De wereld achter ons voedsel Bekijk groter

De wereld achter ons voedsel

9789082060829

Sold out

Kunnen we op een duurzame manier de wereldbevolking voeden in harmonie met de natuur en de draagkracht van de aarde? Deze vraag staat centraal in De wereld achter ons voedsel.

Meer details

Datasheet

Uitgeverij overige uitgevers
Jaar van uitgave 2016
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 72p.

Meer informatie

Kunnen we op een duurzame manier de wereldbevolking voeden in harmonie met de natuur en de draagkracht van de aarde? Deze vraag staat centraal in De wereld achter ons voedsel.

De wereld achter ons voedsel schetst een beeld van de belangrijkste feiten, cijfers en prognoses op het gebied van de voedselvoorziening, nu en in de toekomst. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar de wereldvoedselvoorziening en hoe deze zich ontwikkelt. In samenhang bezien wordt zo inzichtelijk waar het in essentie mis gaat en belangrijker nog, hoe het anders zou kunnen.

Volgens prognoses groeit de wereldbevolking van 7,3 miljard nu naar ruim 9,8 miljard mensen in 2050: een stijging van ruim 30% in minder dan 35 jaar. Ook de gemiddelde levensverwachting van de wereldbevolking stijgt en steeds meer mensen in opkomende landen kunnen zich, door de toenemende welvaart, een voedingspatroon veroorloven met meer vlees en zuivelproducten. De vraag naar voedsel, energie, water en grondstoffen zal de komende decennia dan ook flink toenemen.

De productie van méér voedsel lijkt op het eerste gezicht dé oplossing om de voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking veilig te stellen. Tegelijkertijd is realiteit, dat we tegen steeds meer grenzen aanlopen. Uit onderzoek blijkt dat de wereldbevolking nu al het equivalent van anderhalve Aarde gebruikt om op het huidige welvaartsniveau te blijven. De draagkracht van de Aarde wordt daarmee ruimschoots overschreden. We zullen dus uiterst zorgvuldig met onze middelen moeten omgaan.

Als mensheid teren we snel in op onze reserves. Doorgaan zoals nu is dan ook geen optie. De wereld is gewoon te klein om het westerse voedingspatroon (inclusief veel vlees en zuivel) te exporteren naar de rest van de wereld. We zullen een evenwicht moeten vinden tussen het vergroten van de voedselproductie en het leefbaar houden van de Aarde voor volgende generaties. En het positieve achter dit alles is: het kán. Er zijn geweldige mogelijkheden om veel meer mensen te voeden met eenzelfde niveau van productie van gewassen; door het tegengaan van verspilling, het veranderen van eetpatronen en het voorkomen dat de productie van biobrandstoffen ten koste gaat van de voedselvoorziening.

De ‘WERELD achter ons VOEDSEL-QUIZ’, die bij dit boekje hoort, is een leuke test om te kijken hoeveel u al weet, of juist niet weet, van de wereld achter ons voedsel, voordat het op ons bord ligt. De Quiz kan onder meer gebruikt worden bij het organiseren van een Wereldmaaltijd, als lesmateriaal op scholen, bij bijeenkomsten, of gewoon als amuse bij een maaltijd met familie, vrienden of kennissen.