Leren praten met plezier Bekijk groter

Leren praten met plezier

Een handboek om de sociale, spraak- en taalontwikkeling van kinderen te bevorderen

9789088508134

Verkrijgbaar

Eenvoudige hulpmiddelen en een stap-voor-stapmethode voor een rijke leeromgeving waarin kinderen hun taal, spraak en sociaal gedrag verder kunnen ontwikkelen. Voor logopedisten, pedagogisch professionals en leerkrachten.

Meer details

57,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2018, 1ste druk
Bindwijze grote paperback
Aantal pagina's 408p.

Meer informatie

Met de praktische hulpmiddelen uit Leren praten met plezier kunnen logopedisten, pedagogisch professionals en leerkrachten jonge kinderen een rijke leeromgeving aanbieden waarmee taal, spraak en sociaal gedrag zich verder kunnen ontwikkelen.

De eenvoudig in te zetten hulpmiddelen en de stap-voor-stapmethode volgen een aanpak waarmee professionele opvoeders en leerkrachten alle kinderen in hun groep kunnen helpen. Ook tweede-taalverwervers en risicokinderen met een vertraagde sociale of taalontwikkeling.  

De Leren praten met plezier-aanpak biedt trainers en coaches die werken met jonge kind professionals krachtige handvatten om ieder kind met sensitieve responsiviteit tegemoet te kunnen treden door op de juiste manier in te spelen op de signalen van het kind. Kinderen zullen daardoor in staat zijn nieuwe vaardigheden te oefenen en zichzelf verder te ontwikkelen Een kind dat sensitief-responsieve reacties ontvangt van opvoeders zal taal- en sociale vaardigheid ontwikkelen en veerkracht.

Auteurs

Elaine Weitzman

Elaine Weitzman is taal-spraakpatholoog en directeur van het Hanen Centre, een Canadese organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd bekendstaat om haar vernieuwende, op het gezin gerichte cursussen voor vroege taalinterventie. Mevrouw Weitzman is medeauteur van zes Hanen praktijkboeken voor ouders, opvoeders en andere deskundigen waarin ze kunnen lezen hoe ze de vroege taal-, lees- en schrijfontwikkeling van hun kind kunnen bevorderen. Ze is medeonderzoeker in een groot aantal studies naar het effect van Hanenprogramma’s, waarvan de uitkomsten breed gepubliceerd zijn.


Janice Greenberg

Janice Greenberg, BSc, DSP, is logopedist en programmadirecteur van Leren praten met plezier - The Hanen Program* voor onderwijskrachten en groepsleidsters van jonge kinderen. Ze heeft jarenlang met ouders en groepsleidsters gewerkt en past haar enorme ervaring toe op het zich nog steeds ontwikkelende programma Leren praten met plezier. Janice Greenberg geeft veel lezingen over de benadering van Hanen om taalontwikkeling en beginnende geletterdheid bij kinderen in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de eerste jaren van het basisonderwijs te bevorderen. Ook geeft ze wereldwijd trainingen aan logopedisten, leerkrachten en groepsleidsters van kinderen in de voorschoolse leeftijd.