Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding Bekijk groter

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding

Een praktijkgericht boek

Verkrijgbaar

Dit boek beschrijft de ontwikkeling bij jongeren van 12 tot 22 jaar op het gebied van cognitie, hersenen, emotie en seksualiteit, en de manier waarop deze ontwikkeling bijdraagt aan hun identiteitsvorming. 5de herziene druk.

Meer details

34,50 € incl. btw

Datasheet

colofonpaperback - 397p.
jaar2017, 5de herziene druk
UitgeverijCoutinho

Meer informatie

Jongeren ontwikkelen in de adolescentie een eigen identiteit. Ze stellen vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’ De toenemende individualisering daagt jongeren nog meer uit zélf op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen en zo actief vorm te geven aan hun eigen identiteit. Dat doen ze in voortdurende interactie met hun sociale omgeving, zowel in reallife als online. Voor iedereen die met jongeren werkt, is het nuttig om meer inzicht te krijgen in de manier waarop identiteit gestalte krijgt.

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding beschrijft de ontwikkeling bij jongeren van 12 tot 22 jaar op het gebied van cognitie, hersenen, emotie en seksualiteit, en de manier waarop deze ontwikkeling bijdraagt aan hun identiteitsvorming. Na een inleidend hoofdstuk gaan de auteurs in hoofdstuk 2 in op de belangrijkste ontwikkeling die adolescenten doormaken, namelijk het verwerven van een eigen identiteit in interactie met de sociale en maatschappelijke omgeving. Hierbij spelen twee aspecten een belangrijke rol: de ontwikkeling van het denken en de ontwikkeling van de seksualiteit. Deze aspecten en de betekenis ervan voor de identiteitsontwikkeling worden uitgewerkt in hoofdstuk 3 en 4. Ook worden in deze hoofdstukken al verbindingen gelegd met leerlingbegeleiding. In hoofdstuk 5 staat leerlingbegeleiding vanuit beleidsmatig en organisatorisch perspectief centraal. In hoofdstuk 6 komen praktische begeleidingsvaardigheden aan bod, zoals gespreksvoering, signaleren en diagnosticeren van probleemgedrag. Ook wordt ruim aandacht besteed aan het gericht helpen van leerlingen met behulp van individuele en groepshandelingsplannen.

Naast de verwerkingsmogelijkheden in het boek biedt ook de uitgebreide website ondersteuning bij de verwerking en verdieping van de inhoud in vorm van opdrachten, casussen en artikelen.

In deze vijfde, herziene druk staat de identiteit van de adolescent van vandaag de dag centraal. De opzet van het boek is intact gelaten, maar de inhoud is geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten, onderzoek naar adolescenten en gebruikerservaringen. Ook de voorbeelden, fragmenten en casuïstiek zijn, waar nodig, geactualiseerd. De structuur is hier en daar vereenvoudigd en het taalgebruik is meer van deze tijd gemaakt. De leerdoelen bij ieder hoofdstuk zijn overzichtelijker weergegeven met hoofd- en subdoelen en waar nodig aangepast. De overzichtsschema’s zijn duidelijker gemaakt waardoor ook vanuit deze schema’s het bestuderen van de tekst toegankelijker is geworden. Leerlingbegeleiding is gesplitst in twee nieuwe hoofdstukken: hoofdstuk 5 waar leerlingbegeleiding in school en klas centraal staan en hoofdstuk 6 waar het de relatie leerlingbegeleiding en leerling betreft. Hierdoor is het onderwerp leerlingbegeleiding overzichtelijker geworden.

Nieuw is de uitgebreide webondersteuning. Hierin staan tal van opdrachten, casussen, toetsen en schema's, artikelen om de inhoud te verwerken en te verdiepen. Voor de docent zijn er toetsen met antwoordprotocollen.

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding is bedoeld voor leraren in opleiding, maar is ook interessant voor elke professional die met jongeren werkt.

Auteurs

Jos van der Wal

Jos van der Wal studeerde psychologie en onderwijskunde en werkte onder andere aan de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen van de NHL en de RUG. Hij is gespecialiseerd in leer- en ontwikkelingspsychologie en communicatie.


Jacob de Wilde

Jacob de Wilde studeerde pedagogiek en onderwijskunde. Hij gaf les in het basisonderwijs, vmbo, mbo en lerarenopleidingen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Zijn vakgebieden zijn adolescentie- en leerpsychologie en didactiek van het lesgeven. Van hieruit heeft hij zich gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met gedrags- en leerproblemen. Hij is auteur van enkele boeken en tal van artikelen over gedragsproblemen.


Ineke de Mooij (m.m.v.)