Boekvoorstelling De Zwarte Hand

Datum:

De 08-04-2019 19:30

Beschrijving:

Tjen Mampaey brengt het verhaal van het verzet tegen de nazi’s in Klein-Brabant en de Rupelstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“De Zwarte Hand werd opgericht in 1940 en was hiermee één van de eerste verzetsgroepen van België. De leden waren vooral afkomstig uit Klein-Brabant en de Rupelstreek, de meesten waren 20 tot 25 jaar oud en de jongste amper 15”, zegt Mampaey. “De Zwarte Hand werkte eerst vanuit de kerk van Tisselt met steun van de pastoor, maar later werd het gemeentehuis van Puurs het hoofdkwartier.” Slechts 37 leden overleefden de gruwel. Reserveren is verplicht

Inkom € 10. Vooraf inschrijven is noodzakelijk met het oog op het etentje.

Organisatie van: Landelijke Gilde Ruisbroek - Contact: info.lg.ruisbroek@telenet.be Secretaris Ludo Van Loon - 03 886 90 85

Plaats

Dienstencentrum De Nieuwe Ark - KERKSTRAAT 34 2870 Ruisbroek

  • Dit boek verhaalt het verzet tegen de nazi’s in Klein-Brabant en de Rupelstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Herziene editie met tal van nieuwe gegevens.

    19,00 €