Handboek Steunend Relationeel Handelen (softcover) Bekijk groter

Handboek Steunend Relationeel Handelen (softcover)

Werken aan herstel en kwaliteit van leven

9789085602477

Verkrijgbaar

Theorie en praktische toepassing van alle facetten van de methodiek Steunend Relationeel Handelen. Handboek voor een breed scala van (aankomende) professionals in zorg en welzijn.

Meer details

54,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2022, 2de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 656p.

Meer informatie

In zorg en welzijn is er verschuiving gaande van instrumentele zorg naar relationele zorg. De relatie tussen professional en cliënt vormt de bedding voor goede zorg. Hierbij wordt persoonsgerichte zorg ingebed in de betekenis van sociale netwerken. Daarnaast is het belangrijk dat de samenleving de mogelijkheden biedt om mee te tellen en mee te doen. Individuele dienstverlening richt zich ook op maatschappelijk functioneren en sociale inclusie. Dit handboek belicht al deze facetten.

In de methodiek Steunend Relationeel Handelen worden deze uitgangspunten uitgewerkt. Deze methodiek is gebaseerd op inzichten uit:

  • integrale rehabilitatiebenadering,
  • presentietheorie,
  • positieve psychologie,
  • krachtgericht werken,
  • sociale inclusie en
  • herstel- en ervaringskennis.

Steunend Relationeel Handelen richt zich op mensen in kwetsbare posities. Centraal in het handelen van de professionals staan vier kernhandelingen: verbinden, verstaan, verzekeren en versterken.

Het eerste deel van het boek bevat een theoretische uitwerking. Vervolgens gaat het over praktische toepassingen, zoals in de ggz, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, jeugdzorg, forensische zorg en zorg voor ouderen en vluchtelingen. Ook is er aandacht voor mensen met autisme, niet aangeboren hersenletsel en een verstandelijke beperking.  Daarnaast wordt ingegaan op kwartiermaken, arbeidsreïntegratie, zelfhulp, mantelzorg, complexe situaties en een gezonde leefstijl.

Dit handboek is geschreven voor een breed scala van (aankomende) professionals in zorg en welzijn. Het staat onder redactie van Jean Pierre Wilken, lector bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en Dirk den Hollander, voormalig hoofdopleider SRH bij de Rinogroep, thans deelnemer en bestuursadviseur bij herstelcentrum Nei Skoen in Helmond.

Gerelateerde titels

Auteurs

Jean Pierre Wilken

Jean Pierre Wilken (1958) werd opgeleid als andragoog en psycholoog en was achtereenvolgens werkzaam bij de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, het Nationaal Ziekenhuisinstituut (thans Prismant) en Storm Rehabilitatie, kenniscentrum voor psychosociale rehabilitatie. Van 1996 tot 2009 was hij als directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij Storm Rehabilitatie werkzaam, en sinds 2002 lector Lector Participatie, Zorg en Ondersteuning bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.


Dirk den Hollander

Dirk den Hollander is verpleegkundige (A en B) en werkte als verpleegkundige, leidinggevende en (interim) manager in diverse soorten zorginstellingen: psychiatrische en algemene ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en in een epilepsie centrum.
Hij studeerde Sociale Pedagogiek (MO A en MO B) en heeft een Masters in Pedagogiek (MEd).
Vanaf de 80-er jaren is hij via Storm rehabilitatie betrokken bij de rehabilitatie beweging in Nederland. Samen met Jean Pierre Wilken ontwikkelde hij het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, een rehabilitatiemethodiek die handen en voeten geeft aan de Integrale Rehabilitatiebenadering. Momenteel werkt hij als Hoofdopleider Strengths en SRH bij de Rinogroep te Utrecht.
Deze methodiek wordt momenteel in heel Nederland gebruikt en in een aantal Oost Europese landen, België en Denemarken.
Dirk is een ervaren trainer, coach en supervisor met een speciale interesse voor rehabilitatiegericht werken bij specifieke doelgroepen en in allerlei verschillende settings.