Einstein en de kunst van... Duurzaam leidinggeven aan energieke medewerkers Bekijk groter

Einstein en de kunst van... Duurzaam leidinggeven aan energieke medewerkers

9789088501524

Verkrijgbaar

We weten ook al lang dat mensen geestelijk en lichamelijk kunnen opbranden. Dit boek helpt de leidinggevende de energiehuishouding van de medewerkers, en ook die van zichzelf, beter te managen.

Meer details

19,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2010, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 88p.

Meer informatie

Einstein
In de serie 'Einstein en de kunst van...' staat Einstein voor: nieuwsgierig, consistent, integer, gewetensvol, aandachtig en altijd persoonlijk. Hij is de onderzoeker, die denkt in hypotheses, die hij aandachtig toetst door het stellen van vragen. Vragen en doorvragen, niet ophouden nieuwsgierig te zijn: een belangrijk kenmerk van leiders en managers, die verbetering beogen te brengen in complexe situaties.

En de kunst van...
In 2005 verscheen Einstein en de kunst van het zeilen, een zoektocht naar de nieuwe rol van de leidinggevende. Een toegankelijk lees- en werkboek over leiderschap en management. De vraag van veel gebruikers naar 'meer', krijgt gehoor in de reeks 'Einstein en de kunst van...'. Boeken met dezelfde ambitie, die de structuur, het karakter en de speelsheid van het basisboek naadloos volgen. Eerder verschenen in de serie 'Einstein en de kunst van ...' reeds: Managen zonder Macht, Conflictmanagement en Coaching.

Duurzaam leiderschap
Medewerkers zijn lange tijd beschouwd als human resources: bronnen van kennis, kunde, vaardigheid en energie voor het werk dat gedaan moet worden. Taal creëert werkelijkheid. Wie over mensen als 'bron' denkt en spreekt, kan al gauw menen dat mensen er zijn om 'wat dan ook' uit te putten. Als een menselijk bron, een human resource, uitgeput is, dan boor je nieuwe bronnen aan. Een mens is echter geen bron waar je naar believen uit kunt putten. Een mens is allereerst een human being. Deze tijd vraagt om leiderschap dat duurzaam met hulpbronnen, maar vooral ook met mensen omgaat. We weten inmiddels dat de energiebronnen in onze wereld eindig zijn. We weten ook al lang dat mensen geestelijk en lichamelijk kunnen opbranden. Dit boek helpt de leidinggevende de energiehuishouding van de medewerkers, en ook die van zichzelf, beter te managen.

Dit boek biedt theoretische kaders uit de Transactionele Analyse, Group Relations Theory en de Systeem- en Communicatietheorie. Het is echter vooral een handreiking bij de zoektocht naar van leidinggevende in een snel veranderende omgeving.

Auteurs

Anne de Graaf

Anne de Graaf is al vele jaren gefascineerd door de vraag hoe mensen (leidinggevenden en medewerkers) in organisaties en bedrijven op de meest adequate wijze hun rol kunnen oppakken. In zijn werk als adviseur bij advies- en managementbureau BMC (Leusden) en opleidingsmanager van de BMC academie (Amersfoort) is die zoektocht wat hem drijft. Op die zoektocht wordt hij graag vergezeld door Klaas Kunst, directeur van BMC. Samen publiceerden zij artikelen, brochures en boeken over the state of the art, waar het gaat om leiderschapvraagstukken. De BMC academie is, met als paradepaardje de uiterst succesvolle opleiding Persoonlijk Leiderschap (zie www.bmc.nl/academie) , het platform waarop BMC met haar klanten in gesprek wil zijn over de leuke en lastige kanten van de leiderschaprol.
In de opleiding (en ook in de andere programmas) wordt veel gebruik gemaakt van het communicatie- en persoonlijkheidsmodel van de Transactionele Analyse, van de Systeem- en Communicatie Theorie en van het denken uit de wereld van Grouprelations.
Anne de Graaf studeerde theologie in Amsterdam en werkte een aantal jaren op een school voor Mavo/Havo/VWO. Vervolgens werkte hij een aantal jaren aan de Hogeschool Holland als docent Leerlingbegeleiding/Schooldecanaat. De afgelopen 10 jaar was hij in dienst van BMC, een bureau dat als geen ander hart heeft voor de publieke zaak. Anne werkt met hart en ziel voor onderwijs, zorg, welzijn en overheid.


Klaas Kunst

Klaas Kunst is directeur van het advies- en managementbureau Bestuur- en Management Consultants (BMC) in Leusden. De 1.200 adviseurs van BMC, experts op het gebied van de lokale overheid, onderwijs en gezondheidszorg leveren door advisering, interim- management, training en coaching een bijdrage aan het verbeteren van de publieke sector.
Klaas Kunst studeerde Nederlands in Groningen en werkte lange tijd in het onderwijs. Die achtergrond verklaart zijn belangstelling voor taal en communicatie. Inmiddels heeft hij een lange staat van dienst als adviseur, trainer en coach in de wereld van het onderwijs, de zorg en de overheid. Advies dient, naar zijn mening, altijd bij te dragen aan verbetering voor de leerling, de patiënt en de burger.
Leiderschap en communicatie zijn de themas die als een rode draad door alle publicaties van Klaas Kunst lopen. Een groot deel van de artikelen over deze onderwerpen schreef hij samen met Anne de Graaf, collega en opleidingsmanager van de BMC Academie. In alle publicaties staat de worsteling centraal om theorievorming te verbinden met de werkelijkheid van alledag. Het streven is theorie zo toegankelijk en bruikbaar te maken dat er in alle lagen van een organisatie praktisch mee te werken valt. Een gezamenlijke taal draagt ertoe bij de top van een organisatie te verbinden met het hart: de werkvloer.