Waarvoor je leeft Bekijk groter

Waarvoor je leeft

Studies naar humanistische bronnen van zin

9789088500701

Verkrijgbaar

Verrassende inzichten in een eigentijds humanisme met verbindende kracht in onze samenleving.

Meer details

27,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2009, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 264p.

Meer informatie

Wanneer er geen vaste kaders zijn die aanvaard worden en het gevoel geven dat het leven zin heeft, dreigt er een moeilijk te verdragen leegte te ontstaan. Het leven kan dan ervaren worden als doelloos en waardeloos. Voor velen bieden kaders zoals godsdiensten en andere levensbeschouwingen geen bevredigend antwoord op hun levensvragen. Wat kan in deze situatie de waarde van het humanisme als levensbeschouwing zijn? Kan het mensbeelden, beelden van samenleven, ethische en esthetische waarden aanreiken die mensen inspireren? In het humanisme wordt ieder levensbeschouwelijk standpunt gezien als contextgebonden mensenwerk. Persoonlijke zingeving en humanisering van de samenleving zijn in deze benadering nooit afgesloten processen die nauw met elkaar samenhangen. Zingeving kan diverse betekenissen hebben: je verbonden voelen met de ander, een doel hebben waarop je je kunt richten, het kunnen zien van samenhang in de wereld en de dingen om je heen als waardevol ervaren. In deze bundel worden de verschillende betekenissen van zingeving besproken en in verband gebracht met aspecten van de humanistische levensbeschouwing. Daarbij is aandacht voor opvattingen over het goede leven, voorbeeldfiguren, omgang met de natuur, menselijke activiteiten en praktijken zoals deze vorm krijgen in bijvoorbeeld werk, sport, kunst en filosofie. Zij zijn allemaal mogelijke bronnen van zin. Een vernieuwd en levend humanisme draagt de mogelijkheden in zich om deze en andere bronnen aan te boren en ertoe bij te dragen het menselijk bestaan als zinvol te ervaren. Langs deze weg kunnen ook vormen van geestelijke begeleiding worden gestimuleerd. Waarvoor je leeft biedt verrassende inzichten in een eigentijds humanisme met verbindende kracht in onze samenleving.

Auteurs

Hans Alma

Hans Alma studeerde andragologie in Leiden en psychologie in Nijmegen. Zij werkte als universitair docente godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Sinds 2003 is zij als hoogleraar Psychologie en zingeving verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Per 1 juli 2007 is zij rector van deze universiteit. Haar aandachtsgebieden zijn: het belang van creativiteit en verbeelding voor identiteitsontwikkeling en zingeving, en de relevantie van kunst voor het omgaan met levens- en zinvragen.


Adri Smaling

Adri Smaling (1943) volgde een lerarenopleiding (wiskunde en Nederlands) en studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen met als hoofdvakken mathematische en wijsgerige psychologie. Hij werkte enkele jaren in de vakgroep Methoden en Technieken van Psychologisch Onderzoek van de Universiteit van Leiden en promoveerde aldaar in 1987 op het proefschrift 'Methodologische objectiviteit en kwalitatief onderzoek'. Sinds 1990 is hij als methodoloog verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Het laatste jaar als hoogleraar. Begin 2008 ging hij met emeritaat. Zijn aandachtsgebieden zijn: wetenschapstheorie, methodologie van de menswetenschappen in het bijzonder kwalitatief onderzoek, en daarbinnen objectiviteit, dialoog en empathie.