Kompas licht verstandelijke beperking Bekijk groter

Kompas licht verstandelijke beperking

Definitie, aspecten en ondersteuning

Verkrijgbaar

Dit boek geeft inzicht in wat het betekent om een licht verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervaren van belemmeringen in het dagelijks functioneren. Kennis hierover vergroot de kans op succesvolle hulpverlening.

Meer details

28,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2016, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 176p.

Meer informatie

Meer dan de cognitieve capaciteiten, zijn het sociaal aanpassingsvermogen en de ondersteuningsbehoefte van mensen bepalend voor de mogelijkheden en beperkingen die zij ervaren in het dagelijks leven. Wanneer een combinatie van beperkingen op deze gebieden leidt tot problemen bij het functioneren, spreekt men over een licht verstandelijke beperking.

Kompas Licht Verstandelijke Beperking geeft inzicht in wat het betekent om een licht verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervaren van belemmeringen in het dagelijks functioneren. Kennis hierover vergroot de kans op succesvolle hulpverlening. Naast oog hebben voor de beperking, is het voor succesvolle hulpverlening van groot belang om aan te sluiten bij de talenten van mensen en hun krachten en mogelijkheden. Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen leren zich beter te handhaven in hun gezin en de maatschappij. Wanneer zij als mens in zijn geheel begrepen worden en de juiste ondersteuning krijgen, gaat dat het best.

Kompas Licht Verstandelijke Beperking is geschreven voor professionals in de gezondheidszorg, jeugd- en volwassenzorg, dienstverlening, onderwijs, justitie en voor alle anderen die het een uitdaging vinden om in hun sociale of professionele netwerk mensen met een licht verstandelijke beperking te begrijpen en succesvol te ondersteunen.

Auteurs

Yvette de Beer

Yvette de Beer is GZ-psycholoog, met specifieke belangstelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking en jongeren die vanwege heftige problematiek buiten de boot dreigen te vallen in de maatschappij.
Zij werkt als staffunctionaris bij het Expertisecentrum William Schrikker, dat actief bijdraagt aan het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis over het samengaan van opvoedproblemen met een beperking bij het kind of de ouders en ondersteuning daarbij in het kader van dwang en drang.
Daarnaast verricht zij onderzoeken ten behoeve van instemmingsverklaringen voor kinderrechters, om een machtiging tot plaatsing van een jongere in de gesloten jeugdzorg af te geven.
Zij vindt het belangrijk dat hulpverleners een goede samenwerkingsrelatie hebben met hun cliënt, om zo met hen te kunnen zoeken naar de kracht die cliënten zelf, met hulp van hun eigen netwerk, hebben om een antwoord te vinden op hun vragen en hun problemen te verminderen.