor.

Jos van Remundt en Marleen Boon geven in Geestelijke stromingen geven inzicht in de verschillende religies en levensbeschouwingen, en sluiten daarbij naadloos aan bij de kennisbasis Geestelijke stromingen. Dit doen ze aan de hand van 6 levensvragen waar ieder mens mee te maken krijgt, zoals: ‘Wie is de mens?’en ‘Wat is goed en kwaad?’

Iedere vraag wordt belicht volgens dezelfde structuur: Waarom? Daarom! Doen! De praktijk volgt zo naadloos uit de theorie. Met ongeveer 40 lesvoorbeelden per bouw en ruim 60 beschreven werkvormen, kunnen leerkrachten eens per week een les Geestelijke stromingen geven. De lessen kunnen al gegeven worden vanaf een kwartier en zijn, in geval van uitgebreidere lessen, eenvoudig op te splitsen. Heel vaak kun je lessen integreren met taal- en woordenschatlessen.

De bijzondere praatplaten van Charlotte Bruijn helpen om gesprekken met leerlingen op gang te brengen. Deze praatplaten zijn digitaal te vinden via Lerarencampus. 
Om het materiaal te kunnen bekijken en gebruiken dient u een (gratis) account op Lerarencampus.nl te hebben of aan te maken.

Hier kunnen studenten van de pabo en leraren opleidingen oefentoetsen invullen wat in lessen besproken is aan hand van de uitgave ‘Geestelijke stromingen geven’.

Implementatiecursus
Echelon verzorgt implementatiecursus ‘Geestelijke stromingen geven’. De implementatie en borging van het vak Geestelijke stromingen in het basisonderwijs is van groot belang. Implementatie houdt in dat de leerkrachten inhoudelijk sterk worden dit vak te onderwijzen en het te borgen binnen het gehele curriculum. Echelon heeft hiervoor een cursus ontwikkeld die onmisbaar is voor elke leerkracht die met de methodiek vertrouwd wil raken. Meer informatie

Auteurs

Jos van Remundt

Jos van Remundt is docent levensbeschouwing aan de Saxion Hogeschool in Deventer en actief met levensbeschouwelijke communicatie en identiteitsontwikkeling.


Marleen Boon-Jansen

Marleen Boon-Jansen is leerkracht en begeleider bij het implementeren van geestelijke stromingen en levensbeschouwelijke communicatie.


Persartikels

Ervaringen van aankomende leerkrachten over ‘Geestelijke stromingen’

“De informatie uit Geestelijke stromingen geven hebben mij mede anders naar de levensbeschouwingen doen kijken. Deze de introductie om ‘geestelijke stromingen te geven aan hand van deze uitgave ben ik zekerder geworden in het ontwerpen van de lessen en zal zeker aandurven om dit vak zelf te gaan geven.” - Andrea Nengerman 

“Ik leer aan hand van deze uitgave veel bij over verschillende culturen en geloven. Lastige onderwerpen worden bespreekbaar en je kunt ook eigen lessen ontwerpen.” - Hildemar van der Schaaf

“Ik kan door deze uitgave heel goed werken aan de opzet van het ‘waarom, daarom doen’ schema.
Zo wordt het voor mij gemakkelijke om een les op te bouwen en kan zo ook veel onderwerpen bij de lessen betrekken.” - Oktay van Eldik

“Het is belangrijk om dit vak te geven op de basisscholen, omdat we in een multiculturele samenleving leven en helpt zo de leerlingen met name door de aangeboden kennis veel onwetendheid de wereld uit.” - Naouel el Massoudi 

“Het leuke van deze opzet is dat je uitgedaagd wordt om zelf ook na te denken over het leven (waarom). Door de levensvragen aan de orde te stellen is zelfreflectie op een goede en prettige manier mogelijk. En door de informatie en de tips bij de daarom- en doengedeelte is het voor mij mogelijk om geestelijke stromingen te integreren in mijn stage.” - Emma Scholten