Rots en Water - praktijkboek Bekijk groter

Rots en Water - praktijkboek

Psychofysieke training voor jongens én meisjes

9789088506307

Sold out

Sociaal-emotionele vaardigheidstraining voor jongens en meisjes. Unieke psychofysieke didactiek waarin de fysiek-emotionele en verbaal-emotionele ontwikkeling tot een geheel zijn samengebracht

Meer details

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2015, 11de druk
Bindwijze hardcover
Aantal pagina's 216p.

Meer informatie

Steeds meer kinderen en jongeren hebben een achterstand in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en ondervinden daar problemen van. Zij vinden het moeilijk om met anderen contact te maken en met hen te spelen, te werken en te leven. Ook hebben zij vaak problemen bij het maken van goede keuzes en in het vinden van een zinvolle weg door het leven, die bij hen past en hen gelukkig maakt.

Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit, zelfkennis en voor het maken van keuzes en sociale contacten is een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van belang. Deze sociaal-emotionele ontwikkeling omvat twee deelgebieden: de fysiek-emotionele ontwikkeling en de verbaal-emotionele ontwikkeling. De fysiek-emotionele ontwikkeling wordt verworven via beweging, spel, stoeien en sporten. De verbaal-emotionele ontwikkeling wordt vooral opgedaan via gesprekken met anderen.
Beide ontwikkelingsgebieden zijn belangrijk en dienen in opvoeding en onderwijs een gelijkwaardige plaats te krijgen. Helaas blijkt dit in de praktijk niet het geval te zijn. Voor bewegingsonderwijs, spel en speelplaatsen is steeds minder tijd en aandacht, terwijl het onderwijs wél steeds taliger wordt. Vooral voor jongens kan dit nadelig uitpakken. Zij zijn in de regel energieker en levendiger dan meisjes, en kunnen zich niet altijd goed in woorden uitdrukken. Daarom ondervinden jongens vaker problemen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling dan meisjes.

Het Rots en Waterprogramma, dé sociaal-emotionele vaardigheidstraining bij uitstek, is geschikt voor jongens én meisjes. In deze unieke psychofysieke didactiek worden de fysiek-emotionele en verbaal-emotionele ontwikkeling tot een geheel samengebracht: actie, reflectie en kringgesprek komen in elke lesbeschrijving aan bod.
Het programma is een uitgelezen anti-pest methodiek!

Dit praktijkboek bevat dertien gedetailleerd beschreven lesbeschrijvingen met talrijke instructieve foto’s en lesbrieven. Naast dit praktijkboek is er ook het basisboek Het Rots en Water Perspectief waarin Freerk Ykema de methodiek van de psychofysieke training beschrijft en het programma theoretisch onderbouwt.

Auteurs

Freerk Ykema

Freerk Ykema is 25 jaar in het onderwijs werkzaam geweest als leraar lichamelijke opvoeding, remedial teacher (specialisatie dyslexie) en leerlingbegeleider. Hij is de ontwikkelaar en presentator van het internationale Rots & Waterprogrammma. In 2002 heeft hij het internationale Gadaku Institute en het Nederlandse Rots & Water Instituut opgericht dat verspreid over de hele wereld Rots & Watertrainingen verzorgt, boeken en videos/dvds uitgeeft, en een partnership heeft met de Universiteit van Newcastle/Boys in School Program in Australië.