Meisjes in zorg Bekijk groter

Meisjes in zorg

Signalering, preventie en behandeling

9789088505409

Verkrijgbaar

Dit handboek gaat in op de ontwikkeling, signalering, preventie en interventie van veelvoorkomende problemen bij meisjes.

Meer details

52,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2015, 1ste druk
Bindwijze hardcover
Aantal pagina's 536p.

Meer informatie

Probleemgedrag onder meisjes is een onderschat probleem. In onderwijs en wetenschappelijk onderzoek heeft men nauwelijks aandacht gehad voor specifiek het probleemgedrag bij meisjes, waardoor weinig bekend is over ‘wat werkt’ in de hulpverlening aan meisjes. Dit zorgt voor handelingsverlegenheid in het praktijkveld. Dat er nauwelijks aandacht is geweest voor deze doelgroep is opvallend, omdat juist bij meisjes de zorgen groot zijn en de gevolgen zich veelal voordoen op meerdere vlakken. Hierbij kan gedacht worden aan slachtofferschap, revictimisatie, tienermoeders, psychische problemen en criminaliteit. De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat het erkennen van seksespecifieke verschillen in de hulpverlening de effectiviteit van zorg kan vergroten.

Het handboek Meisjes in Zorg gaat in op de ontwikkeling, signalering, preventie en interventie van veelvoorkomende problemen bij meisjes. In deel I wordt stilgestaan bij een normale versus een abnormale ontwikkeling. Deel II beschrijft specifieke problemen bij meisjes en Deel III gaat in op zorgelijke doelgroepen. Er is ook aandacht voor ervaringen van medewerkers en (ex) clienten met de zorg voor meisjes. Het boek geeft concrete handvatten in de dagelijkse hulpverlening aan meisjes in zorg.

Dit boek is geschreven voor de opleidingen van maatschappelijk werkers, pedagogisch hulpverleners, psychologen, psychiaters, huisartsen, orthopedagogen, maar ook voor hulpverleners in de jeugdzorg, jeugd-GGZ, en zorg voor licht verstandelijk beperkten die dagelijks werken met meisjes. Vooral is dit boek geschreven om bij te dragen aan meer erkenning en bewustzijn van problematiek bij meisjes om zo de hulpverlening aan meisjes te verbeteren en hun kans in de maatschappij te vergroten.

Auteurs

Karin Nijhof

Karin Nijhof is als senior onderzoeker werkzaam bij de afdeling Research & Development van Pluryn en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is als orthopedagoog afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze in 2011 ook promoveerde op een onderzoek naar de effectiviteit van Jeugdzorgplus. Ze is nog steeds nauw betrokken bij landelijke ontwikkelingen binnen Jeugdzorgplus, met name op het gebied van routine outcome monitoring. Ze heeft de leiding over verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten en is co-promotor op onderzoeksprojecten naar interventies voor internaliserende problemen bij jongeren in residentiële zorg. Ze publiceert regelmatig in toonaangevende tijdschriften.
Probleemgedrag en de zorg voor meisjes heeft haar specifieke aandacht. Binnen de eigen organisatie ontwikkelde ze een specifiek zorgprogramma voor meisjes. Landelijk neemt ze deel aan diverse begeleidingscommissies en expert meetings rondom de hulpverlening aan meisjes.


Rutger Engels

Rutger Engels is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut en hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, promoveerde bij de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Maastricht en werkte vervolgens als post-doc bij de Universiteit Utrecht. In 2001, op 32-jarige leeftijd, werd hij benoemd tot hoogleraar in Nijmegen. Zijn onderzoek dat zowel fundamenteel als toegepast van aard is, richt zich op de beginfasen van middelengebruik, depressie en angst bij kinderen en adolescenten. Zijn onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ZonMw, KWF Kankerbestrijding, het Longfonds (voorheen Astma Fonds), de EU, en twee NWO carrière onderscheidingen.
Hij publiceert veelvuldig in vooraanstaande tijdschriften op het gebied van verslaving en psychologie, en heeft een uitstekende staat van dienst in het succesvol coördineren van onderzoeksprojecten en het begeleiden van promovendi. In 2010 heeft ZonMw een grote subsidie toegekend aan zijn onderzoeksgroep voor het opzetten van een academische werkplaats, een multi-disciplinaire samenwerking tussen praktijkinstellingen en de universiteit om behandeling en preventie van angst en depressie bij jongeren te verbeteren.
In 2011 won hij de Huibregtsenprijs, jaarlijks uitgereikt door NWO en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) voor uitzonderlijk Nederlands onderzoek met een duidelijke maatschappelijke impact.
In 2012 won hij de Radboud Science Award voor toponderzoek van de universiteit. Hij zet zich met hart en ziel in om wetenschap naar het brede publiek te vertalen. Daarnaast zet hij zich in om geavanceerde preventieprogramma’s te ontwikkelen.