Ik ben speciaal 2 Bekijk groter

Ik ben speciaal 2

Werkboek psycho-educatie voor mensen met autisme

Verkrijgbaar

Normaal begaafde mensen met autisme stellen zelf ook de vraag naar autisme, direct of indirect. Voor hen heeft Peter Vermeulen dit werkboek geschreven, zij lezen, denken of begrijpen namelijk anders. Lay-out en inhoud houden daarmee rekening.

Meer details

24,99 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2004 - 2015, 10de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 248p.

Meer informatie

-> Met werkbladen op dvd

Met het uitleggen aan ouders en dienstverleners van wat autisme is, is men al jaren bezig. Normaal begaafde mensen met autisme stellen zelf ook de vraag naar autisme, direct of indirect. Voor hen heeft Peter Vermeulen dit werkboek geschreven, zij lezen, denken of begrijpen namelijk anders. Lay-out en inhoud houden daarmee rekening.
Ik ben speciaal is, in de nieuwe gereviseerde versie, een programma voor psycho-educatie met als doel personen met autisme zelfkennis bij te brengen, kennis van (het eigen) autisme en hoe ermee om te gaan. Het hanteert een empowerende, socratische methode.
Ik ben speciaal is ontworpen om mee te werken: een kind, jongere of volwassene met autisme doorloopt samen met een volwassen persoon de verschillende werkbladen. Aanvullingen, verbeteringen, suggesties van ouders, mensen met autisme en dienstverleners zijn verwerkt in deze tweede editie. De werkbladen worden digitaal aangeboden op dvd. Dat maakt het gebruik op computer en in kleurversies mogelijk. De digitale versie vergemakkelijkt het ontwikkelen van eigen versies, zodat Ik ben speciaal op maat en geïndividualiseerd aangeboden kan worden. Zo ontstaat telkens een uniek en creatief boek.
Met nieuwe teksten over het zelfbeeld van mensen met autisme, psycho-educatie en de socratische methode. Aangepaste versies voor jongere kinderen, jongeren met een verstandelijke beperking en normaal begaafde volwassenen.

Met werkbladen op dvd.

Indien u problemen hebt met het opstarten van de dvd of het printen van de werkbladen, raadpleeg dan onze instructies (pdf)

Auteurs

Peter Vermeulen

Peter Vermeulen is gezinspedagoog en als autismedeskundige werkzaam bij Autisme Centraal. Hij geniet internationale bekendheid en is een veel gevraagd spreker.


Persartikels

Tijdschrift voor Psychiatrie (december 2009)
"... zeer helder geschreven en logisch opgebouwd. De auteur kent autisme, heeft inzicht in de denkwijze van mensen met autisme en de voorgestelde methoden zijn veelvuldig uitgeprobeerd en bijgeschaafd."

www.hujo.be (website Humanistische Jongeren) (januari 2006)
Wil je eens iets “anders” lezen over autisme? Dan is dit boek zeker een aanrader!

Psyche (juni 2005)
Nieuwe, gereviseerde versie van een psycho-educatieprogramma om personen met autisme zelfkennis bij te brengen, kennis van (het eigen) autisme en hoe ermee om te gaan. Het hanteert een empowerende, socratische methode. Het is ontworpen om mee te werken: een kind, jongere of volwassene met autisme doorloopt samen met een volwassen persoon de verschillende werkbladen.

De Stem van de Ouders (tijdschr. v/d Vlaamse Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten) (april 2005)
Normaal begaafde mensen met autisme hebben behoefte aan antwoorden op dikwijls prangende vragen. Speciaal voor hen heeft Peter Vermeulen, pedagoog en autismedeskundige, dit werkboek geschreven. 'Op hun maat' als het ware, want mensen met autisme lezen, denken of begrijpen anders. Zowel de inhoud als de lay-out werden speciaal op hen afgestemd. (...)
Het boek heeft als doel de personen met autisme (...) kennis van het eigen autisme bij te brengen en middelen om ermee om te gaan. Hiervoor hanteert de auteur een wat hij noemt 'socratische methode', die hij in dit boek 'socrautisch' noemt. In de lijn van de Griekse filosoof Socrates gaat men aan de mensen met autisme geen kant-en-klare antwoorden geven, maar probeert men hen via vragen te helpen om zelf de juiste betekenissen en samenhang te ontdekken.
'Ik ben speciaal 2' is een werkboek en dus ontworpen om mee te werken. Het is de bedoeling dat een kind, jongere of volwassene met autisme de diverse werkbladen samen met een volwassen persoon doorloopt.
Aanvullingen, verbeteringen, suggesties van ouders, mensen met autisme en dienstverleners werden in deze tweede editie verwerkt. De werkbladen worden digitaal aangeboden op de cd-rom. Dit maakt het gebruik op computer en in kleurversies mogelijk. Het biedt tevens de mogelijkheid om geïndividualiseerde versies te ontwikkelen.
Wat dit boek interessant maakt, is dat het een aangepaste versie - Dit ben ik!? - aanbiedt voor kinderen (vanaf 12 jaar) en jongeren met een licht verstandelijke handicap. (...) Door de eenvoudige taal en lay-out en vooral de vele doe-opdrachten is deze aangepaste versie eveneens geschikt voor (jong)volwassenen met een matig verstandelijke beperking.

Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging Autisme (NVA)-regio Groningen-Drenthe (april 2005)
Bespreking door Marijke Kerklaan:
"Een zeer bruikbare gereviseerde versie voor mensen die zelf autisme hebben. Aanvullingen, verbeteringen en suggesties zijn hierin verwerkt. Mensen met autisme lezen, begrijpen en denken anders; voor hen is dit boek speciaal ontworpen. Het is een programma om de mensen zelfkennis bij te brengen en hoe er mee om te gaan. Met nieuwe teksten over het zelfbeeld van mensen met autisme en een gedragstherapie om daar inzicht in te krijgen. Dit met behulp van een speciale methode, de zogenaamde 'socratische methode': de autist vragen voor te leggen die leiden tot de juiste inzichten waardoor hij / zij zelfstandig de samenhang kan ontdekken en beslissingen kan nemen.
Met het boek kan een volwassen persoon samen met een kind, de jongere of volwassene met autisme, de werkbladen doorlopen. De werkbladen worden digitaal aangeboden op cd-rom, met een aangepaste versie voor jonge kinderen, jongeren met een verstandelijke beperking en normaal begaafde volwassenen. Een aanrader voor iedereen...

Leeswolf (april 2005)
(...) Deze publicatie - uniek in zijn opzet - werd nationaal en internationaal goed onthaald. (...) De doelstelling was om zeer flexibel en geïndividualiseerd uitleg te verschaffen aan (rand)normale kinderen tussen 4 en 12 jaar en aan mensen met een autismespectrumstoornis uitleggen wat het betekent autistisch te zijn.
Mensen met deze stoornis communiceren anders en hebben meestal problemen met de normale vorm van communicatie. Concreet betekent dit dat een gesprek met hen, van in het begin duidelijk het doel ervan aangeeft. Regelmatig moet men het gesprek samenvatten. Bepaalde thema's kan men best opsplitsen in meerdere gesprekken. De vijf primaire doelstellingen zijn: ze kunnen zichzelf beschrijven en de gevolgen die de stoornis op hun leven heeft weergeven; moeilijke situaties beschrijven en coping-strategieën kunnen identificeren; en ten slotte: ervoor zorgen dat de zelfwaardering positief wordt en dat ook blijft.
Deel twee van dit boek is een praktische handleiding. Hoe dienen de sessies concreet te verlopen? Al de werkbladen worden uitvoerig beschreven. Bovendien vind je ze ook terug op de bijgevoegde cd-rom. Deze digitale versie maakt het mogelijk eigen varianten volledig op maat aan te bieden. (...)

EOS Magazine (03-03-2005)
Hoe leg je autisme uit aan een normaal begaafd autist? Daarvoor schreef Peter Vermeulen, pedagoog en autismedeskundige, dit werkboek. 'Een programma voor psycho-educatie met als doel personen met autisme op empowerende, socratische wijze zelfkennis, kennis van (het eigen) autisme en hoe ermee om te gaan, bij te brengen', staat op het achterplat. 'Ik ben speciaal' is dus eigenlijk bedoeld als instrument voor empowerment: via kennis, inzicht en vaardigheden om 'macht' te verwerven, wil het autisten maximale kansen bieden tot zelfbepaling en tot het opkomen voor hun rechten en kansen tot ontplooiing. Theoretische en abstracte kennis zijn dus niet voldoende. Ook zelfinzicht en zelfkennis zijn nodig. Vandaar een interactief programma, met onder andere opdrachten en werkbladen om de algemene informatie over autisme te personaliseren en te concretiseren. Lay-out en inhoud van dit programma houden er rekening mee dat autisten anders lezen, denken en begrijpen. En geheel in de lijn van Socrates geeft het mensen met autisme niet de antwoorden, maar helpt het hen via vragen zelf de voor hen zo moeilijke juiste betekenissen en samenhang te ontdekken. Aanvullingen, verbeteringen, suggesties van ouders, mensen met autisme en dienstverleners zijn verwerkt in deze tweede editie. De werkbladen staan op cd-rom. Dat vergemakkelijkt het ontwikkelen van eigen versies.

Rotterdams Onderwijs Magazine (maart 2005)
Normaal begaafde mensen met autisme stellen zichzelf vaak de vraag wat autisme is. Voor hen Peter Vermeulen dit werkboek geschreven. Omdat zij anders lezen, denken of begrijpen houden lay-out en inhoud daarmee rekening. In 'Ik ben speciaal 2' zijn aanvullingen, verbeteringen en suggesties van ouders, mensen met autisme en dienstverleners verwerkt. Het is een programma voor psycho-educatie, met als doel: personen met autisme zelfkennis - d.w.z. kennis van (het eigen) autisme bijbrengen en hen leren hoe ermee om te gaan. Het programma hanteert een empowerende, socratische methode. Een kind, jongere of volwassene met autisme 'doorloopt' hier de werkbladen die digitaal worden aangeboden op cd-rom. De digitale versie vergemakkelijkt het op maat maken van het geïndividualiseerd aanbieden, waardoor telkens een uniek en creatief boek ontstaat.

Psychiatrie & Verpleging (maart 2005)
Dit boek is een programma voor psycho-educatie met als doel personen met autisme zelfkennis bij te brengen, kennis van autisme en hoe er mee om te gaan. Het hanteert een empowerende, socratische methode. Het boek bevat verschillende werkbladen die digitaal worden aangeboden op een cd-rom.

Gazet van Antwerpen (29-01-2005)
Interview van Kari Van Hoorick met auteur Peter Vermeulen: ‘Kun je papa eens roepen, vraag ik aan de telefoon. Ja hoor, antwoordt de jongen met autisme aan de andere kant van de lijn maar hij verroert verder niet. Omdat hij de boodschap letterlijk begrijpt. Dat leidt geregeld tot misverstanden, maar je mag het niet alleen negatief zien. Autisme zit ook boordevol humor.’ Dat vertelt pedagoog en autismedeskundige Peter Vermeulen. Zijn nieuwe boek Ik ben speciaal 2 is uniek. In plaats van tot ouders of hulpverleners richt het zich in een aangepaste taal tot mensen met autisme zelf.