De moord op Julius Caesar Bekijk groter

De moord op Julius Caesar

Historische mythes over democratie

9789064453625

Sold out

Intriges, moord en klassenstrijd in het hart van het Romeinse Rijk. Een boek dat de moord op Caesar en de kijk op de Romeinse democratie demythologiseert.

Meer details

9,90 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2004 - 2005, 2de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 272p.

Meer informatie

Waarom vermoordden in het jaar 44 voor Christus een kliekje Romeinse senatoren hun collega-aristocraat en heerser Julius Caesar? Persoonlijke vendetta's? Politieke afrekening? Strijd tussen conservatieven en hervormers? Wat het antwoord ook zij, met de moord op Julius Caesar startte een lange burgeroorlog. De moord betekende het einde van de toenmalige democratie en luidde het begin in van een eeuwenlange absolutistische heerschappij in Europa. Het was dus niet zomaar een moord.
Een boek over grootgrondbezit en doodseskaders, over meesters en slaven, over stamvaders, patriarchaat en onderdrukte vrouwen, over kapitalisten die zichzelf verrijken, over huisjesmelkers en oproerkraaiers. Het gaat over corrupte politici, verkiezingen uit geldbejag en politieke moorden op leiders die de kant van het volk kozen. Dit boek is het relaas van de inspanningen van het volk om zich te verdedigen tegen de misbruiken van rijken en tirannen. Een nieuw perspectief op een tijd die helemaal niet zo vervlogen is als het wel lijkt.

+ Intriges, moord en klassenstrijd in het hart van het Romeinse Rijk.
+ Genomineerd voor de Pulitzer Prize in oktober 2003.
+ Verkozen tot "Book of the Year 2004 (non-fiction)" door de Online Review of Books (VS)

Auteurs

Michael Parenti

Michael Parenti (1933) behaalde in 1962 het doctoraat in de politieke wetenschappen aan Yale University. Hij doceerde aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten en in het buitenland en is een van de belangrijkste progressieve denkers in de VS.
Zijn boeken worden uitgegeven in 11 talen en ook in het Nederlands. Zijn essays en artikels verschijnen in talloze Amerikaanse kranten en tijdschriften.


Persartikels

Plus-3-Magazine (mei 2005)
Een onthutsend boek... en geen louter geschiedkundig werk...
Van de moord op Caesar hebben we doorgaans niet mer onthouden dan de bloederige scènes en de gekwelde laatste woorden. Wat daaraan voorafging, de eeuwenlange maatschappelijke tegenstellingen en de sociaal-politieke verhoudingen, daar hadden we nooit bij stilgestaan. Parenti doet dat in onze plaats, en met verve, hij slaagt er met bravoure in de samenleving van de Romeinen zodanig te ontrafelen dat het wel heel moeilijk wordt om niet in een grote conservatieve samenzwering te geloven. Caesar als slachtoffer van een klassenstrijd, Caesar als slachtoffer van de tegenstellingen tussen de Optimates (Senaatspartij) en de Populares (Volkspartij). (...) Het mag duidelijk zijn dat Parenti hiermee een ander soort geschiedenis schrijft dan we gewoon zijn. Het plebs, de volksmassa - in onze lessen Latijn synoniem voor een stelletje onderontwikkelde, vulgaire barbaren - wordt bij Parenti een sociaal bewuste klasse die enkel de o zo noodzakelijke leiding miste. Cicero daarentegen, waar we vol bewondering tegenop moesten kijken, wordt in Parenti's ogen een gladde, zelfvoldane opportunist. (...) Parenti toont ons een Romeinse maatschappij waarin de kapitaalkrachtigen tegen elke prijs hun macht willen bestendigen en voert een Caesar op die ondanks zijn autoritaire trekjes het volk achter zich krijgt met zijn voorstellen voor meer sociale rechtvaardigheid. (...) Onnodig hier nog bij te vermelden dat Parenti zijn lezers niet verbiedt parallellen te trekken met onze huidige tijd. (...)

De Bond (25-03-2005)
Levendig, onderhoudend, lucide... De Oudheid, zeker de Romeinse, blijft ons achtervolgen. Figuren als Caesar, die dan nog wat te maken heeft gehad met onze contreien, blijven een wonderlijke actualiteit behouden. Michael Parenti, een specialist politieke wetenschappen en bovendien een beroemd causeur en auteur, tekent voor dit boek (...) Het boek is volgens gezaghebbende critici een briljant verhaal geworden met een diep doordacht historisch inzicht. Levendig, onderhoudend, lucide. Alles dus, wat een lezer kan verwachten van goede historische lectuur.

De Volkskrant (25-02-2005)
Moord op een vriend van het volk. Michael Parenti plaatst de laatste dagen van Caesar in marxistisch perspectief (titel). (...) Voor Parenti is het duidelijk: Caesar werd door de conservatieven vermoord omdat hij een vriend was van het volk. Hij vergeet daarbij in zijn marxistische woede te analyseren hoe de Romeinse bevolking in de eerste eeuw voor Christus drastisch en ingrijpend van samenstelling veranderde. (...) Van een veelgeprezen historicus (met dit boek genomineerd voor de Pulitzer Prize 2003) mag je meer nuance verwachten.

Streven (februari 2005)
Parenti kan met een grote mate van geloofwaardigheid aantonen dat ook in de geschiedenis van de Oudheid de klassenstrijd een belangrijke en zelfs dominante stroming was... De 'gentlemen historici' moeten nu maar Parenti's ongelijk bewijzen. Maar ze zullen het niet gemakkelijk hebben!

Nova et Vetera (februari 2005)
Bespreking door J. Abbeel: Boeiend, confronterend boek…

Nederlands Dagblad (28-01-2005)
(...) Michael Parenti is een vooraanstaand Amerikaans politicoloog, met een klassiek-marxistische overtuiging. In zijn boek geeft hij zijn zeer persoonlijke visie op de traditionele geschiedschrijving van het Romeinse Rijk. Hij probeert te achterhalen waarom in 44 voor Christus een aantal Romeinse senatoren hun heerser Julius Caesar vermoordde. Parenti ziet Caesar als iemand die opkwam voor het volk, wat de zittende klasse van politici niet beviel. Na zijn dood veranderde Rome van een democratie in een dictatuur. In het Romeinse volk ziet Parenti een edele kracht die streeft naar vrijheid en democratie. Dat staats haaks op de gangbare visie, die het volk als gepeupel schetst dat tevreden is met brood en spelen.

Trends (20-01-2005)
Wat politici kunnen leren van corrupte Romeinen (titel). De Amerikaanse politicoloog Michael Parenti verrast met een nieuwe theorie over de moord op Julius Caesar. Een tegendraadse geschiedenisles. Een felle historische fresco...
Waarom vermoordden in het jaar 44 voor Christus enkele Romeinse senatoren hun collega-aristocraat en heerser Julius Caesar? De geschiedenisboeken zijn het erover eens: de succesvolle veldheer en toppoliticus trok te veel macht naar zich toe. Om het imperium van die despoot te verlossen, beslisten enkele van zijn naaste confraters hem in de senaat (...) te vermoorden. (...)
Alles leek duidelijk, tot we het nieuwe boek van Parenti lazen. In dit boek gunt hij de omgebrachte imperator een opzienbarend eerherstel. Caesar wordt niet langer afgeschilderd als een gevaar voor de democratie, maar juist als de behoeder ervan. (...) Caesar wilde alvast enkele voorrechten van de aristocratie beknotten. Hij wilde boeren land bezorgen en had zelfs oog voor de te hoge belastingen voor de middenstand. De geringste ingrepen waren in die tijd evenwel al voldoende voor de rijkste klasse om een samenzwering op het getouw te zetten. (...)
Parenti gaat nog veel verder in zijn historische ontmaskering. Vooral die andere bekende Romein (...), Cicero, wordt rabiaat van zijn democratische aureool beroofd. 'Als slavenhouder, huisjesmelker en senator die almaar rijker werd, betreurde hij de minste of geringste democratische trend', geselt Parenti. De ontmaskering gebeurt even grondig als gretig. De Romeinse aristocratie wordt erg opvallend geportretteerd als karikaturale, niets ontziende kapitalisten. Op dat moment moet bij de lezer een alarmlichtje aanfloepen: de auteur, die geen geheim maakt van zijn knalrode politieke voorkeur, legt verdacht veel recente ideologische tegenstellingen in zijn felle historische fresco. Voeg daar nog de zwakke onderstutting met historische bronnen aan toe en er dringt zich een nare vraag op: stond de these van Parenti al bij voorbaat vast en heeft hij veeleer een politieke fabel dan een historische visie neergezet? Of wilde hij alleen maar wijzen op het feit dat de geschiedenis misschien niet zo verlopen is als ons werd doorgegeven? Kan best, maar hij bewijst evenmin dat hij het gelijk aan zijn kant heeft. (...) (Luc De Decker).

HUJO (tijdschrift Humanistische Jongeren) (januari 2005)
Een dijk van een historische thriller... Een sterk boek... Erg levendig en overzichtelijk... Niet alleen voor scholieren Latijn of liefhebbers van Asterix-strips, maar voor iedereen... Een aanrader.

Basis (ledenblad COV en Verbond van christelijke onderwijzers) (18-12-2004)
(...) Dit boek is een relaas van de inspanningen van het volk om zich te verdedigen tegen de misbruiken van rijken en tirannen. Het geeft een eigen perspectief op een tijd, die alhoewel heel lang voorbij, toch dichtbij lijkt. (...)

www.digischool.nl (site leerkrachten geschiedenis) en HERMES (april-mei-juni 2005) (december 2004)
De laatste eeuw van de Romeinse Republiek - Bespreking door Jef Abbeel: Parenti vertelt zo boeiend dat je weinig of geen alinea's overslaat bij het lezen. Classici, leraren geschiedenis, studenten, leerlingen en geïnteresseerde leken zullen dit confronterende boek met belangstelling en verbazing lezen. Het geeft een beeld van een hele eeuw en van een hele maatschappij i.p.v. enkel van een moord.

Uitpers - www.uitpers.be (december 2004)
Bespreking van Jan Pieter Everaerts:
"De moord op Julius Caesar herzien. Ogenopenende linkse thriller van Michael Parenti (titel). Het spannendste boek van het voorbije jaar? Het bloed druipt van de bladzijden maar voor één keer krijg je niet de tweederangsgangsters uit de 'ondergrond' te bewonderen, maar wel de echt zware jongens, de super-topcriminelen, de heren die er niet voor terugdeinzen hele bevolkingslagen te terroriseren én al wie voor het volk opkomt, uit de weg ruimen. Het kruim van de 'hogere klasse' dus. De 'elite' die in de tijd van Caesar maar ook nu nog - zie de +100.000 doden in Irak tijdens één jaar Amerikaanse bezetting - moordt en plundert om haar belangen veilig te stellen. De vergelijking tussen Bush' Amerika en het imperiale Rome hoor je overigens vaak maken en ook daarom is het goed dat er eens een meer realistische kijk op hoe het er in Rome aan toe ging, voorhanden is. (...)"
(volledige bespreking op: www.uitpers.be).

Belga (26-11-2004)
Averechts standpunt... De lezer blijft na lezing ondersteboven achter...

De Morgen (24-11-2004)
Bespreking door Walter Pauli: Fascinerend essay... Erg lezenswaardig boek... Parenti is een intellectueel boegbeeld van 'left America'...

Brabants Dagblad (23-11-2004)
(...) Ik las 'De moord op Julius Caesar' van Michael Parenti in vertaling (uitg.EPO). De Amerikaanse versie werd vorig jaar genomineerd voor de Pulitzer Prize. Het boeide mij zeer. Het boek is een overtuigend betoog, dat Caesar niet dood moest omdat hij alle macht naar zich toe wilde trekken, maar omdat hij tegen de wil van de aristocratie land schonk aan het volk en hervormingen doorvoerde die de belangen van de hoogste klasse schaadden. Om met zijn populistische politiek niet al te veel vijanden te maken, pakte Caesar zijn tegenstanders niet aan, ook niet toen ze begonnen te morren. Dat is hem noodlottig geworden, aldus Parenti. Nog steeds leggen onbekende bewonderaars bloemen in de tempel van Caesar op de plek waar hij gecremeerd werd. (...)

Metro (22-11-2004)
Geschiedenis op zijn kop (titel). (...) De gecanoniseerde geschiedschrijving stelt de moord over het algemeen voor als een heldendaad van een groep verdedigers van de Republiek, die het niet pikten dat één man te veel macht kreeg. De linkse veelschrijvers Michael Parenti haalt dat idee vakkundig onderuit. Volgens hem ging Caesar ten onder aan zijn inspanningen om het gewone volk meer welvaart te geven, ten koste van de aristocratie. Aan de hand van een eigenzinnige lezing van de beschikbare bronnen en literatuur schetst Parenti de voorgeschiedenis van de moord en de daaropvolgende dictatuur van Augustus om te bewijzen dat 'democratische principes' niet de eerste bekommernis van de samenzweerders waren. De zorg voor hun eigen politieke en vooral economische suprematie waren dat des te meer, oordeelt Parenti, die in één moeite de lijn doortrekt naar de heersende klassen in de 20 eeuwen die erop volgden. Een verrassende en uitdagende visie op een bijna kapotgeschreven historische periode, in een schrijfstijl die zelfs de saaiste materie boeiend zou maken. Het boek werd vorig jaar niet ten onrechte genomineerd voor de Pulitzer Prize. (...)

Gazet van Antwerpen (en Het Belang van Limburg - 31/12/2004) (20-11-2004)
De ware drijfveren achter de moord op Julius Caesar (titel). (...) Parenti onderzoekt in zijn boek De moord op Julius Caesar de ware drijfveren achter de bekendste moord uit de oudheid (...) Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra... Wie ooit Latijn studeerde, zal zich zeker deze woorden van de grote redenaar Cicero herinneren, waarmee hij de volksheld en kandidaat-hervormer Catilina in de senaat aanviel.
Voor Michael Parenti is diezelfde Cicero lang niet de verdediger van de democratie of de onverbiddelijke vijand van elke vorm van tirannie, zoals de geschiedenis hem opvoert. Integendeel, volgens Parenti hoorde Cicero juist bij de kliek van rijke grootgrondbezitters en adellijke bevoorrechten die tot elke prijs wilden voorkomen dat mensen als Tiberius en Caius Gracchus of Catilina het volk zouden leren hoe zich te verzetten tegen hun onderdrukkers.
Ook Julius Caesar was de vijand van de heersende klasse. Zijn populariteit en hervormingsgezinde ideeën vielen bij de optimates niet in goede aarde, waarop het plan ontstond hem voorgoed de mond te snoeren. Caesar was té progressief, had té veel plannen voor en met het gewone volk en moest dus verdwijnen. Een zienswijze die fel afsteekt tegen de klassieke geschiedschrijving. Parenti heeft een helder en provocerend boek geschreven (...)"
Volledige recensie op: www.gva.be

Andy Van Pachtenbeke op www.goddeau.com (12-11-2004)
Geen louter geschiedkundig uitstapje (...). Parenti geeft een eigenzinnige kijk op de antieke geschiedenis en deinst er daarbij niet voor terug om hooggewaardeerde geschiedschrijvers in twijfel te trekken. (...) Parenti is in elk geval de enige die de visie van de toenmalige machthebbers niet klakkeloos overneemt. (...) Een meeslepende vertelstijl die vaak meer lijkt op een literaire thriller (...). De machtigen willen nog steeds meer macht en de armen willen vooral overleven. (...) We willen u tot slot zeker de volgende zin uit het boek niet besparen: 'De hoogste wet is vaak een dekmantel voor de laagste daden'. (...)
Volledige recensie op: www.goddeau.com/content/view/1160.

www.vrijzinnighumanisme.be (03-11-2004)
Recentie Kritisch lezen: Reeds in de inleiding geeft de auteur te kennen dat hij een zeer persoonlijke en eigenzinnige visie heeft op de traditionele geschiedschrijving over het Romeinse rijk. Dat blijkt trouwens ook uit de ondertitel van het werk: "Historische mythes over democratie". Dat zal dan wel een kwestie van interpretatie zijn, want het boek is uitermate goed gedocumenteerd op gebied van bronverwijzingen. Het is daarom de taak van de lezer om zelf te oordelen.

De Socialist (november 2004)
De moord op Caesar is niet het meest voor de hand liggende onderwerp voor een marxistische studie. Des te plezieriger is het dat Parenti's werk nu vertaald is in het Nederlands. Parenti slaagt erin de moord te plaatsen in de sociale crisis van de nadagen van de Romeinse Republiek. Tegenover de 'gentleman-geschiedenis' van de klassieke en meeste moderne schrijvers, schetst Parenti een beeld waarin het gewone volk een hoofdrol heeft. (...) Wat is het heerlijk om een boek te lezen waarin Cicero, de meest geciteerde snob uit de geschiedenis, de afranseling krijgt die hij verdient.

De Tijd (30-10-2004)
De dapperheid van Julius Caesar - Jef Coeck: Wij Belgen hebben een speciale band met de historische figuur Julius Caesar. Maar wie was die man en waarom werd hij in 44 voor Christus vermoord? Kunnen we daar iets van leren, nu we overspoeld worden met films en boeken over het oude Rome? De Amerikaanse linkse auteur Michael Parenti heeft er jarenlang onderzoek naar verricht en is tot een rehabilitatie van Caesar gekomen. De geschiedenis van onder naar boven.

StudentStart (26-10-2004)
Michael Parenti is niet de eerste de beste. Hij behaalde in 1962 het doctoraat in de politieke wetenschappen aan Yale University. Daarna doceerde hij aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten en in het buitenland. Parenti geniet internationale faam als auteur (hij won al verschillende Awards) en als spreker. Hij is een van de leidende progressieve, politieke analysten in de VS.
In dit boek probeert Parenti te achterhalen waarom in het jaar 44 voor Christus een kliekje Romeinse senatoren hun collega-aristocraat en heerser Julius Caesar vermoordden. Het was alleszins niet zomaar een moord. Het einde van de toenmalige democratie werd ingeluid en een absolutistische heerschappij nam over in heel Europa. Parenti beschrijft de strijd van het gewone volk tegen het misbruik van de rijken en tirannen. Hij plaatst de hele Romeinse heerschappij in een nieuw daglicht, waardoor ze niet zo vervlogen blijkt als je wel denkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit boek genomineerd werd voor een Pulitzer Prize."
Volledige recensie op: www.studentstart.be/recensies/13648

De Zondag en De Streekkrant (17-10-2004)
(...) Dit boek is een zeer toegankelijke toevoeging aan de geschiedschrijving en werd vorig jaar genomineerd voor de Pulitzer Prize. (...)

www.politics.be (oktober 2004)
(...) De auteur geeft blijk van een opmerkelijke kennis van de Romeinse maatschappij, zowel haar grote als haar kleine kantjes en slaagt erin dit zeer vlot en boeiend neer te schrijven. Naast kennis geeft de auteur ook blijk van een opmerkelijk inzicht in de machtsverhoudingen die het Romeinse Rijk in de Late Republiek in zijn greep hielden. Trefzeker en overtuigend gaat hij de ene mythe uit de weg wegens al te zeer verbloemd en bevestigt de andere met harde feiten. De enige opmerking die ik wens te geven is dat de auteur niet objectief schrijft. Dat blijkt niet zijn bedoeling te zijn, hij kiest veelvuldig partij voor deze of gene. Wie een objectief geschiedenisverslag verwacht zal hier zijn gading niet vinden. De auteur heeft een opmerkelijk inzicht en probeert ons van zijn visie te overtuigen. (...)
Volledige recensie op: www.politics.be/recensies/90-6445-362-4/.

Leeswolf (september 2004)
Ondanks de geformuleerde bezwaren heeft Parenti toch een verdienstelijk en boeiend werk geschreven. Hij bekijkt de Romeinse politiek en maatschappij vanuit de positie van de gewone man, die voor sociale rechtvaardigheid strijdt. (...) Het geheel is in een vlotte, soms ironische stijl geschreven. Er is een index van namen met (enkel) verwijzingen, en voor bibliografische gegevens kan men in de noten terecht. (...) (Jef Ector)

Dit boek kwam ter sprake in volgende radio- en/of tv-programma's

  • 05-12-2004 - Nederlandse radio: het programma 'De Sandwich' bracht een zeer positieve bespreking van het boek.

Kirkus Review
"Bijtend en onderhoudend… Geschiedenis op zijn provocatiefst… Een levendig en lucide traktaat."

Mumia Abu Jamal
"Een merkwaardig geschiedenisboek en een toegankelijke politieke analyse, met verregaande gevolgen voor het Amerikaanse Rijk."

Howard Zinn
"Een provocatief én welsprekend boek…"

Publishers Weekly
"Briljant verhaal en een diep doordacht historisch inzicht… Een belangrijk alternatief voor de traditionele visies op Julius Caesar en het Romeinse Rijk…"

Bookmarks
"Een hoogst toegankelijke en onderhoudende toevoeging aan de geschiedschrijving…"

Library Journal
"Een nieuwe benadering…"