Terreur is geen natuurramp - lezing Ludo De Brabander

Datum:

De 31-01-2019 18:00

Beschrijving:

Terrorisme is schrikthema nummer één. Dat is tenminste de bevinding van een enquête in oktober 2016, goed een half jaar na de aanslagen in Brussel. De strijd tegen de terreur vormt dan ook een prioriteit. Een aantal beleidsmakers zweert bij de harde aanpak en spreekt zelfs in termen van een ‘permanent oorlogsfront’. Vraag is of die effectief het fenomeen bestrijdt en terreur de wereld kan uit helpen. Terrorisme is immers geen natuurramp. Er gaat een complexe maatschappelijke en internationale werkelijkheid achter schuil, waar beleids- en opiniemakers al eens blind voor zijn. Ludo De Brabander is woordvoerder van Vrede vzw en auteur van het boek ‘oorlog zonder grenzen’ (EPO, 2016). Hij plaatst de terreur in een internationale context en doet een poging om een begrip te vormen van de complexiteit ervan. Hij pleit voor een andere aanpak.

Toegang tot de lezing is gratis. Studenten schrijven in via Tolinto. Andere geïnteresseerden schrijven in via de VIVES-website.

Deze sessie is een aanrader voor iedereen die de actualiteit beter wil begrijpen en zeker voor studenten van het keuzetraject Migratie.

Plaats

Hogeschool VIVES - Aula The Cube
Doorniksestraat, 8500 Kortrijk

  • In dit boek toont Ludo De Brabander hoe de politiek van westerse en regionale machten in de Arabische wereld overal als een boemerang in het gezicht van gewone mensen terugvliegt.

    22,50 €
  • Op zijn reis door de 'Democratische Federatie van Noord-Syrië' is de auteur getuige van een uniek experiment: radicale basisdemocratie, gelijkheid tussen man en vrouw en etnisch-cultureel pluralisme.

    23,50 €