Aap-zee-koe Bekijk groter

Aap-zee-koe

Kinderen met autisme leren lezen

Verkrijgbaar

Aap-zee-koe is een programma om kinderen met autisme te leren lezen. Bestaande leesmethodes werden vanuit de praktijk aangepast tot een duidelijk, visueel gestructureerd, voorspelbaar en realistisch leesprogramma. Werkboek en werkbladen op cd-rom!

Meer details

24,99 € incl. btw

Datasheet

colofonpaperback (15 x 21 cm) - 80p. - geïllustreerd - met CD-rom met werkboek en werkbladen
jaar2006 - i.s.m. Vlaamse Dienst Autisme, Gent
UitgeverijEPO

Meer informatie

Aap-zee-koe is een leesprogramma om kinderen met autisme te leren lezen. Werkboek en werkbladen op cd-rom!

De bestaande leesmethodes blijken niet altijd even geschikt voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Ze zijn te 'speels', vertrekken meestal van verhalen en zijn daardoor in bepaalde opzichten te abstract. Vaak zijn ook de bijhorende werkboekjes niet aangepast.
Die aanpassing gebeurt met Aap-zee-koe, vanuit de praktijk door Hilde Cornelis en Ilse Van Beversluys. Aap-zee-koe is duidelijk, visueel gestructureerd, voorspelbaar en realistisch. Van bij de aanvang staat de essentie van het lezen centraal: een woord wordt geanalyseerd in zijn verschillende componenten, namelijk de letters, en deze worden weer samengevoegd tot een zinvol geheel: het woord. En het kind wordt gewezen op de betekenis van het woord dat het leest. Er werd geopteerd zoveel mogelijk met tekeningen te werken. Personen met autisme hebben nood aan het visualiseren van abstracte zaken, en wat is er abstracter dan onze gesproken of geschreven taal? Van in het begin wordt duidelijk gemaakt dat lezen te maken heeft met de realiteit: de woorden die je leest, verwijzen naar dingen uit de werkelijkheid. Het lezen wordt ook onmiddellijk functioneel gemaakt: je kan niet alleen iets zéggen, maar je kan het ook opschrijven zodat jij en anderen het altijd opnieuw kunnen lezen. Of omgekeerd: anderen schrijven iets neer en jij kan het nu of later lezen en begrijpen wat gevraagd of bedoeld wordt.

Zie ook: aanvullend schrijfprogramma Aap-zee-koe

Auteurs

Hilde Cornelis


Ilse van Beversluys

Hilde Cornelis en Ilse van Beversluys zijn beiden werkzaam in het revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort te Gent.