Ouders versterken Bekijk groter

Ouders versterken

Preventie kindermishandeling van zwangerschap tot kleutertijd

Verkrijgbaar

Hoe kunnen professionals die samenwerken met gezinnen, deze (jonge) gezinnen versterken, zodat jonge kinderen veilig kunnen opgroeien? Met aandacht voor alle omstandigheden en risicofactoren die een rol spelen bij kindermishandeling. 

Meer details

24,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Jaar van uitgave 2021, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 200p.

Meer informatie

Kindermishandeling komt helaas veel voor: ongeveer drie procent van alle kinderen ervaart emotionele of fysieke verwaarlozing, emotioneel of fysiek geweld en/of seksueel misbruik. Kindermishandeling is niet altijd zichtbaar voor een buitenstaander en komt in alle lagen van de bevolking voor. Er zijn verschillende factoren (in het gezin, in de omgeving, bij de ouder en/of bij het kind) die het risico op kindermishandeling vergroten. In de aanpak van kindermishandeling komt steeds meer aandacht voor het verkleinen van deze risico´s.

Jonge kinderen (van nul tot drie jaar) lopen groter risico op kindermishandeling dan oudere kinderen. Jonge kinderen zijn sterk afhankelijk van hun ouders en onveiligheid heeft een grote invloed op hun ontwikkeling. Maar juist ouders van hele jonge kinderen zijn vaker onzeker, niet goed voorbereid of uit balans. Stressvolle omstandigheden kunnen het ouderschap bovendien nog meer onder druk zetten. Extra aandacht voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen is daarom belangrijk ter preventie van kindermishandeling. Daarbij zijn openheid over de schaduwkanten van ouderschap en ruimte voor het perspectief van ouders cruciaal.

Dit boek biedt handreikingen voor (aanstaande) professionals die samenwerken met gezinnen, zoals verloskundigen, medewerkers Jeugdgezondheidszorg, kinderopvangmedewerkers en wijkteam-medewerkers. Centraal staat de vraag hoe professionals gezinnen kunnen versterken, zodat jonge kinderen veilig kunnen opgroeien. In het boek is aandacht voor uitdagingen in het ouderschap waar alle ouders mee te maken krijgen, de (invloed van) omstandigheden die ouderschap onder druk zetten, en risicofactoren en beschermende factoren die een rol spelen bij kindermishandeling. Ook wordt ingegaan op wat jij als professional kan en moet doen bij (vermoedens van) onveiligheid in een gezin.

Bij deze uitgave hoort aanvullend digitaal materiaal. Zie vangorcumstudie.nl.

Dit boek is tot stand gekomen onder redactie van Susan Ketner, lector bij het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling, dat valt onder het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen.
De volgende auteurs hebben ieder vanuit hun eigen expertise een bijdrage geleverd: Marieke Bekkers, Jeroen Boekhoven, Richard Groothoff, Connie Kaspers, Annelies Kassenberg, Ellen Loykens, Christa Nieuwboer, Jacoline van der Slot, Anke Strang, Winette in 't Veld.

Gerelateerde titels

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Susan Ketner

Susan Ketner is begin 2019 gestart als lector Integrale Aanpak Kindermishandeling. Dit lectoraat valt onder het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool in Groningen. Susan promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar identiteitsvorming van Marokkaanse jongeren en was vervolgens werkzaam als beleidsonderzoeker op het gebied van onder andere diversiteit, jeugd en opvoedondersteuning. Als senior onderzoeker bij het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden verdiepte zij zich in risico- en beschermende factoren voor het welzijn van ouders. Deze focus op het ondersteunen van (kwetsbare) ouders zet ze graag voort in haar huidige functie als lector. Wanneer er sprake is van kindermishandeling in een gezin, gaat het vaak om ouders die om verschillende redenen onder druk staan, bijvoorbeeld door armoede, psychische problemen en/of eigen nare ervaringen in het verleden. Een integrale aanpak om kindermishandeling te voorkomen en te stoppen vraagt volgens Susan dan ook om een samenwerking tussen gezinnen en professionals vanuit verschillende disciplines.