Van ‘onvrede’ naar menselijke veiligheid - lezing Ludo De Brabander

Datum:

De 26-02-2019 19:30

Beschrijving:

Ludo De Brabander komt vertellen hoe we van ‘onvrede’ naar menselijke veiligheid kunnen evolueren. Het is belangrijk dat elke mens een veilig bestaan kan opbouwen wat alle aspecten van het leven betreft. Maar in onze geglobaliseerde wereld ervaren we heel wat onveiligheid en geweld. Deze vinden hun oorzaak in armoede en ongelijkheid, in economische en sociale achterstelling van individuen en gemeenschappen. En die zijn dan weer de gevolgen van allerlei wereldse mechanismen. Een beleid voor duurzame ontwikkeling schept daarentegen meteen meer garanties dat alle mensenrechten worden gerespecteerd. Hoe kunnen wij onze bijdrage leveren aan zo'n beleid? Afsluit na Q&A met een fairtradedrankje.

Organisatie: Wereldraad Menen ism CC De Steiger en Standaard Boekhandel Menen.

Gratis inkom maar gelieve te reserveren via wereldraad@menen.be

Plaats

CC De Steiger Menen - Waalvest 1, 8930 Menen

  • In dit boek toont Ludo De Brabander hoe de politiek van westerse en regionale machten in de Arabische wereld overal als een boemerang in het gezicht van gewone mensen terugvliegt.

    22,50 €
  • Op zijn reis door de 'Democratische Federatie van Noord-Syrië' is de auteur getuige van een uniek experiment: radicale basisdemocratie, gelijkheid tussen man en vrouw en etnisch-cultureel pluralisme.

    23,50 €