Lezing De Zwarte Hand - Tjen Mampaey

Datum:

De 23-09-2020 20:00

Beschrijving:

Tjen Mampaey vertelt over het verzet van de Zwarte Hand, één van de eerste verzetsgroepen in België.
Deze groep heeft geen grote sabotagedaden op zijn actief, maar bestond uit opvallend veel jonge mensen die zich in Klein-Brabant en de Rupelstreek tegen de terreur van de nazi's hebben verzet.  Velen van hen hebben dat in de concentratiekampen met hun leven moeten bekopen.

Plaats: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem, Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem
Inkom: € 5 - inschrijven verplicht
Organisatie: IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel, Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs - tel.: 03/288.27.40

Info en inschrijven - of meteen inschrijven

  • Dit boek verhaalt het verzet tegen de nazi’s in Klein-Brabant en de Rupelstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Herziene editie met tal van nieuwe gegevens.

    19,00 €