De Groote Klassenoorlog Bekijk groter

De Groote Klassenoorlog

1914-1918

9789491297694

Verkrijgbaar

De Groote Oorlog zoals u hem nog maar zelden bekeken hebt. Een onthutsende analyse.

Meer details

34,90 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2014
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 672p.

Meer informatie

Leerde u op school ook dat de Eerste Wereldoorlog een oorlog voor de democratie was? Nochtans bestond in het Europa van 1914 bijna nergens algemeen stemrecht. Overal heerste een kleine elite van grootgrondbezittende adel en industriële burgerij. Die eerste klasse monopoliseerde de politieke, de tweede de economische macht. Maar beide deden het in hun broek voor 'de volksmassa's' en het spook van de revolutie dat hen overal volgde.

De analyse van Jacques Pauwels is onthutsend. Om een omverwerping van de heersende orde te vermijden, kwamen adel en burgerij terecht bij oorlog. Oorlog moest de revolutie en de democratisering tegenhouden. Oorlog kon ook de economische problemen oplossen die het gevolg waren van de onderlinge concurrentie tussen de grootmachten, die altijd op zoek waren naar territoriale uitbreiding voor het verwerven van afzetmarkten, bronnen van grondstoffen en goedkope arbeidskrachten.

Maar het draaide anders uit dan de elite verwacht had. In Rusland lukte de revolutie, in West-Europa waren hervormingen ten voordele van de kleine man onvermijdelijk, en in de rest van de wereld staken antikoloniale bewegingen de kop op. Toch bleef de elite dromen van een terugkeer naar de 'goede oude tijd'. Dat ontaardde in de nachtmerrie van het fascisme en een nieuwe wereldoorlog.

De Groote Oorlog zoals u hem nog nooit bekeken had.

Gerelateerde titels

Auteurs

Jacques R. Pauwels

Jacques R. Pauwels doceerde aan meerdere universiteiten in Canada en publiceerde in Canada, de VS, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Cuba, Ecuador, Rusland, Turkije, Zuid-Korea en België over onderwerpen zoals de twee wereldoorlogen en de Franse Revolutie.
Website van Jacques R. Pauwels


Persartikels

Het Humanistisch Verbond "Dit is een duidelijk voorbeeld van het belang van geschiedenis om uit het verleden het heden te begrijpen." - lezen

AFVN (Antifascistische Oud Verzetsstrijders Nederland en de Bond van Antifascisten Nederland) (november 2015)
"... een magnum opus dat de bakens verzet in de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog..." - lezen

Alvin Finkel, Professor Emeritus at Athabasca University and author of Our Lives: Canada After 1945 and Social Policy and Practice in Canada: A History (oktober 2015)
"The Great Class War provides an eloquent synthesis of evidence that World War One's causes, events, impacts on different individuals and groups, ending, and aftermath are all best understood in terms of a focus on different social classes in the various countries caught up in the sweep of this momentous war. Pauwels goes beyond interpretations that reduce the war to conflicts among competing imperial and national groupings, in which the wealthiest industrialist and jobless, homeless workers are confounded to show that the class dynamics of particular countries determined who wanted war, who benefited from it, and who bore the brunt of suffering from it. Readers of this masterful book will recognize the extent to which so much of the literature on World War One, with its focus on secret treaties, bumbling diplomacy, inept military leaders, and particular battles simply obscures the fundamental character of the war and its differential impacts on various groups of people."

Geoffrey Eley, Karl Pohrt Distinguished University Professor of Contemporary History at the University of Michigan, Ann Arbor(oktober 2015)
"Written at a definite angle to most existing approaches, The Great Class War shifts the emphasis from military history and geopolitical rivalries to the conflicts raging inside the World War's belligerent societies. With this engagingly written account, Jacques Pauwels delivers a popular counter-history of the conflict whose dissenting verve seems long overdue."

TSEG/ Low Countries Journal of Social and Economic History (15-09-2015)
"Inderdaad biedt dit boek, naar de tekst op de achterflap, voor velen een visie op 'De Groote Oorlog zoals u hem nog nooit bekeken had'." - lezen

blog Michel Ackaert (22-02-2015)
"Zijn boek bezorgde me koude rillingen, bange herkenbaarheid en vooral een inzicht over waarover het nu eigenlijk wel ging (of gaat!). (...) De Groote Klassenoorlog 1914 – 1918 van Jacques R. Pauwels, een boek dat je zeker, en juist nu moet gelezen hebben." - Recensie - lezen

Le Monde Diplomatique (januari 2015)
"Ce gros livre, facile à lire, donne à la Première Guerre mondiale l’éclairage, absent des commémorations médiatiques, des rapports sociaux. (…) Cette mise au point sur les réalités sociopolitiques montre comment l’immense boucherie a balayé l’union sacrée d’origine, d’ailleurs relative, et aggravé les divisions sociales, tant dans l’armée (étude passionnante) que dans la société civile, métropolitaine et coloniale. Appuyée sur une énorme bibliographie à laquelle manquent peu de titres, elle cite beaucoup de poèmes de guerre. Et, ce n’est pas la moindre de ses qualités, elle donne envie de lire les principaux ouvrages qui l’ont nourrie." - Recensie

Mo* (2-01-2015)
"De Lange Negentiende Eeuw was de Moeder van de Groote Oorlog, de twintigste eeuw was de dochter ervan. Willen we onze tijd echt ten gronde begrijpen, dan moeten we graven in het verleden van die voorbije twee eeuwen, aldus Pauwels. De Groote Klassenoorlog 1914-1918 is een intrigerend en zeer leesbaar boek. Lijvig, maar bedoeld als een boek dat inzicht wil geven in de culturele, filosofische en sociologische lagen van het verleden en in de vraag waarom de geschiedenis is gelopen zoals ze is gelopen. Nu het stof van het eerste herdenkingsjaar neerdwarrelt, kan er ruimte komen om andere vragen te stellen, om stil te staan bij de wheels within wheels. Het werk van historicus Pauwels is daarvoor een echte aanrader." Recensie - lezen

Ravage.nl (31-12-2014)
"De Groote Klassenoorlog gaat over de plaatsbepaling van wat nu de Eerste Wereldoorlog heet. Het boek is een baksteen dik, niet vast te houden tijdens het lezen en zit barstensvol feiten. Er zijn alleen al 1002 eindnoten… Het lezen ervan is als het overzwemmen van een oceaan vol feitenparels." - Recensie - lezen

De Groene Belg (31-12-2014)
"Jacques Pauwels is de denker van het jaar."

De Groene Belg (9-10-2014)
"Geen geschikter moment om het nieuwe superboek van Jacques Pauwels te bespreken dan nu met het aantreden van anti-sociale 'Vlaamse' en Belgische regeringen én een nieuwe Europese Commissie – dé Europese opperregering waarover veel te weinig bericht wordt; het lijkt alsof ieder land alleen oog heeft voor zijn eigen commissaris. Want wat we nu aan besparingen te slikken krijgen, dat is niet iets totaal nieuws. Zoals zo vaak geldt ook hier dat de geschiedenis zich herhaalt. Waaruit volgt dat wie de geschiedenis niet kent, een stuk machtelozer staat tegenover de toekomst, dan wie zijn (pre-)historie wel begrepen heeft. In zijn 669 pagina's tellende, bij EPO uitgegeven klepper De Groote Klassenoorlog 1914-1918 doet Jacques Pauwels niet alleen het verhaal uit de doeken van de verschrikkelijke oorlog die een eeuw geleden begon, maar ook heel de aanloop naar die oorlog én de gevolgen die tot nu doorwerken. Jacques wil daarbij verder kijken dan het 'buitenste rad' van de geschiedenis: het militaire verloop van een Wereldoorlog waarover de commerciële en staatsmedia ons tijdens dit herdenkingsjaar vooral veel feiten in herinnering brachten, maar zonder veel inzichten te bieden. Binnen het buitenste, militaire wiel van zo'n wereldoorlog, draaien echter andere wielen. 'Wheels within wheels' heet dat in het Engels. Er is bv. ook een cultureel wiel én er is het sociaal-economisch wiel." - Recensie

Agorakring (03-10-2014)
"Aanbevolen!" - lezen

Primo (4-11-2014)
"WO I was vooral een strijd tegen het gewone volk." – Interview met Jacques Pauwels

Salon van Sisyphus (23-10-2014)
"Hebben we nu alles gehad over de Groote oorlog? Veel toch. Films, musicals, tv-series, herdenkingen, meters boeken van wisselende kwaliteit. En weten we nu alles over dit onderwerp? Nee, dus. Er verschijnen bv. nog altijd historische werken die klemtonen leggen waar andere schrijvers overheen keken." Recensie - lezen

Agorakring (3-10-2014)
"In de publicatiestroom over de Eerste Wereldoorlog zal deze kei wel wat rimpelingen veroorzaken. Dit bijzonder zinvol en nuttig boek verdient een breder publiek dan enkel de in deze materie geïnteresseerden.” Recensie - lezen

nbdbiblion (24-09-2014)
"De Vlaamse historicus wil de lezer voorhouden dat WO I in wezen geen strijd tussen staten was maar een poging van de elites om de lagere klassen eronder te houden." – Recensie

Actua TV (29-09-2014)
"De Eerste Wereldoorlog moet gekaderd worden in zijn tijdsgeest. Die geest was er één van sociale omwenteling en revolutie. De heersende elite greep naar de oorlog om de democratisering tegen te houden. De analyse van Jacques Pauwels is dan ook getiteld: 1914 – 1918, De Groote Klassenoorlog. Rik van Cauwelaert sprak met de auteur." - Interview - herbekijken

Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker onderzoek In Flanders Fields Museum, Ieper (oktober 2014)
"In deze herdenkingsperiode waarbij de 'markt' overspoeld wordt met goede en helaas vooral veel minder goede boeken over de Eerste Wereldoorlog, zorgt Jacques Pauwels voor een ander geluid, een andere stem die niet alleen complementair is aan de bestaande literatuur maar zelfs een noodzakelijke aanvulling hierop. In zijn boek legt de auteur de nadruk op de sociale en politieke conflicten binnen het internationale conflict: de tegenstellingen tussen hen die de oorlog wilden - én eenmaal bezig haar wilden verlengen -, én allerhande 'ondergeschikte' groepen die op het terrein het vuile werk opknapten en daarbij niet zelden het leven lieten. Er wordt een verklaring gezocht naar hoe dit is kunnen gebeuren, wie baat had bij de oorlog en hoe het kon dat ondanks massale slachtpartijen de oorlog kon blijven voortwoekeren. Opnieuw in tegenstelling tot vele andere auteurs beschouwt Jacques Pauwels de Eerste Wereldoorlog niet als een in de tijd geïsoleerd gegeven, maar plaatst hij het in de lange termijn, te beginnen zelfs met de Franse revolutie en rekening houdend met de gevolgen op langere duur van wat men terecht de 'oerkatastrofe van de twintigste eeuw' noemt. Bovendien overstijgt de auteur het gangbare eurocentrisme en hanteert hij een wereldwijd perspectief. Het resultaat is een erg leesbare tekst die vlot historische theorie met feitenmateriaal combineert. Hoewel de vlag van de titel niet helemaal de lading van dit boek dekt - Pauwels beschouwt de Eerste Wereldoorlog wel degelijk als meer dan alleen maar een klassenoorlog - is dit een uiterst welgekomen ander perspectief op de Groote Oorlog. De Groote Klassenoorlog is niet het ultieme boek over dat grote conflict van 1914-1918, wel een erg welgekomen alternatieve en tegelijk goed onderbouwde visie, een must voor iedereen met een échte interesse voor de Eerste Wereldoorlog."

Rik Pinxten, (september 2014)
"Geschiedschrijving is nooit neutraal, want de mens hermaakt zijn verleden voortdurend. Jacques Pauwels toont in zijn boek hoe de Groote Oorlog als een mislukte poging kan geduid worden van een arrogante burgerij die de ontwakende arbeidersklasse terug wilde verknechten. Nationalisme was ook toen al de zoethouder. Willen we vandaag daaruit leren, of toch weer niet?"

Jan Dumolyn, professor geschiedenis UGent (september 2014)
"Dit boek is een andere lezing van de Eerste Wereldoorlog dan degene die dominant is in de vele aandacht die de media hebben voor de herdenking van de 'Groote Oorlog'. Jacques Pauwels interpreteert deze eerste industriële massaslachting in de eerste plaats vanuit een klassenanalyse, vanuit het conflict tussen de elites en het volk, tussen de grote burgerij, de adel, de generaals enerzijds, en het werkvolk en kanonnenvoer anderzijds. De oorlog wordt er bekeken als een culminatie van winstzucht, imperialistische agressie en de angst voor de massa's en hun verzuchtingen in een tijdperk waarin alles snel veranderde. Een nieuwe wereld, nieuwe tegenstellingen, meer democratie en sociale verbeteringen hingen in de lucht. In 1914 leken ze in bloed gesmoord te zullen worden, maar vanaf 1917 betekende de Russische revolutie een signaal van hoop op zo'n andere soort maatschappij. Binnen dit spanningsveld van tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen oorlog en revolutie levert Jacques Pauwels ons een andere visie op WO I."

DeWereldMorgen 20-08-2014
"De Groote Oorlog is in feite nooit geëindigd" – Interview - lezen

iedereenleest.be - André Oyen 19-08-2014
"... een vlotgeschreven turf van 604 pagina's, voetnoten en bibliografie niet inbegrepen. En dit boek grijpt je van het begin tot het eind bij je nekvel. Pauwels is geen klassieke geschiedschrijver die zijn lezers belaagd met veldslagen of historische ontmoetingen ,met gesprekken tussen koningen en keizers. Nee hij doet beroep op de kracht van de analyse. Hij analyseert de geschiedenis van onderuit en klimt steeds hogerop. Hij zoekt naar de context, de structuren, keldert de mythes en vooral stelt hij de vraag die men zich toen en nu stelde wat was de echte oorzaak?" - recensie - lezen

Solidair 11-08-2014
"Jacques R. Pauwels: 'Imperialisme en angst voor revolutie waren echte redenen van WO I'" - interview - lezen

The Mail Art Internationale (8-08-2014)
"J'exige une traduction urgente du livre de Pauwels en français, anglais, allemand, hébreux et farsi." - recensie Guido Vermeulen - lezen

DeWereldMorgen (6-08-2014)
Met De Groote Klassenoorlog 1914-1918 schreef historicus Jacques Pauwels een magnum opus dat de bakens verzet in de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog. (…)Bij mijn weten is dit het allereerste Nederlandstalige boek dat de Groote Oorlog bekijkt vanuit dit kritisch sociaal perspectief en in zijn ruime historische maatschappelijke context plaatst. Last but not least, dit is een boek dat je doet nadenken over wat er vandaag in de wereld gaande is .. een 'groote' verdienste. Essentiële literatuur." – Recensie - lezen

DNG (juli-augustus)
"The Yank are coming" - Interview

Marxistische Studies (nr. 106)
"1914-1918: De Groote Klassenoorlog" - Interview