Biodivers boeren Bekijk groter

Biodivers boeren

De meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf

9789062240487

Verkrijgbaar

Over een veerkrachtiger en natuurlijker landbouwsysteem. Over de agro-ecologische keuzes van de boer, de maatregelen van de overheid en de verantwoordelijkheid van de agrobusiness, de burger en de consument daarbij.

Meer details

29,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Vonk / Jan van Arkel
Jaar van uitgave 2019
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 192p.

Meer informatie

Er is veel maatschappelijke draagkracht voor een veerkrachtiger, natuurlijker landbouwsysteem. Boeren willen blijven boeren, burgers willen een betere connectie met de natuurlijke omgeving en consumenten willen een gezondere leefstijl. Biologisch, natuurinclusief, kringlooplandbouw, circulair, agro-ecologie – welk label er ook aangehangen wordt, een integrale aanpak is nodig om deze omslag in de landbouw te kunnen realiseren.

Een goede biodiversiteit is de basis van een gezond agrarisch bedrijf en een gezonde landbouwsector. Die biodiversiteit vormt een essentieel onderdeel van de langetermijnvisie vanuit de overheid die de landbouw in Nederland binnen de kwaliteit van de leefomgeving met oog voor de bodem een lange termijn economisch perspectief biedt. Daarnaast dragen ook burgers, business en consumenten een belangrijke verantwoordelijkheid voor deze omslag.

Biodivers boeren brengt deze elementen samen. Het legt de nadruk op de functionaliteit van agro-ecologie, hoe een agrarisch bedrijf baat kan hebben bij verschillende agro-ecologische maatregelen en welke keuzes een boer van nu kan maken en welke ingrepen het overwegen waard zijn. Ook wordt er ingegaan op de maatregelen die alleen de overheid kan nemen,  en welke verantwoordelijkheid de agrobusiness, de burger en consument dragen.

Dit boek is geschikt voor boeren in opleiding, ondernemers in het boerenbedrijf, landschapsspecialisten, maar ook voor bestuurders, beleidsontwikkelaars en opiniemakers is dit een verhelderend boek.

Gerelateerde titels

Auteurs

Jan Willem Erisman

Jan Willem Erisman is verbonden aan de VU als hoogleraar Integrale Stikstofstudies en directeur van het Louis Bolk Instituut, een toonaangevend kennisinstituut op het gebied van duurzame en natuurinclusieve landbouw.
Tevens is Erisman voorzitter van de Kwaliteitsraad van Stichting Veldleeuwerik, panellid zorgvuldige veehouderij voor de Provincie Noord-Brabant en lid van de Gezondheidsraad.


Rosemarie Slobbe

Rosemarie Slobbe is werkzaam bij Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving als business developer duurzame landbouw en groene leefomgeving. Slobbe ontwikkelt hier samenwerking tussen HBO en MBO studenten met het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties.