Ik, jij, samen mens Bekijk groter

Ik, jij, samen mens

Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

9789462671492

Reprinting

Vul uw e-mail adres is, dan wordt u verwittigd wanneer het door u gekozen boek verschenen is.

Een integraal referentiekader voor de kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met dementie. Voor alle zorgvoorzieningen die met mensen met dementie en hun mantelzorgers in contact komen.

Meer details

34,90 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2018 - 2022, 2de herziene druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 240p.
Extra met vierkleurenillustraties
Verwachte verschijningsdatum augustus 2022

Meer informatie

In Vlaanderen leven 132.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dat er tegen 2035 188.000 zullen zijn. In opdracht van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, werkten Herlinde Dely, Jurn Verschraegen en Jan Steyaert van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een integraal referentiekader uit voor de kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met dementie.

Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en samen met vele zorgvoorzieningen, vrijwilligers, mantelzorgers en personen met dementie bogen ze zich over vragen als ‘Wat is kwaliteit van leven, wonen en zorg voor wie dementie heeft?’, ‘Zijn de idealen die nagestreefd worden haalbaar?’, ‘Van welke inspirerende praktijken/personen kunnen we leren?’, ‘Hoe kunnen de verschillende sectoren elkaar versterken?’ en ‘Hoe kan dat vorm krijgen op de werkvloer?’

Ik, jij, samen mens is  een inspiratiewerk voor alle zorgvoorzieningen die met mensen met dementie en hun mantelzorgers in contact komen, van thuisvoorzieningen tot woonzorgcentra en ziekenhuizen. Binnen de zorgvoorzieningen richt het referentiekader zich in de eerste plaats tot directieleden, stafmedewerkers, direct leidinggevenden, kwaliteitscoördinatoren en referentiepersonen dementie. Zij staan immers aan het roer van een organisatie die streeft naar kwaliteit van leven, wonen en zorg. Het is hun taak om, zoals dit boek, te vertrekken van de beleving en de noden van mensen met dementie en van daaruit een visie op goede zorg gestalte te geven. Door aan elk hoofdstuk doelstellingen en een reflectie-instrument toe te voegen, wil dit referentiekader voorzieningen uitdagen om met medewerkers na te denken over goede zorg.

Downloaden

Auteurs

Herlinde Dely

Herlinde Dely is medewerker kwaliteitsvolle zorg bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ze is gerontoloog en auteur van het boek De schat van je leven (EPO, 2015).


Jurn Verschraegen

Jurn Verschraegen is directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, voorzitter van de werkgroep jongdementie Vlaanderen en benoemd expert bij de Hoge Gezondheidsraad.


Van dezelfde auteur:

Jan Steyaert

Jan Steyaert is wetenschappelijk medewerker bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en betrokken bij de masteropleiding sociaal werk van de Universiteit Antwerpen en SAM, Steunpunt mens en samenleving.


Persartikels

Zorgwijzer (April 2019)
"Warm pleidooi voor persoonsgerichte zorg" - interview met Herlinde Dely en Jurn Verschraegen - lezen

Humanistisch Verbond - Kritisch Lezen (18-02-2019)
"Deze uitgave is misschien vooral bedoeld voor de zorgsector, maar eigenlijk interessant voor iederéén. Het is onze humane plicht om voor elke mens de best mogelijke zorg te garanderen. Dergelijke nuttige publicatie draagt daar absoluut toe bij." - lezen

Sociaal.net (25-10-2018)
"Alle mensen met dementie verschillen" - in gesprek met een mantelzorger - lezen

Vlaamse Oudenraad (25-10-2018)
"Het eerste referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie." - lezen

Knack (23-10-2018)
"De Vlaamse dementiezorg krijgt een nieuwe bijbel: 'We staan aan de wereldtop'" - lezen