Pedagogisch kader Bekijk groter

Pedagogisch kader

voor professionele netwerken onderwijs en kinderopvang

9789088505560

Verkrijgbaar

Over de pedagogische praktijk met de kinderen, met de ouders én met collega's van diverse disciplines in een professioneel pedagogisch netwerk voor 0-12 jarigen. Een praktisch boek, vol met kenniskaders, (pedagogische) handvatten en reflectievragen.

Meer details

21,00 € incl. btw

Datasheet

UitgeverijSWP
Jaar van uitgave2014, 1ste druk
Bindwijzehardcover
Aantal pagina's168p.

Meer informatie

Kinderen hebben baat bij een pedagogische en educatieve omgeving waarin zij worden aangesproken op hun talenten en hun verantwoordelijkheden en bij een omgeving waarin zij leven in het nu en zich voorbereiden op de toekomst.
In een professioneel pedagogisch netwerk voor 0-12 jarigen werken veel partners en professionals samen, binnen één gebouw of op diverse plekken bij elkaar in de buurt, in de vorm van een samenwerkingsverband, een Brede school of Integraal Kindcentrum. De school en de kinderopvang zijn in zo'n netwerk verbonden met het gezin, met de wijk, andere instellingen en de overheid. Zij verbinden het kind en het gezin met de wereld en dragen zo bij aan de kracht en cohesie van de pedagogische civil society.

Deze uitgave gaat over de pedagogische praktijk met de kinderen, met de ouders én met collega's van diverse disciplines, en gaat in op de vragen:

  • Hoe kunnen school en kinderopvang samen leven en samen leren bevorderen?
  • Hoe kan een pedagogisch klimaat worden geschapen waarin zowel de verbindingen als de verschillen helder zijn en mogen bestaan tussen school en kindercentrum?
  • Hoe kunnen de betrokken professionals samenwerken en omgaan met hun onderlinge diversiteit?

De inhoud sluit aan bij de kennis en ervaring die er al in Nederland is. Het gaat verder dan een gefragmenteerd aanbod van activiteiten, maar gaat in op het samen bouwen aan en samen leven in een pedagogisch klimaat, op het verbindend leren tussen school en kinderopvang, op een gezamenlijk en op elkaar afgestemd aanbod, en op samen leren in een team.

Het is een boek voor zowel beginnende als reeds bestaande pedagogische netwerken, voor Brede scholen en Integrale Kindcentra, voor begeleiders en managers en voor opleidingen.
Het is een praktisch boek, vol met kenniskaders, (pedagogische) handvatten en reflectievragen.

Dit pedagogisch kader levert een bijdrage aan het vormgeven van de toekomst van de pedagogische netwerken voor 0-12 jarige kinderen.

Kinderopvang Humanitas is initiatiefnemer van deze publicatie vanwege haar opvatting dat pedagogische en educatieve samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs van belang is nu en in de toekomst.
Auteur Anke van Keulen is gespecialiseerd in pedagogische kwaliteit en omgaan met diversiteit.

Auteurs

Anke van Keulen

Anke van Keulen is sociaal pedagoog en partner in Bureau MUTANT. Zij is gespecialiseerd in pedagogische kwaliteit in kindercentra en het omgaan met diversiteit. Zij ontwikkelt methodieken en trainingen en publiceerde verschillende boeken zowel nationaal als internationaal. Enkele voorbeelden: Jonge kinderen discrimineren niet ?! (SWP, 2004), Van alles wat meenemen. Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland (Coutinho, 2001, herzien in 2006), De pedagogische cirkel. Een model voor pedagogische beleidsontwikkeling in de kinderopvang (SWP, 2006) en Partnerschap tussen ouders en beroepskrachten. Handboek voor kinderopvang en onderwijs (SWP, 2006). Zij is medeoprichter van en de Nederlandse vertegenwoordiger in het Europese netwerk DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) waaraan 10 landen deelnemen.