Culturele diversiteit in de klas Bekijk groter

Culturele diversiteit in de klas

Verkrijgbaar

Dit boek vertaalt het zuiver omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen naar de dagelijkse praktijk in de klas. Zesde, geheel herziene druk met een nieuw hoofdstuk over het multiculturaliteitsdebat.

Meer details

22,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2016
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 182p.

Meer informatie

De culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving verandert continu. Maar wat houdt ‘culturele diversiteit’ in? Hoe kunnen onderwijsinstellingen en leraren recht doen aan de diversiteit van hun klassen, van schoolpopulaties en van de samenleving als geheel? Hoe brengen zij dit over op leerlingen? Culturele diversiteit in de klas (voorheen Intercultureel onderwijs in de praktijk) vertaalt het zuiver omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen naar de dagelijkse praktijk in de klas.

Het boek bestaat uit drie delen. Deel I bevat een verkenning van de migratiegeschiedenis tot aan de huidige multiculturele samenleving. In het daaropvolgende theoretische deel krijgt de lezer sociaalpsychologische en sociologische inzichten in de multiculturele samenleving. In deel 3 staat de leraar centraal. Hoofdstuk 7 gaat in op culturele diversiteit in de klas: de inrichting van de school, samenstelling van de klas en de rol van de leraar. Hoofdstuk 8 slaat een brug naar deze praktijk door middel van opdrachten, simulaties en rollenspelen.

In deze zesde, geheel herziene druk zijn de hoofdstukken over de geschiedenis en demografische gegevens van Nederland geactualiseerd. Daarnaast zijn er praktische voorbeelden toegevoegd, evenals een geheel nieuw hoofdstuk over het multiculturaliteitsdebat.

Culturele diversiteit in de klas is geschreven voor studenten aan pabo’s en lerarenopleidingen en voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Auteurs

Hans van der Heijde

Hans van der Heijde studeerde politicologie en werkt sinds 1990 als docent aan de lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.


Van dezelfde auteur:

Luuk Kampman

Luuk Kampman studeerde culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Na enkele jaren in het voortgezet onderwijs te hebben gewerkt als docent Maatschappijleer is hij sinds 2007 aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden verbonden als lerarenopleider en als ontwikkelaar betrokken bij het onderzoekscurriculum van de lerarenopleiding. Daarnaast is hij begeleider en beoordelaar van afstudeeronderzoeken. Hij is coauteur van examenkaternen van de vmbo-methode Impuls en van het boek Culturele Diversiteit in de Klas (Coutinho Bussum, 2017).


Klaas Bruin

Klaas Bruin schreef mee aan eerdere herzieningen.