Hoe jongerenwerkers werken aan preventie Bekijk groter

Hoe jongerenwerkers werken aan preventie

22 keer 1 jaar jongerenwerk in praktijk

9789088509858

Verkrijgbaar

22 casussen geven inzicht in de leefwereld van jongeren in kwetsbare situaties en maken duidelijk hoe jongerenwerkers deze jongeren kunnen ondersteunen bij het vormen van hun identiteit en het verwerven van een eigen plek in de maatschappij.

Meer details

25,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2020, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 152p.

Meer informatie

Wat draagt het jongerenwerk bij aan het versterken van eigen verantwoordelijkheid van jongeren, het bevorderen van participatie, het vinden van hulp en het normaliseren en ontzorgen van problemen?
De 22 casussen in deze bundel geven inzicht in de leefwereld van jongeren in kwetsbare situaties.  Verleidingen uit het criminele circuit, een verstoorde ouder-kind relatie of een weinig stabiel sociaal netwerk kan een ontwrichtende uitwerking hebben. Duidelijk wordt hoe jongerenwerkers deze jongeren kunnen ondersteunen bij het vormen van hun identiteit en het verwerven van een eigen plek in de maatschappij. 

Het boek is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het jongerenwerk. De verhalen zijn geschikt als studiemateriaal voor (aankomend) jongerenwerkers die willen leren wat jongerenwerk is en willen reflecteren op methodisch handelen. Voor beleid en praktijk bieden de casussen inzicht in de bijdrage van het jongerenwerk aan de preventie van (jeugd)hulp zoals het versterken van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid van jongeren, gezondheidsbevordering en het versterken van sociale steun voor jongeren vanuit familie, vrienden en maatschappelijke instanties.

De auteurs werkten voor het verzamelen van de 22 casussen samen met jongerenwerkers in het kader van wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek naar de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatiedoelen van de Jeugdwet.

Auteurs

Judith Metz

Judith Metz is gespecialiseerd in wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek gericht op methodiekontwikkeling binnen sociaal werk, waaronder jongerenwerk.


Jolanda Sonneveld

Jolanda Sonneveld (1983) studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Haagse Hogeschool en Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Voor haar masteropleiding Sociale vraagstukken, beleid en interventies heeft ze kwalitatief onderzoek gedaan naar vraaggerichtheid en professionalisering binnen het welzijnswerk. Na haar studie heeft ze drie jaar praktijkervaring opgedaan binnen een lokale welzijnsorganisatie. Sinds 2008 is zij werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot, Jongerenwerk in de Grote Stad bij het cluster social work van de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat wordt gevormd door Click F1, Combiwel, Dock, Streetcornerwork, IJsterk, Roc Top, Roc van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Jolanda verricht momenteel praktijkgericht onderzoek naar werkwijzen binnen het professionele jongerenwerk in samenwerking met studenten en de jongerenwerkpraktijk.


Jeremy Rijnders

Jeremy Rijnders (1984) studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam en Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn masteropleiding heeft hij een Mixed Methods-onderzoek gedaan naar de motivaties van vrijwilligers voor vrijwilligerswerk op buurtniveau. Na meer dan negen jaar praktijkervaring als sociaalpedagogisch werker in de eerstelijns dak- en thuislozenopvang van Amsterdam werkt hij sinds 2016 bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij begon als onderzoeker bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken, waar hij onderzoek deed naar de complexe samenwerking tussen formele en informele hulpverlening binnen de grootstedelijke context van Amsterdam. Sinds 2018 werkt hij als onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot, waar hij praktijkgericht onderzoek verricht naar de samenwerking tussen jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs, en een bijdrage levert aan verschillende onderzoeksprojecten binnen dit lectoraat.